Language of document :

A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-389/19–T-394/19., T-397/19., T-398/19., T-403/19., T-404/19., T-406/19., T-407/19., T-409/19–T-414/19., T-416/19–T-418/19., T-420/19–T-422/19., T-425/19–T-427/19., T-429/19–T-432/19., T-435/19., T-436/19., T-438/19–T-442/19, T-444/19–T-446/19., T-448/19., T-450/19–T-454/19., T-463/19. és T-465/19. sz., Coppo Gavazzi és társai kontra Parlament egyesített ügyekben 2020. október 15-én hozott ítélete ellen Maria Teresa Coppo Gavazzi és társai által 2020. december 28-án benyújtott fellebbezés

(C-725/20. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Fellebbezők: Maria Teresa Coppo Gavazzi, Cristiana Muscardini, Luigi Vinci, Agostino Mantovani, Anna Catasta, Vanda Novati, Francesco Enrico Speroni, Maria Di Meo, Giuseppe Di Lello Finuoli, Raffaele Lombardo, Olivier Dupuis, Leda Frittelli, Livio Filippi, Vincenzo Viola, Antonio Mussa, Mauro Nobilia, Sergio Camillo Segre, Stefano De Luca, Riccardo Ventre, Mirella Musoni, Francesco Iacono, Vito Bonsignore, Claudio Azzolini, Vincenzo Aita, Mario Mantovani, Vincenzo Mattina, Romano Maria La Russa, Giorgio Carollo, Fiammetta Cucurnia, a saját nevében és Giulietto Chiesa örököseként, Roberto Costanzo, Giorgio Gallenzi, Giulio Cesare Gallenzi örököseként, Vitaliano Gemelli, Pasqualina Napoletano, Ida Panusa (képviselő: M. Merola ügyvéd)

A másik fél az eljárásban: Európai Parlament

A fellebbezők kérelmei

A fellebbezők azt kérik, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet;

utalja vissza a T-453/19. sz. Panusa kontra Parlament ügyet a Törvényszék elé a kereset megalapozottságának vizsgálata céljából;

semmisítse meg a többi fellebbezőre vonatkozó megtámadott határozatokat;

az Európai Parlamentet kötelezze mindkét eljárás költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az első fellebbezési jogalap keretében a fellebbezők téves jogalkalmazásra hivatkoznak, amennyiben a Törvényszék úgy vélte, hogy az előtte megtámadott határozatok elkülönülnek a nyugdíjjogosultságtól, és hogy e határozatok nem gyakorolnak hatást erre a jogosultságra, ekként pedig megállapította, hogy azok megfelelnek az általános elveknek és az Alapjogi Chartának. A téves jogalkalmazás abból ered, hogy a Törvényszék absztrakt és önkényes módon tett különbséget a nyugdíjjogosultság és a nyugdíj között. A megtámadott határozatok magához a nyugdíjhoz való jogot sértették meg, ekként pedig nem csak az európai parlamenti képviselők statútumának alkalmazási szabályaiban szereplő normákat, hanem a tulajdonhoz való jogot is megsértették, emellett pedig az arányosság, a jogbiztonság, valamint a bizalomvédelem elvébe ütköztek.

A második fellebbezési jogalap keretében a fellebbezők arra hivatkoznak, hogy a Törvényszék több szempontból is tévesen alkalmazta a jogot a fellebbezők által első fokon előterjesztett, eljárási jellegű megsemmisítési jogalapok értékelése során, különösen a megtámadott határozatok helytálló jogalapjának meghatározását, az aktust elfogadó egységvezető hatáskörét és az indokolás hiányát illetően. A Törvényszéknek azt kellett volna megállapítania, hogy a megtámadott határozatok egy már hatályon kívül helyezett rendelkezésen alapulnak, valamint hogy azokat – rendkívüli adminisztratív aktusokként – az Európai Parlament Elnökségének kellett volna elfogadnia. Ezen túlmenően a Törvényszék jelentősen kiterjesztette az utalással történő indokolás lehetőségét. A megtámadott határozatok ugyanis nem tartalmaznak indokolást, hanem mindössze az Európai Parlament Jogi Szolgálatának véleményét tartalmazzák, amelyre ráadásul ezek a határozatok és a megelőző aktusok nem is hivatkoznak kifejezetten.

A harmadik fellebbezési jogalap keretében a T-453/19. sz. ügy fellebbezője arra hivatkozik, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot annak megállapításakor, hogy a kereset az eljáráshoz fűződő érdek hiánya miatt elfogadhatatlan. A Törvényszék ugyanis annak ellenére nem vette figyelembe azt a lehetőséget, hogy a fellebbezőt megillető nyugdíj eltérő jogalapon alapul, hogy ezzel a kérdéssel a tárgyaláson foglalkoztak. Mivel ez az eltérő jogalap magasabb nyugdíjat garantálna a fellebbező számára, tagadhatatlan, hogy fennáll az eljáráshoz fűződő érdeke.

____________