Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Belgia) on esittänyt 29.12.2020 – CT ja Ferme de la Sarte SPRL v. Région wallonne

(asia C-726/20)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil d’État

Pääasian asianosaiset

Valittajat: CT ja Ferme de la Sarte SPRL

Vastapuoli: Région wallonne (Vallonian hallintoalue)

Ennakkoratkaisukysymys

Onko Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta 17.12.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/20131 17 artiklaa tulkittava siten, että nurmen tai viherkattojen tuotanto jäävät sen soveltamisalan ulkopuolelle?

____________

1 EUVL 2013, L 347, s. 487.