Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour de cassation (Prantsusmaa) 28. detsembril 2020 – Paget Approbois SAS, Alpha Insurance A/S versus Depeyre entreprises SARL, Alpha Insurance A/S, Paget Approbois SAS

(kohtuasi C-724/20)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour de cassation

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: Paget Approbois SAS, Alpha Insurance A/S

Vastustajad: Depeyre entreprises SARL, Alpha Insurance A/S, Paget Approbois SAS

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (nn Solventsus II)1 artiklit 292 tuleb tõlgendada nii, et pooleliolev kohtumenetlus, mille liikmesriigi kohtus on algatanud kahjukindlustushüvitise võlausaldaja, et nõuda hüvitise maksmist kindlustusandjalt, kelle suhtes on algatatud likvideerimismenetlus teises liikmesriigis, puudutab selle õigusnormi kohaselt kindlustusandjalt võõrandatud vara või õigusi?

2.    Kui vastus eelmisele küsimusele on jaatav, siis kas selle liikmesriigi õigusnormid, kus menetlus on pooleli, reguleerivad kogu mõju sellele likvideerimisprotsessi hõlmavale menetlusele?

Täpsemalt, kas tuleb kohaldada neid õigusnorme, kui:

–    nendega nähakse ette, et sellise menetluse algatamine toob kaasa poolelioleva menetluse katkemise;

–    nendega sätestatakse, et menetluse jätkamiseks peab võlausaldaja kandma kindlustusandja passivasse oma kindlustushüvitise nõude ning kaasama asutused, kelle ülesanne on likvideerimismenetlus teostada;

–    nende alusel on keelatud igasuguse hüvitise väljamõistmine, kuna nende alusel on võimalik üksnes tuvastada hüvitise olemasolu ja määrata kindlaks selle suurus?

____________

1 ELT 2009, L 335, lk 1.