Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesarbeitsgericht (Germania) la 16 octombrie 2020 – AR/St. Vincenz-Krankenhaus GmbH

(Cauza C-727/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesarbeitsgericht

Părțile din procedura principală

Recurentă: AR

Intimată: St. Vincenz-Krankenhaus GmbH

Întrebările preliminare

Articolul 7 din Directiva 2003/88/CE1 și articolul 31 alineatul (2) din cartă se opun interpretării unei reglementări naționale precum articolul 7 alineatul (3) din BUrIG [Mindesturlaubsgesetz für Arbeitnehmer (Bundesurlaubsgesetz), Legea privind concediul minim acordat lucrătorilor (Legea federală privind concediul)], potrivit căreia dreptul la concediu anual plătit, neefectuat până în prezent, al unui lucrător în cazul căruia a intervenit o incapacitate permanentă de muncă pentru motivul îmbolnăvirii în cursul anului corespunzător concediului, dar care ar fi putut încă efectua concediul – cel puțin parțial – înainte de îmbolnăvirea sa în cursul anului corespunzător concediului, în situația incapacității de muncă persistente fără întrerupere după 15 luni de la sfârșitul anului corespunzător concediului, se stinge inclusiv în cazul în care angajatorul nu a oferit lucrătorului în mod efectiv posibilitatea de a-și exercita dreptul la concediu, prin punerea în întârziere și informarea corespunzătoare?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, în aceste condiții, în cazul incapacității de muncă persistente, este de asemenea exclusă stingerea acestui drept la un moment ulterior?

____________

1 Directivei 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru (JO 2003, L 299, p. 9, Ediție specială, 05/vol. 7, p. 3).