Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 27. června 2006 - Evropský parlament v. Rada Evropské unie

(Věc C-540/03)1

(Imigrační politika - Právo na sloučení rodin s nezletilými dětmi státních příslušníků třetích zemí - Směrnice 2003/86/ES - Ochrana základních práv - Právo na respektování rodinného života - Povinnost zohlednění zájmů nezletilého dítěte)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Evropský parlament (zástupci: H. Duintjer Tebbens a A. Caiola, zmocněnci)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: O. Petersen a M. Simm, zmocněnci)

Vedlejší účastníci podporující žalovanou: Komise Evropských společenství (zástupci: C. O'Reilly a C. Ladenburger, zmocněnci) a Spolková republika Německo (zástupci: A. Tiemann, W.-D. Plessing a M. Lumma, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení čl. 4 odst. 1 posledního pododstavce a čl. 4 odst. 6, jakož i článku 8 směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny (Úř. věst. L 251, s. 12; Zvl. vyd. 19/06, s. 224) - Výjimka z práva na sloučení rodin s nezletilými dětmi

Výrok

Žaloba se zamítá.

Evropskému parlamentu se ukládá náhrada nákladů řízení.

Spolková republika Německo a Komise Evropských společenství ponesou vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 47, 21. 2. 2004.