Language of document : ECLI:EU:T:2022:349

SENTENZA TAL-QORTI ĠENERALI (It-Tieni Awla Estiża))

8 ta’ Ġunju 2022 (*)

“Għajnuna mill-Istat – Skema ta’ għajnuna implimentata mir-Renju Unit favur ċerti gruppi multinazzjonali – Deċiżjoni li tiddikjara l-iskema ta’ għajnuna inkompatibbli mas-suq intern u illegali u li tordna l-irkupru tal-għajnuna mħallsa – Deċiżjonijiet tat-taxxa (tax rulings) – Sistema fiskali relatata mal-finanzjament tal-gruppi u li tirrigwarda b’mod partikolari l-kumpanniji kkontrollati minn barra l-pajjiż – Vantaġġi fiskali selettivi”

Fil-Kawżi T‑363/19 u T‑456/19,

Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq, irrappreżentat minn F. Shibli u S. McCrory, bħala aġenti, assistiti minn P. Baker, QC, u T. Johnston, barrister,

rikorrenti fil-Kawża T‑363/19,

ITV plc, stabbilita f’Londra (ir-Renju Unit), irrappreżentata minn J. Lesar, solicitissa, u K. Beal, QC,

rikorrenti fil-Kawża T‑456/19,

sostnuta minn

Ir-Renju Unit, irrappreżentat minn F. Shibli u S. McCrory, bħala aġenti, assistiti minn P. Baker, QC, u T. Johnston, barrister,

U minn

LSEGH (Luxembourg) Ltd, stabbilita f’Londra,

London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Ltd, stabbilita f’Londra,

irrappreżentati minn A. von Bonin, O. Brouwer u A. Pliego Selie, avukati,

intervenjenti fil-Kawża T‑456/19,

vs

Il-Kummissjoni Ewropea, irrappreżentata minn L. Flynn, S. Noë u B. Stromsky, bħala aġenti, assistiti fil-Kawża T‑456/19 minn M. Clayton u M. Segura Catalán, avukati,

konvenuta,

li għandhom bħala suġġett talbiet ibbażati fuq l-Artikolu 263 TFUE u intiża għall-annullament tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1352 tat‑2 ta’ April 2019 dwar l-Għajnuna mill-Istat SA.44896 implimentata mir-Renju Unit dwar l-Eżenzjoni mill-Finanzjament tal-Gruppi ta’ CFC (ĠU 2019, L 216, p. 1),

IL-QORTI ĠENERALI (it-Tieni Awla Estiża),

Komposta minn S. Papasavvas, President tal-Awla, V. Tomljenović (Relatriċi), F. Schalin, P. Škvařilová-Pelzl u I. Nõmm, Imħallfin,

Reġistratur: P. Cullen, Amministratur,

Wara li rat il-fażi bil-miktub tal-proċedura u wara s-seduta tat‑18 ta’ Ottubru 2021,

tagħti l-preżenti

Sentenza

I.      Ilfatti li wasslu għallkawża

A.      Fuq ilgrupp ITV

1        ITV plc, residenti għal finijiet ta’ taxxa fir-Renju Unit, hija l-kumpannija holding f’ras il-grupp ITV, attiv fil-ħolqien, fil-produzzjoni u fid-distribuzzjoni ta’ kontenut awdjoviżiv permezz ta’ diversi pjattaformi fid-dinja. Dan il-grupp jinkludi b’mod partikolari kumpanniji kkontrollati minn barra l-pajjiż (CFC), bħal ma huma ITV Impriżi BV u ITV (Finance) Europe BV, żewġ kumpanniji maħluqa taħt id-dritt tal-Pajjiżi l-Baxxi u li huma detenturi ta’ self mogħti lil kumpanniji oħra tal-grupp ITV.

2        Matul diversi snin finanzjarji, sa minn tal-inqas mis-sena finanzjarja 2016, sa fejn il-profitti ġġenerati mill-interessi fuq uħud mis-self magħmula minn xi CFC ġew imputati lil ITV, dawn kienu s-suġġett ta’ talba għal eżenzjoni abbażi tal-Kapitolu Nru 9 tal-Parti 9 A tat-Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [il-Liġi tal‑2010 dwar it-tassazzjoni (dispożizzjonijiet internazzjonali u dispożizzjonijiet oħra), iktar ’il quddiem it-“TIOPA”].

B.      Fuq liskema applikabbli għasCFC

3        Bis-saħħa ta’ sistema ta’ taxxa fuq il-kumpanniji fir-Renju Unit, il-kumpanniji huma ntaxxati fuq il-profitti tagħhom iġġenerati minn attivitajiet u minn assi fir-Renju Unit. Konformement mal-prinċipju ta’ territorjalità, il-profitti tal-kumpanniji barranin li jiġu ddistribwiti lura lejn ir-Renju Unit ma humiex intaxxati. Bl-istess mod, il-profitti attribwibbli lil stabbilimenti permanenti barranin ma humiex suġġetti għat-taxxa fuq il-kumpanniji fir-Renju Unit.

4        Ir-regoli applikabbli għas-CFC jiddeterminaw b’mod ġenerali jekk il-profitti ta’ CFC jistgħux jitqiesu bħala li ġew iddevjati b’mod artifiċjali lil hinn mir-Renju Unit u huma, għalhekk, intaxxati fir-Renju Unit permezz ta’ imposta speċifika fuq dawn il-profitti.

5        Il-Kapitolu Nru 2 tal-Parti 9 A tat-TIOPA jiddefinixxi, b’mod ġenerali, fl-Artikolu 371BA tagħha, din l-aħħar imposta bħala li hija t-taxxa applikata, għal sena finanzjarja, fuq il-profitti taxxabbli ta’ CFC, fejn dawn tal-aħħar huma ddefiniti, fl-Artikolu 371BB, bħala li huma dawk li huma intaxxati abbażi tal-Kapitoli Nri 4 sa 8 tal-Parti 9 A tat-TIOPA (iktar ’il quddiem l-“imposta ta’ CFC”), bla ħsara, b’mod partikolari, għall-applikazzjoni tal-Kapitolu Nru 9 tal-imsemmija parti, li jipprevedi eżenzjonijiet.

6        Fi ħdan il-Kapitolu Nru 5 tal-Parti 9 A tat-TIOPA, l-Artikolu 371EA jipprevedi li l-profitti finanzjarji mhux kummerċjali ta’ CFC huma intaxxati fir-Renju Unit sa fejn dawn ikunu koperti mis-sitwazzjonijiet li ġejjin:

–        il-profitti finanzjarji mhux kummerċjali li jirriżultaw minn attivitajiet li l-funzjonijiet tal-persuni sinjifikattivi tagħhom jitwettqu fir-Renju Unit huma koperti mill-Artikolu 371EB tal-Parti 9 A tat-TIOPA, taħt it-titolu “Attivitajiet tar-Renju Unit”;

–        il-profitti finanzjarji mhux kummerċjali li jirriżultaw minn fondi jew minn assi li ġejjin mir-Renju Unit huma koperti mill-Artikolu 371EC tal-Parti 9 A tat-TIOPA, taħt it-titolu “Investimenti kapitali mir-Renju Unit”;

–        il-profitti finanzjarji mhux kummerċjali li jirriżultaw minn arranġamenti stabbiliti minn CFC bħala alternattiva għad-distribuzzjoni ta’ dividendi jew ta’ fondi oħra lejn kumpannija residenti jew lejn stabbiliment permanenti fir-Renju Unit huma koperti mill-Artikolu 371ED tal-Parti 9 A tat-TIOPA;

–        il-profitti finanzjarji mhux kummerċjali li jirriżultaw minn ċerti relazzjonijiet ta’ kirjiet finanzjarji mogħtija minn CFC lil kumpanniji residenti jew lil stabbilimenti permanenti fir-Renju Unit huma koperti mill-Artikolu 371EE tal-Parti 9 A tat-TIOPA.

7        F’dan il-każ huma kkonċernati biss is-sitwazzjonijiet li huma koperti mill-Artikoli 371EB u 371EC tal-Parti 9 A tat-TIOPA.

8        Il-Kapitolu Nru 9 tal-Parti 9 A tat-TIOPA jipprevedi li l-entitajiet taxxabbli jistgħu jippreżentaw applikazzjoni għall-eżenzjoni mill-imposta ta’ CFC, li kienet dovuta abbażi tal-Kapitolu Nru 5 tal-Parti 9 A tat-TIOPA, fir-rigward ta’ profitti finanzjarji mhux kummerċjali li jirriżultaw minn self kwalifikanti, jekk is-CFC inkwistjoni għandha, fil-pajjiż ospitanti tagħha, bini okkupat b’ċertu livell ta’ kontinwità u li minnu jiġu kompletament jew essenzjalment żgurati l-attivitajiet tas-CFC. Abbażi tal-Artikolu 371IG tal-Parti 9 A tat-TIOPA, is-self kwalifikanti huwa, essenzjalment, self intragrupp mogħti mis-CFC lil membri oħra tal-grupp multinazzjonali mhux residenti fir-Renju Unit.

9        Fil-Kapitolu Nru 9 tal-Parti 9 A tat-TIOPA huma previsti tliet tipi ta’ eżenzjonijiet, jiġifieri eżenzjoni li tista’ tkun totali, meta u sa fejn is-self kwalifikanti huwa ffinanzjat bl-għajnuna ta’ riżorsi tas-CFC, eżenzjoni li tista’ taffettwa 75 % tal-profitti finanzjarji mhux kummerċjali taxxabbli, li jirriżultaw minn self kwalifikanti, u t-tielet eżenzjoni msejjħa tal-“interessi mqabbla” li tista’ tiġi applikata, taħt ċerti kundizzjonijiet, għall-bilanċ tal-profitti finanzjarji mhux kummerċjali taxxabbli.

C.      Fuq ilproċedura amministrattiva u ddeċiżjoni kkontestata

10      Wara li stiednet lill-awtoritajiet tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq sabiex jipprovdulha informazzjoni dwar ir-riforma tar-regoli tat-taxxa applikabbli għas-CFC, u wara li fetħet il-proċedura ta’ investigazzjoni formali, abbażi tal-Artikolu 108(2) TFUE, permezz tad-Deċiżjoni tagħha (UE) 2019/1352 tat‑2 ta’ April 2019 dwar l-Għajnuna mill-Istat SA.44896 implimentata mir-Renju Unit dwar l-Eżenzjoni mill-Finanzjament tal-Gruppi ta’ CFC (ĠU 2019, L 216, p. 1; iktar ’il quddiem id-“deċiżjoni kkontestata”), il-Kummissjoni Ewropea kkonstatat li l-iskema ta’ eżenzjoni fuq il-finanzjament tal-gruppi, minħabba l-eżenzjonijiet previsti fil-Kapitolu Nru 9 tal-Parti 9 A tat-TIOPA, kienet tikkostitwixxi għajnuna mill-Istat, fis-sens tal-Artikolu 107(1) TFUE, sa fejn din tapplika għal profitti finanzjarji mhux kummerċjali li jirriżultaw minn self kwalifikanti, li huwa kopert mill-Artikolu 371EB (Attivitajiet tar-Renju Unit) tal-imsemmija TIOPA (iktar ’il quddiem l-“iskema kkontestata” jew l-“eżenzjonijiet inkwistjoni”).

11      Il-Kummissjoni madankollu ddeċidiet li l-iskema kkontestata ma kinitx tikkostitwixxi għajnuna meta din kienet tiġi applikata għal profitti finanzjarji mhux kummerċjali li jirriżultaw minn self kwalifikanti li kien kopert mill-Artikolu 371EC (Investimenti kapitali mir-Renju Unit) tal-Parti 9 A tat-TIOPA u li ma huwiex kopert mill-Artikolu 371EB (Attivitajiet tar-Renju Unit) tal-Parti 9 A tat-TIOPA.

12      Sabiex tasal għad-deċiżjonijiet esposti fil-punti 10 u 11 iktar ’il fuq, il-Kummissjoni analizzat ir-rekwiżiti li għandhom jiġu ssodisfatti sabiex l-eżenzjonijiet inkwistjoni jkunu jistgħu jiġu kklassifikati bħala għajnuna mill-Istat, fis-sens tal-Artikolu 107(1) TFUE.

13      L-ewwel, il-Kummissjoni osservat li, l-eżenzjoni fuq il-finanzjament tal-gruppi hija bbażata fuq il-Kapitolu Nru 9 tal-Parti 9 A tat-TIOPA, att leġiżlattiv li joriġina neċessarjament mill-Istat, u li tagħti lok għal tħaffif tal-piż tat-taxxa abbażi tat-taxxa fuq il-kumpanniji għall-impriżi li kienu użaw l-imsemmija eżenzjoni, din tikkostitwixxi miżura imputabbli lir-Renju Unit u ffinanzjata permezz ta’ riżorsi tal-imsemmi stat.

14      It-tieni, il-Kummissjoni indikat li l-eżenzjonijiet inkwistjoni kienet ta’ benefiċċju għall-kumpanniji stabbiliti fir-Renju Unit li kienu jiffurmaw parti minn grupp multinazzjonali li jopera f’diversi Stati Membri, b’tali mod li vantaġġ favur dawn il-kumpanniji x’aktarx kellu jaffettwa l-kummerċ bejn l-Istati Membri.

15      It-tielet, il-Kummissjoni osservat li l-eżenzjonijiet inkwistjoni kienu ta’ natura li jsaħħu l-pożizzjoni kompetittiva tal-benefiċjarji meta mqabbla ma’ impriżi kompetituri oħra u li għalhekk dawn ikkawżaw distorsjoni jew theddida ta’ distorsjoni tal-kompetizzjoni.

16      Ir-raba’, il-Kummissjoni osservat li l-eżenzjonijiet inkwistjoni kienu jikkostitwixxu skema ta’ għajnuna, fis-sens tal-Artikolu 1(d), tar-Regolament tal-Kunsill (UE) 2015/1589 tat‑13 ta’ Lulju 2015, li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-Artikolu 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (ĠU 2015, L 248, p. 9).

17      Fir-rigward tal-eżistenza ta’ vantaġġ, il-Kummissjoni osservat li l-eżenzjonijiet inkwistjoni kienu jippermettu li kumpannija stabbilita fir-Renju Unit, li f’ċirkustanzi oħra kienet tkun suġġetta għal imposta ta’ CFC, abbażi tal-Kapitolu Nru 5 tal-Parti 9 A tat-TIOPA, titlob, abbażi tal-Kapitolu Nru 9 tal-istess leġiżlazzjoni, li din l-imposta ta’ CFC tiġi imposta biss fuq 25 % tal-profitti finanzjarji mhux kummerċjali ta’ CFC li jirriżultaw minn self kwalifikanti, li jwassal għal eżenzjoni parzjali fuq 75 % tal-profitti inkwistjoni. Taħt ċerti kundizzjonijiet, imposta setgħet tiġi applikata fuq perċentwali saħansitra iktar baxxa, li setgħet twassal għal eżenzjoni li tista’ taffettwa sa 100 % tal-profitti tas-CFC ikkonċernati.

18      F’dak li jirrigwarda n-natura selettiva tal-eżenzjonijiet inkwistjoni, il-Kummissjoni osservat li, f’dan il-każ, is-sistema ta’ referenza kienet komposta mir-regoli applikabbli għas-CFC, li kienu jiddeterminaw is-suġġett u l-bażi taxxabbli tal-imposta ta’ CFC.

19      Fit-Taqsima 6.4.2 tad-deċiżjoni kkontestata, il-Kummissjoni kkunsidrat li l-eżenzjoni fuq il-finanzjament tal-gruppi kienet tikkostitwixxi deroga mis-sistema ta’ referenza.

20      Għalhekk, il-Kummissjoni osservat li l-Kapitolu Nru 9 tal-Parti 9 A tat-TIOPA kien jipprevedi eżenzjoni mill-imposta ta’ CFC għal kategorija speċifika ta’ profitti finanzjarji mhux kummerċjali, jiġifieri dawk idderivati minn self kwalifikanti, filwaqt li tali imposta ta’ CFC kienet tkun normalment eżiġibbli, abbażi tal-Kapitolu Nru 5 tal-Parti 9 A tat-TIOPA.

21      F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni sostniet li s-sitwazzjoni ta’ entità taxxabbli li kienet tikkontrolla CFC li kienet tagħmel profitti finanzjarji mhux kummerċjali li jirriżultaw minn relazzjoni ta’ self kwalifikanti kienet paragunabbli għas-sitwazzjoni ta’ entità taxxabbli li kienet tikkontrolla CFC li tagħmel profitti finanzjarji mhux kummerċjali oħra, b’mod partikolari fil-kuntest ta’ self mogħti minn CFC lil kumpanniji konnessi residenti fir-Renju Unit, imsejjaħ “self upstream”, u s-self mogħti mis-CFC lil terzi, indikat mir-Renju Unit bħala “self fittizju” [“money boxes”].

22      Il-Kummissjoni fakkret li miżura li tidderoga mis-sistema ta’ referenza setgħet madankollu tkun iġġustifikata min-natura jew mill-istruttura ġenerali tal-imsemmija sistema u li huwa l-Istat Membru kkonċernat li għandu jipprova tali ġustifikazzjoni. Ir-Renju Unit sostna, minn naħa, li l-eżenzjonijiet inkwistjoni kienu intiżi li jiggarantixxu li s-sistema tkun ġestibbli u amministrabbli u, min-naħa l-oħra, li dawn kienu jiżguraw l-eżerċizzju tal-libertà ta’ stabbiliment fi ħdan l-Unjoni.

23      Il-Kummissjoni ammettiet li, sakemm l-eżenzjoni prevista fil-Kapitolu Nru 9 tal-Parti 9 A tat-TIOPA kienet applikata għal sitwazzjonijiet li kienu jaqgħu taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tal-miżuri previsti fil-Kapitolu Nru 5 tal-Parti 9 A tat-TIOPA, abbażi tal-kriterju bbażat fuq il-“kapital konness mar-Renju Unit”, l-imsemmija eżenzjoni setgħet titqies bħala intiża għall-applikazzjoni, b’mod amministrabbli, tar-regoli applikabbli għas-CFC. Fil-fatt, tali eżenzjoni kellha tiggarantixxi li imposta ta’ CFC kellha tiġi applikata biss fuq il-profitti ġġenerati minn assi fir-Renju Unit li fir-rigward tagħhom kien raġonevolment possibbli li jingħad li dawn setgħu jiġu ddevjati b’mod artifiċjali lil hinn mir-Renju Unit, u dan mingħajr ma l-impriżi u l-awtoritajiet tat-taxxa tar-Renju Unit ma jkunu mġiegħla jwettqu eżerċizzju ta’ lokalizzazzjoni tal-oriġini tal-fondi, eċċessivament oneruż, meqjusa n-natura funġibbli tal-kapital. Għal dawn ir-raġunijiet, il-Kummissjoni kkunsidrat li, minkejja n-natura a priori selettiva tal-eżenzjoni inkwistjoni, din kienet iġġustifikata u ma kinitx selettiva.

24      Min-naħa l-oħra, il-Kummissjoni kkunsidrat li l-iskema kkontestata kienet tat vantaġġ a priori selettiv lill-kumpanniji, suġġetti għat-taxxa fir-Renju Unit, li kienu jikkontrollaw CFC li tagħmel profitti finanzjarji mhux kummerċjali li jirriżultaw minn self kwalifikanti f’sitwazzjonijiet fejn funzjonijiet tal-persuni sinjifikattivi rilevanti jkunu ġew żgurati fir-Renju Unit. Dawn il-profitti kienu s-suġġett ta’ imposta ta’ CFC abbażi tal-Artikolu 371EB tal-Parti 9 A tat-TIOPA (Attivitajiet tar-Renju Unit). Il-Kummissjoni ddeċidiet li tali vantaġġ a priori selettiv la seta’ jkun iġġustifikat min-neċessità li jkun hemm regoli kontra l-evażjoni, li jkunu amministrabbli u ġestibbli, u lanqas min-neċessità li jiġu osservati l-libertajiet sanċiti fit-Trattati.

25      Il-Kummissjoni indikat li l-benefiċjarji tal-iskema kkontestata kienu entitajiet tar-Renju Unit li kienu jikkontrollaw CFC li tagħmel profitti finanzjarji mhux kummerċjali li jirriżultaw minn self kwalifikanti li jaqgħu taħt l-Artikolu 371EB tal-Parti 9 A tat-TIOPA (Attivitajiet tar-Renju Unit), u li kienu użaw l-eżenzjonijiet inkwistjoni.

26      Il-Kummissjoni osservat li, sa fejn l-iskema kkontestata kienet ġiet implimentata fl‑1 ta’ Jannar 2013 mingħajr ma ġiet ikkomunikata, din kellha titqies bħala li hija skema ta’ għajnuna mill-Istat illegali, fis-sens tal-Artikolu 1(f) tar-Regolament 2015/1589. Madankollu, hija speċifikat li, wara l-emendi li saru għar-regoli applikabbli għas-CFC, b’effett mill‑1 ta’ Jannar 2019, u li abbażi tagħhom ma kienx iktar possibbli li titressaq applikazzjoni sabiex jinkisbu l-eżenzjonijiet li kienu s-suġġett tal-iskema kkontestata, din l-iskema saret konformi mar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat.

27      Barra minn hekk, il-Kummissjoni osservat li l-għajnuna mogħtija fil-kuntest tal-iskema kkontestata, li ma tiffaċilitax l-iżvilupp ta’ ċerti attivitajiet jew ta’ ċerti reġjuni ekonomiċi, ma tistax titqies bħala li hija kompatibbli mas-suq intern abbażi tal-Artikolu 107(3) TFUE.

28      Min-naħa l-oħra, fl-assenza ta’ ksur tal-prinċipji fundamentali tad-dritt tal-Unjoni, il-Kummissjoni ordnat l-irkupru tal-għajnuna mogħtija fil-kuntest tal-applikazzjoni l-iskema kkontestata mingħand il-benefiċjarji tagħha.

II.    Ilproċedura u ttalbiet talpartijiet

A.      Fuq ilfażi bilmiktub talproċedura filKawża T363/19

29      Permezz ta’ att ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fit‑12 ta’ Ġunju 2019, ir-Renju Unit ippreżenta r-rikors fil-Kawża T‑363/19.

30      Fit‑8 ta’ Ġunju 2021, il-President tat-Tieni Awla tal-Qorti Ġenerali ddeċieda, abbażi tal-Artikolu 67(2) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, li l-kawża tiġi deċiża bi prijorità.

31      Fis‑16 ta’ Ġunju 2021, il-laqgħa plenarja tal-Qorti Ġenerali ddeċidiet li tibgħat il-kawża quddiem kulleġġ ġudikanti kompost minn ħames Imħallfin, abbażi tal-Artikolu 28(3) tar-Regoli tal-Proċedura.

32      Ir-Renju Unit jitlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:

–        tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

–        tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż.

33      Il-Kummissjoni titlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:

–        tiċħad ir-rikors;

–        tikkundanna lir-Renju Unit għall-ispejjeż.

B.      Fuq ilfażi bilmiktub talproċedura filKawża T456/19

34      Permezz ta’ att ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fl‑4 ta’ Lulju 2019, ITV ippreżentat ir-rikors fil-Kawża T‑456/19.

35      Fit‑8 ta’ Ġunju 2021, il-President tat-Tieni Awla tal-Qorti Ġenerali ddeċieda, abbażi tal-Artikolu 67(2) tar-Regoli tal-Proċedura, li l-kawża tiġi deċiża bi prijorità.

36      Fis‑16 ta’ Ġunju 2021, il-laqgħa plenarja tal-Qorti Ġenerali ddeċidiet li tibgħat il-kawża quddiem kulleġġ ġudikanti kompost minn ħames Imħallfin, abbażi tal-Artikolu 28(3) tar-Regoli tal-Proċedura.

1.      Fuq ittalbiet għal intervent

37      Permezz ta’ att ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fl‑4 ta’ Novembru 2019, ir-Renju Unit talab jintervjeni fil-Kawża T‑456/19 insostenn tat-talbiet ta’ITV. Permezz ta’ deċiżjoni tad‑29 ta’ Jannar 2020, il-President tat-Tieni Awla tal-Qorti Ġenerali laqgħa t-talba għal intervent tar-Renju Unit.

38      Permezz ta’ att ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fil‑15 ta’ Ottubru 2019, Compass Overseas Holdings Ltd, Compass Overseas Holdings No.2 Ltd u Hospitality Holdings Ltd (iktar ’il quddiem, ikkunsidrati flimkien, “Compass Overseas”) talbu li jintervjenu fil-Kawża T‑456/19 insostenn tat-talbiet ta’ ITV. Permezz ta’ digriet tal‑24 ta’ Novembru 2020, ITV vs Il-Kummissjoni (T‑456/19, mhux ippubblikat, EU:T:2020:659), il-Qorti Ġenerali laqgħa t-talba għal intervent ta’ Compass Overseas. Permezz ta’ att ippreżentat fir-Reġistru fl‑24 ta’ Marzu 2021, Compass Overseas irtirat it-talba tagħha għal intervent.

39      Permezz ta’ att ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fit‑30 ta’ Ottubru 2019, LSEGH (Luxembourg) Ltd u London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Ltd (iktar ’il quddiem, ikkunsidrati flimkien, “LSEGH”) talbu li jintervjenu fil-Kawża T‑456/19 insostenn tat-talbiet ta’ ITV. Permezz ta’ digriet tal‑24 ta’ Novembru 2020, ITV vs Il-Kummissjoni (T‑456/19, mhux ippubblikat, EU:T:2020:640), il-Qorti Ġenerali laqgħa t-talba għal intervent ta’ LSEGH.

40      Permezz ta’ att ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fit‑23 ta’ Ottubru 2019, Eland Oil & Gas plc talbet li tintervjeni fil-Kawża T‑456/19 insostenn tat-talbiet ta’ ITV. Permezz ta’ digriet tal‑24 ta’ Novembru 2020, ITV vs Il-Kummissjoni (T‑456/19, mhux ippubblikat, EU:T:2020:641), il-Qorti Ġenerali laqgħa t-talba għal intervent ta’ Eland Oil & Gas. Permezz ta’ att ippreżentat fir-Reġistru fl‑1 ta’ Marzu 2021, Eland Oil & Gas irtirat it-talba tagħha għal intervent.

41      Permezz ta’ att ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fis‑7 ta’ Novembru 2019, WPP Jubilee Ltd talbet li tintervjeni fil-Kawża T‑456/19 insostenn tat-talbiet ta’ ITV. Permezz ta’ digriet tal‑24 ta’ Novembru 2020, ITV vs Il-Kummissjoni (T‑456/19, mhux ippubblikat), il-Qorti Ġenerali laqa’ t-talba għal intervent ta’ WPP Jubilee. Permezz ta’ att ippreżentat fir-Reġistru fl‑1 ta’ Marzu 2021, WPP Jubilee rtirat it-talba tagħha għal intervent.

42      Permezz ta’ digriet tat‑8 ta’ Lulju 2021, il-Qorti Ġenerali kkonstatat l-irtirar tat-talbiet għal intervent ta’ Compass Overseas, ta’ Eland Oil & Gas u ta’ WPP Jubilee.

43      Matul il-proċedura, ITV ippreżentat talbiet għal trattament kunfidenzjali ta’ ċerti atti tal-proċedura fir-rigward, b’mod partikolari, ta’ LSEGH.

2.      Fuq ittalbiet talpartijiet

44      ITV, sostnuta minn LSEGH, titlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:

–        tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

–        tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż.

45      Ir-Renju Unit jitlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha tannulla d-deċiżjoni kkontestata konformement mat-talbiet ta’ ITV.

46      Il-Kummissjoni titlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:

–        tiċħad ir-rikors;

–        tikkundanna lil ITV għall-ispejjeż;

–        tikkundanna lir-Renju Unit u lil LSEGH għall-ispejjeż rispettivi tagħhom.

C.      Fuq ilfażi orali talproċedura

47      Fuq proposta tal-Imħallef relatur, il-Qorti Ġenerali ddeċidiet li tiftaħ il-fażi orali tal-proċedura fil-Kawżi T‑363/19 u T‑456/19 u li tisma’ lill-partijiet dwar l-eventwali tgħaqqid tal-imsemmija kawżi għall-finijiet tal-imsemmija fażi u tad-deċiżjoni li tagħlaq l-istanza.

48      Barra minn hekk, fil-kuntest tal-miżuri ta’ organizzazzjoni tal-proċedura previsti fl-Artikolu 89 tar-Regoli tal-Proċedura, il-Qorti Ġenerali talbet lill-partijiet iwieġbu għal mistoqsijiet bil-miktub. Il-partijiet ippreżentaw l-osservazzjonijiet tagħhom dwar l-eventwali tgħaqqid tal-Kawżi T‑363/19 u T‑456/19 u wieġbu għall-miżura ta’ organizzazzjoni tal-proċedura fit-termini mogħtija.

49      Permezz ta’ deċiżjoni tal-President tat-Tieni Awla Estiża tal-Qorti Ġenerali tal‑21 ta’ Lulju 2021, wara li nstemgħu l-partijiet, il-Kawżi T‑363/19 u T‑456/19 ġew magħqudin għall-finijiet tal-fażi orali u tal-proċedura, konformement mal-Artikolu 68 tar-Regoli tal-Proċedura.

50      Is-seduta, miżmuma fl‑20 ta’ Settembru 2021, kellha tiġi interrotta minħabba l-impediment ta’ wieħed mill-membri tat-Tieni Awla Estiża tal-Qorti Ġenerali.

51      Permezz ta’ deċiżjoni tat‑13 ta’ Ottubru 2021, wara dan l-impediment, il-President tal-Qorti Ġenerali ħatar lil Viċi President tal-Qorti Ġenerali sabiex jikkompleta t-Tieni Awla Estiża. Dan tal-aħħar assuma wkoll il-Presidenza tal-kulleġġ ġudikanti, konformement mal-Artikolu 11(4) tar-Regoli tal-Proċedura.

52      Fit‑18 ta’ Ottubru 2021 inżammet seduta ġdida li matulha nstemgħu s-sottomissjonijiet orali tal-partijiet u t-tweġibiet tagħhom kemm għall-miżura ta’ organizzazzjoni tal-proċedura prevista fl-Artikolu 89 tar-Regoli tal-Proċedura kif ukoll għall-mistoqsijiet orali magħmula mill-Qorti Ġenerali. Matul is-seduta, ir-Renju Unit għamel ċerti osservazzjonijiet dwar ir-rapport għas-seduta, il-Qorti Ġenerali ħadet nota ta’ dan fil-proċess verbali tas-seduta.

III. Iddritt

A.      Fuq ittgħaqqid talKawżi T363/19 u T456/19 għallfinijiet taddeċiżjoni li tagħlaq listanza

53      Abbażi tal-Artikolu 19(2) tar-Regoli tal-Proċedura, il-President tat-Tieni Awla Estiża tal-Qorti Ġenerali għadda d-deċiżjoni dwar it-tgħaqqid tal-Kawżi T‑363/19 u T‑456/19 għall-finijiet tad-deċiżjoni li tagħlaq l-istanza, li kienet taqa’ fil-kompetenza tiegħu, lit-Tieni Awla Estiża tal-Qorti Ġenerali.

54      Wara li l-partijiet instemgħu dwar l-eventwali tgħaqqid, hemm lok li l-Kawżi T‑363/19 u T‑456/19 jiġu magħqudin għall-finijiet tad-deċiżjoni li tagħlaq l-istanza, minħabba li huma konnessi.

B.      Fuq ilmertu

55      Insostenn tar-rikorsi tagħhom, ir-Renju Unit, fil-Kawża T‑363/19, u ITV, fil-Kawża T‑456/19, jinvokaw, rispettivament, erba’ u ħdax-il motiv, li jissovrapponu ruħhom parzjalment.

56      Permezz tal-motivi tagħhom, ir-Renju Unit u ITV jikkritikaw, essenzjalment, lill-Kummissjoni talli wettqet żbalji ta’ liġi u ta’ evalwazzjoni u talli kisret il-prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni, meta kklassifikat l-eżenzjonijiet inkwistjoni bħala skema ta’ għajnuna mill-Istat u meta ordnat, sussegwentement, l-irkupru tal-għajnuna inkwistjoni mingħand il-benefiċjarji tagħha.

57      F’dan ir-rigward, għandu jitfakkar li l-klassifikazzjoni bħala għajnuna mill-Istat teħtieġ li jkunu osservati r-rekwiżiti kollha msemmija fl-Artikolu 107 TFUE. Għalhekk, sabiex miżura tkun tista’ tiġi kklassifikata bħala għajnuna mill-Istat fis-sens ta’ din id-dispożizzjoni. L-ewwel, għandu jkun hemm intervent mill-Istat jew permezz ta’ riżorsi tal-Istat. It-tieni, dan l-intervent għandu jkun ta’ natura li jista’ jaffettwa l-kummerċ bejn l-Istati Membri. It-tielet, dan għandu jagħti vantaġġ selettiv lill-benefiċjarju tiegħu. Ir-raba’, huwa għandu jwassal għal distorsjoni jew theddida ta’ distorsjoni tal-kompetizzjoni (ara s-sentenza tal‑21 ta’ Diċembru 2016, Il-Kummissjoni vs Hansestadt Lübeck, C‑524/14 P, EU:C:2016:971, punt 40 u l-ġurisprudenza ċċitata).

58      Għandhom jiġu eżaminati, qabel kollox, il-motivi invokati mir-Renju Unit u minn ITV ibbażati fuq żbalji ta’ evalwazzjoni li jivvizzjaw l-identifikazzjoni mill-Kummissjoni ta’ vantaġġ selettiv f’dan il-każ, wara dan, għandhom jiġu trattati l-motivi bbażati fuq żbalji ta’ evalwazzjoni fir-rigward tal-assenza ta’ effett ħażin fuq il-kummerċ bejn l-Istati Membri, fuq il-ksur tal-prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni u fuq żball ta’ liġi li jirriżulta mill-applikazzjoni żbaljata, b’analoġija, tad-Direttiva tal-Kunsill (UE) 2016/1164 tat‑12 ta’ Lulju 2016 li tistabbilixxi regoli kontra l-prattiki ta’ evitar tat-taxxa li jaffettwaw direttament il-funzjonament tas-suq intern (ĠU 2016, L 193, p. 1), u li fl-aħħar jiġu eżaminati l-motivi bbażati fuq żbalji ta’ evalwazzjoni li jivvizzjaw l-identifikazzjoni tal-benefiċjarji tal-iskema kkontestata u l-irkupru tal-għajnuna ordnat mill-Kummissjoni fid-deċiżjoni kkontestata.

59      F’dak li jirrigwarda, b’mod iktar speċifiku, l-eżistenza ta’ vantaġġ selettiv, għandu jiġi osservat li, fil-kuntest tal-analiżi tal-miżuri fiskali mil-perspettiva tal-Artikolu 107(1) TFUE, kemm l-eżami tal-kriterju tal-vantaġġ kif ukoll dak tas-selettività jimplikaw li jiġu ddeterminati, minn qabel, ir-regoli normali tat-taxxa li jiffurmaw il-qafas ta’ referenza rilevanti għal dan l-eżami.

60      Fil-fatt, minn naħa, fil-każ tal-miżuri fiskali, l-eżistenza nnifisha ta’ vantaġġ tista’ tiġi stabbilita biss meta mqabbla ma’ taxxa msejħa “normali” (sentenza tas‑6 ta’ Settembru 2006, Il-Portugall vs Il-Kummissjoni, C‑88/03, EU:C:2006:511, punt 56). Fil-fatt, tali miżura tagħti vantaġġ ekonomiku lill-benefiċjarju tagħha meta din ittaffi l-piżijiet li normalment itaqqlu l-baġit ta’ impriża u li, għal din ir-raġuni, mingħajr ma jkunu sussidji fis-sens strett tal-kelma, huma tal-istess natura u għandhom effetti identiċi (sentenza tad‑9 ta’ Ottubru 2014, Ministerio de Defensa u Navantia, C‑522/13, EU:C:2014:2262, punt 22). Għalhekk, hija preċiżament it-taxxa msejħa “normali” li hija stabbilita għall-qafas ta’ referenza.

61      Min-naħa l-oħra, fil-qasam fiskali, il-ġurisprudenza teħtieġ analiżi fi tliet stadji tas-selettività. Din l-analiżi timplika, fl-ewwel lok, li tiġi identifikata s-sistema fiskali komuni jew “normali”, applikabbli fl-Istat Membru kkonċernat, li tikkostitwixxi l-qafas ta’ referenza, u, fit-tieni lok, li jintwera li l-miżura fiskali inkwistjoni tidderoga mill-imsemmi qafas ta’ referenza, sa fejn din tintroduċi divrenzjar bejn operaturi li jinsabu, fid-dawl tal-għan imfittex minn dan il-qafas ta’ referenza, f’sitwazzjoni ġuridika u fattwali paragunabbli (sentenza tal‑21 ta’ Diċembru 2016, Il-Kummissjoni vs World Duty Free Group et, C‑20/15 P u C‑21/15 P, EU:C:2016:981, punt 57). Fit-tielet lok, huwa l-Istat Membru li għandu juri li d-divrenzjar introdott mill-miżura inkwistjoni, li hija “a priori selettiva” hija ġġustifikata, peress li din tirriżulta min-natura jew mill-istruttura tal-kuntest li minnu tifforma parti din il-miżura (sentenza tal‑21 ta’ Diċembru 2016, Il-Kummissjoni vs World Duty Free Group et, C‑20/15 P u C‑21/15 P, EU:C:2016:981, punt 58).

62      Għall-finijiet tal-evalwazzjoni tal-motivi li jikkontestaw l-eżistenza ta’ vantaġġ selettiv f’dan il-każ, għandu jiġi eżaminat, l-ewwel, il-motivi tar-Renju Unit u ta’ ITV ibbażati fuq żball ta’ evalwazzjoni li jivvizzja l-identifikazzjoni tas-sistema ta’ referenza magħżula mill-Kummissjoni, qabel ma jiġu eżaminati, suċċessivament, id-diversi motivi bbażati fuq żbalji ta’ evalwazzjoni li jivvizzjaw il-konstatazzjoni mill-Kummissjoni tal-imsemmi vantaġġ.

1.      Fuq ilmotiv ibbażat fuq żball ta’ evalwazzjoni li jivvizzja d-definizzjoni tassistema ta’ referenza (lewwel motiv filKawża T363/19 u lewwel motiv filKawża T456/19)

63      Ir-Renju Unit u ITV isostnu, essenzjalment, li l-Kummissjoni wettqet żball ta’ evalwazzjoni meta ddeċidiet li s-sistema ta’ referenza kienet komposta unikament minn regoli applikabbli għas-CFC u jsostnu li s-sistema ta’ referenza xierqa għall-finijiet tal-evalwazzjoni tas-selettività tal-iskema kkontestata hija s-sistema tat-taxxa fuq il-kumpanniji fir-Renju Unit.

64      Il-Kummissjoni tikkontesta l-argumenti tar-Renju Unit u ta’ ITV billi ssostni li r-regoli applikabbli għas-CFC jikkostitwixxu corpus komplet ta’ regoli, differenti mis-sistema ġenerali tat-taxxa fuq il-kumpanniji fir-Renju Unit, għalkemm dawn jikkostitwixxu estensjoni tagħha u mhux eċċezzjoni għaliha.

65      F’dan ir-rigward, għandu jitfakkar li d-determinazzjoni tal-qafas ta’ referenza għandha importanza ikbar fil-każ ta’ miżuri fiskali, peress li l-eżistenza ta’ vantaġġ ekonomiku, fis-sens tal-Artikolu 107(1) TFUE, tista’ tiġi stabbilita biss meta mqabbla ma taxxa msejħa “normali”. Barra minn hekk, għandu jitfakkar li, sa fejn, barra mill-oqsma li fihom id-dritt fiskali tal-Unjoni huwa s-suġġett ta’ armonizzazzjoni, huwa l-Istat Membru kkonċernat li jiddefinixxi, fl-eżerċizzju tal-kompetenzi esklużivi tiegħu fil-qasam ta’ tassazzjoni diretta, il-karatteristiċi kostituttivi tat-taxxa, id-determinazzjoni tas-sistema ta’ referenza jew tas-sistema fiskali “normali”, li minnha għandu jiġi analizzat ir-rekwiżit dwar is-selettività, għandha tiħux inkunsiderazzjoni l-imsemmija karatteristiċi (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tas‑16 ta’ Marzu 2021, Il-Kummissjoni vs Il-Polonja, C‑562/19 P, EU:C:2021:201, punti 38 u 39).

66      Għalhekk, għandhom jiġu ddeterminati r-regoli tat-taxxa “normali” li għalihom huwa suġġett il-benefiċjarju tal-miżura meqjusa bħala li tikkostitwixxi għajnuna mill-Istat. Barra minn hekk, f’dak li jirrigwarda miżura fiskali ta’ portata ġenerali, għandha tiġi identifikata s-sistema fiskali komuni jew is-sistema ta’ referenza applikabbli fl-Istat Membru kkonċernat, sa fejn din tal-aħħar tikkostitwixxi l-punt tat-tluq tal-eżami komparattiv li għandu jitwettaq fil-kuntest tal-evalwazzjoni tas-selettività ta’ skema ta’ għajnuna (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tas‑6 ta’ Ottubru 2021, World Duty Free Group u Spanja vs Il-Kummissjoni, C‑51/19 P u C‑64/19 P, EU:C:2021:793, punt 61).

67      Min-naħa l-oħra, mill-ġurisprudenza jirriżulta li, fil-każ fejn teżisti regola fiskali ġenerali applikabbli għall-impriżi kollha suġġetti għat-taxxa fuq il-kumpanniji, ma tistax tittieħed bħala sistema ta’ referenza rilevanti għall-finijiet tal-analiżi tas-selettività regola li tikkostitwixxi eċċezzjoni għar-regola ġenerali, filwaqt li eżami tal-kontenut sħiħ ta’ dawn id-dispożizzjonijiet kollha kellu jippermetti li jiġi kkonstatat li l-effett tal-miżura fiskali inkwistjoni kien li jiddefinixxi sitwazzjoni li taqa’ taħt ir-regola ġenerali (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tat‑28 ta’ Ġunju 2018, Il-Ġermanja vs Il-Kummissjoni, C‑208/16 P, mhux ippubblikata, EU:C:2018:506, punti 99 sa 101).

68      Iktar minn hekk, għandu jitfakkar li s-selettività ta’ miżura fiskali ma tistax tiġi analizzata fid-dawl ta’ qafas ta’ referenza kompost minn xi dispożizzjonijiet tad-dritt nazzjonali tal-Istat Membru kkonċernat li nħarġu b’mod artifiċjali minn kuntest leġiżlattiv iktar wiesa’. Meta l-miżura fiskali inkwistjoni tkun inseparabbli mis-sistema ġenerali tat-taxxa tal-Istat Membru kkonċernat, għandu jsir riferiment għal din is-sistema. Min-naħa l-oħra, meta jidher li tali miżura tista’ tiġi sseparata b’mod ċar mill-imsemmija sistema ġenerali, ma jistax jiġi eskluż li l-qafas ta’ referenza li għandu jittieħed inkunsiderazzjoni jkun iktar limitat minn din is-sistema ġenerali, jew saħansitra li jidentifika ruħu mal-miżura stess, meta din tkun tippreżenta ruħha bħala regola li għandha loġika ġuridika awtonoma u li huwa impossibbli li jiġi identifikat grupp normattiv koerenti barra minn din il-miżura (ara s-sentenza tas‑6 ta’ Ottubru 2021, World Duty Free Group u Spanja vs Il-Kummissjoni, C‑51/19 P u C‑64/19 P, EU:C:2021:793, punti 62 u 63 u l-ġurisprudenza ċċitata).

69      Min-naħa l-oħra, minn ġurisprudenza stabbilita jirriżulta li l-Artikolu 107(1) TFUE ma jagħmilx distinzjoni skont il-kawżi jew l-għanijiet tal-interventi mill-Istat, iżda jiddefinixxihom skont l-effetti tagħhom, u għaldaqstant indipendentement mit-tekniki użati (ara s-sentenza tat‑28 ta’ Ġunju 2018, Andres (falliment ta’ Heitkamp BauHolding) vs Il-Kummissjoni, C‑203/16 P, EU:C:2018:505, punt 91 u l-ġurisprudenza ċċitata).

70      Minn din il-ġurisprudenza jirriżulta li, għalkemm l-użu ta’ teknika leġiżlattiva speċifika ma jistax jippermetti li regoli tat-taxxa nazzjonali jevitaw mill-ewwel il-kontroll previst mit-Trattat FUE fil-qasam ta’ għajnuna mill-Istat, l-użu tat-teknika leġiżlattiva magħżula lanqas ma tista’ tkun suffiċjenti sabiex jiġi ddefinit il-qafas ta’ referenza rilevanti għall-finijiet tal-analiżi tar-rekwiżit dwar is-selettività, ħlief biex tiġi sostnuta b’mod deċiżiv il-forma tal-interventi statali fuq l-effetti tagħhom. Għaldaqstant, it-teknika leġiżlattiva użata ma tistax tkun element deċiżiv għall-finijiet tad-determinazzjoni tal-qafas ta’ referenza (sentenza tat‑28 ta’ Ġunju 2018, Andres (falliment ta’ Heitkamp BauHolding) vs Il-Kummissjoni, C‑203/16 P, EU:C:2018:505, punti 89 sa 91).

71      Il-Kummissjoni nnifisha speċifikat l-interpretazzjoni tagħha tal-kunċett ta’ sistema ta’ referenza fil-komunikazzjoni tagħha dwar il-kunċett ta’ għajnuna mill-Istat kif imsemmi fl-Artikolu 107(1) [TFUE] (ĠU 2016, C 262, p. 1; iktar ’il quddiem il-“komunikazzjoni tal‑2016”). F’dan ir-rigward, din il-komunikazzjoni, għalkemm din ma hijiex ta’ natura li torbot lill-Qorti Ġenerali, tista’ madankollu sservi ta’ sors utli ta’ ispirazzjoni (ara, f’dan is-sens, u b’analoġija, is-sentenza tas‑26 ta’ Lulju 2017, Ir-Repubblika Ċeka vs Il-Kummissjoni, C‑696/15 P, EU:C:2017:595, punt 53).

72      Fil-punt 133 tal-komunikazzjoni tal‑2016 huwa b’mod partikolari indikat li s-sistema ta’ referenza hija magħmula minn sett konsistenti ta’ regoli li japplikaw b’mod ġenerali — fuq il-bażi ta’ kriterji oġġettivi — għall-impriżi kollha li jaqgħu taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tagħha kif iddefinit mill-għan tagħha. Tipikament, dawn ir-regoli jiddefinixxu mhux biss il-kamp ta’ applikazzjoni tas-sistema, iżda wkoll il-kundizzjonijiet li taħthom tkun tapplika s-sistema, id-drittijiet u l-obbligi tal-impriżi suġġetti għaliha u l-aspetti tekniċi tal-funzjonament tas-sistema.

73      Barra minn hekk, il-punt 134 tal-komunikazzjoni tal‑2016 jispeċifika li, il-każ ta’ taxxi, is-sistema ta’ referenza hija bbażata fuq l-elementi bħall-valur taxxabbli, il-persuni taxxabbli, il-fatt taxxabbli u r-rati tat-taxxa. F’dan ir-rigward, mill-ġurisprudenza jirriżulta, b’mod partikolari, li r-rata tat-taxxa kif ukoll id-determinazzjoni tal-bażi taxxabbli jew tal-fatt taxxabbli tagħha jirrappreżentaw karatteristiċi li jiddefinixxu s-sistema ta’ referenza jew is-sistema fiskali “normali” li minnha għandu jiġi analizzat ir-rekwiżit dwar is-selettività (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tas‑16 ta’ Marzu 2021, Il-Kummissjoni vs Il-Polonja, C‑562/19 P, EU:C:2021:201, punti 38 u 39).

74      Huwa fid-dawl ta’ dawn il-kunsiderazzjonijiet li għandu jiġi evalwat jekk il-Kummissjoni identifikatx b’mod korrett is-sistema ta’ referenza f’dan il-każ.

75      Hekk kif jirriżulta b’mod partikolari mill-premessa 107 tad-deċiżjoni kkontestata, il-Kummissjoni indikat li s-sistema ta’ referenza kienet komposta mir-regoli applikabbli għas-CFC li, ikkunsidrati flimkien, jiddeterminaw is-suġġett jew il-bażi taxxabbli tal-imposta ta’ CFC.

76      F’dan il-każ, il-miżuri inkwistjoni huma l-eżenzjonijiet previsti fil-Kapitolu Nru 9 tal-Parti 9 A tat-TIOPA għal ċerti tipi ta’ profitti tas-CFC li kienu mod ieħor ikunu s-suġġett ta’ imposta ta’ CFC, abbażi tal-Kapitolu Nru 5 tal-Parti 9 A tat-TIOPA. Għalhekk dawn jifformaw parti mir-regoli applikabbli għas-CFC, li huma kkodifikati fil-Parti 9 A tat-TIOPA.

77      Essenzjalment, ir-regoli applikabbli għas-CFC jipprevedu t-tassazzjoni fir-Renju Unit tal-profitti magħmula mis-CFC li huma, fil-verità, attribwibbli għall-kumpannija konnessa, taxxabbli fir-Renju Unit, sa fejn din hija l-oriġini tal-attivitajiet jew tal-assi li ġġeneraw dawn il-profitti jew sa fejn il-profitti tas-CFC jirriżultaw minn arranġamenti intiżi li jiddevjaw fondi li kienu mod ieħor ikunu taxxabbli fir-Renju Unit.

78      Ir-regoli applikabbli għas-CFC jintegraw ruħhom, min-naħa tagħhom, fi ħdan is-sistema ġenerali tat-taxxa fuq il-kumpanniji tar-Renju Unit.

79      Għandu jiġi eżaminat sa fejn dawn ir-regoli jistgħu jiġu separati mill-imsemmija sistema ġenerali tat-taxxa, sa fejn dawn jippreżentaw ruħhom bħala grupp normattiv koerenti, li għandu loġika ġuridika awtonoma, fis-sens tal-ġurisprudenza msemmija fil-punt 68 iktar ’il fuq, b’mod partikolari f’dak li jirrigwarda elementi bħal ma huma l-valur taxxabbli, il-persuni taxxabbli, il-fatt taxxabbli u r-rati tat-taxxa.

80      L-ewwel, f’dak li jirrigwarda l-loġika li fuqha huma msejsa r-regoli applikabbli għas-CFC, għandu jitfakkar, hekk kif jenfasizza, ġustament, ir-Renju Unit, li s-sistema ġenerali tat-taxxa fuq il-kumpanniji ta’ dan l-Istat hija bbażata fuq il-prinċipju ta’ territorjalità, li abbażi tiegħu jiġu intaxxati biss il-profitti magħmula fir-Renju Unit, jiġifieri l-profitti magħmula minn kumpanniji stabbiliti hemmhekk jew il-profitti magħmula minn kumpanniji barranin iġġenerati mill-attivitajiet tagħhom imwettqa fir-Renju Unit permezz ta’ stabbiliment permanenti f’dan l-Istat.

81      Issa, abbażi tar-regoli applikabbli għas-CFC, ċerti profitti magħmula mis-CFC li, skont il-prinċipju ta’ territorjalità, ma jiġux normalment intaxxati fir-Renju Unit jistgħu madankollu jiġu intaxxati meta dawn jitqiesu bħala li ġew iddevjati b’mod artifiċjali lil hinn mir-Renju Unit.

82      Għalhekk, ir-regoli applikabbli għas-CFC huma msejsa fuq loġika differenti minn dik tas-sistema ġenerali tat-taxxa fir-Renju Unit. Din il-loġika hija, ċertament, komplementari jew, hekk kif indikat il-Kummissjoni fil-premessa 105 tad-deċiżjoni kkontestata, korollarja għas-sistema ġenerali tat-taxxa msejsa fuq il-prinċipju ta’ territorjalità, madankollu din hija separabbli minnha.

83      Fil-fatt, dawn ir-regoli ma jikkostitwixxux eċċezzjoni għas-sistema ġenerali tat-taxxa, sa fejn dawn jistgħu pjuttost jitqiesu bħala estensjoni tagħha. Ir-regoli applikabbli għas-CFC huma intiżi li jintaxxaw profitti li ġew iddevjati b’mod artifiċjali lil hinn mir-Renju Unit u li, minħabba dan il-fatt, żiedu b’mod artifiċjali l-profitti tas-CFC, li, sussegwentement, tiddistribwixxi dividendi li ma humiex taxxabbli fir-Renju Unit. Għalhekk, il-loġika tar-regoli applikabbli għas-CFC hija marbuta mal-iddevjar tal-profitti lejn is-CFC, b’tali mod li, fil-prattika, dawn ikunu magħmula barra mir-Renju Unit. Din għalhekk hija separata minn dik li fuqha hija msejsa s-sistema ġenerali tat-taxxa fuq il-kumpanniji fir-Renju Unit, li hija msejsa fuq il-profitti magħmula fir-Renju Unit.

84      It-tieni, għandu jiġi vverifikat jekk, fid-dawl tal-karatteristiċi kostituttivi li jiddefinixxu s-sistema fiskali “normali”, ir-regoli applikabbli għas-CFC jistgħux jitqiesu bħala li jikkostitwixxu corpus komplet ta’ regoli, separat mis-sistema ġenerali tat-taxxa fuq il-kumpanniji fir-Renju Unit.

85      F’dak li jirrigwarda l-bażi taxxabbli, għandu jiġi osservat li r-regoli applikabbli għas-CFC jirrigwardaw profitti tas-CFC li jiġu ddevjati b’mod artifiċjali u kumulati minn sussidjarji stabbiliti barra mir-Renju Unit. Għalhekk, dawn huma profitti ta’ kontabbiltà magħmula mis-CFC barra mir-Renju Unit u l-intaxxar tagħhom, abbażi tal-Kapitoli Nri 4 sa 8 tal-Parti 9 A tat-TIOPA, huwa bbażat fuq il-kundizzjoni li dawn ikunu ġew iddevjati b’mod artifiċjali lil hinn mir-Renju Unit. Min-naħa l-oħra, it-taxxa fuq il-kumpanniji fir-Renju Unit tapplika għall-profitti magħmula fir-Renju Unit minn kumpanniji li huma stabbiliti hemmhekk jew minn stabbilimenti permanenti ta’ kumpanniji stabbiliti barra mill-pajjiż.

86      F’dak li jirrigwarda l-persuna responsabbli għall-ħlas tat-taxxa, ir-regoli applikabbli għas-CFC huma applikabbli meta l-kumpanniji residenti fir-Renju Unit għandhom ċerti interessi f’kumpanniji sussidjarji stabbiliti barra mir-Renju Unit. Dan l-aspett partikolari jindividwalizza lil dawn il-persuni taxxabbli meta mqabbla mal-persuni taxxabbli taħt is-sistema ġenerali tat-taxxa fuq il-kumpanniji fir-Renju Unit, jiġifieri l-kumpanniji li tagħmel profitti fir-Renju Unit, direttament jew, fil-każ ta’ kumpanniji barranin, permezz ta’ stabbiliment permanenti fir-Renju Unit. Min-naħa l-oħra, meta kumpannija fir-Renju Unit tiġi suġġetta għal imposta ta’ CFC, dan isir preċiżament minħabba l-profitti magħmula mis-CFC tagħha, filwaqt li, b’applikazzjoni tas-sistema ġenerali tat-taxxa fuq il-kumpanniji fir-Renju Unit, kumpannija stabbilita hemmhekk hija taxxabbli minħabba l-profitti rispettivi tagħha li hija tagħmel hija nnifisha jew permezz ta’ stabbiliment permanenti fir-Renju Unit.

87      F’dak li jirrigwarda l-fatt taxxabbli, għandu jiġi osservat li jkun hemm impożizzjoni ta’ imposta ta’ CFC, abbażi tar-regoli applikabbli għas-CFC, meta s-CFC jagħmlu profitti barra mir-Renju Unit u meta dawn jitqiesu bħala li jirriżultaw minn arranġamenti jew minn iddevjar artifiċjali ta’ riżorsi jew ta’ profitti li kellhom jiġu intaxxati fir-Renju Unit. Min-naħa l-oħra, fil-każ tat-taxxa fuq il-kumpanniji fir-Renju Unit, huwa t-twettiq ta’ profitti fir-Renju Unit li jiġġenera t-taxxa. Fil-fatt, sa fejn ġew iddevjati b’mod artifiċjali, il-profitti magħmula mis-CFC kellhom, min-natura tagħhom stess, ikunu suġġetti għat-taxxa fir-Renju Unit. Għalhekk, l-element determinanti għall-finijiet tal-impożizzjoni ta’ imposta ta’ CFC huwa l-iddevjar artifiċjali tal-profitti lil hinn mir-Renju Unit.

88      F’dak li jirrigwarda r-rata tat-taxxa, għandu jiġi osservat li r-regoli applikabbli għas-CFC jipprevedu, fl-Artikolu 371BC tal-Parti 9 A tat-TIOPA, li r-rata tat-taxxa applikabbli għall-kalkolu tal-imposta ta’ CFC hija dik prevista mis-sistema tat-taxxa fuq il-kumpanniji fir-rigward tal-profitti tal-kumpannija konnessa taxxabbli fir-Renju Unit u, fil-każ fejn ikun hemm iktar min rata waħda applikabbli, ir-rata li tirriżulta mill-medja ta’ dawn id-diversi rati, għall-perijodu fiskali rilevanti. Għalkemm huwa minnu li r-regoli applikabbli għas-CFC ma jinkludux rata speċifika applikabbli għall-profitti tas-CFC u jagħmlu riferiment għar-rata prevista mis-sistema ġenerali tat-taxxa fuq il-kumpanniji. Madankollu, fil-globalità tagħha, l-imposta ta’ CFC hija ddeterminata minn mekkaniżmu ta’ kalkolu speċifiku li jimplika, jekk ikun il-każ, il-kalkolu tal-medja ta’ diversi rati tat-taxxa applikabbli għall-profitti tal-kumpannija konnessa taxxabbli fir-Renju Unit.

89      Finalment, ir-regoli applikabbli għas-CFC jinkludu, b’mod partikolari fil-Kapitoli Nri 15 sa 21 tal-Parti 9 A tat-TIOPA, dispożizzjonijiet speċifiċi li jirrigwardaw il-kalkolu tal-imposta ta’ CFC, il-ġestjoni u l-ġbir tagħha u, b’mod iktar partikolari, l-interazzjoni tagħha mat-taxxi li għandhom jitħallsu mill-kumpannija residenti fir-Renju Unit u ma dawk imħallsa mis-CFC fil-pajjiż ta’ residenza tagħha. Dawn id-dispożizzjonijiet jippermettu l-applikazzjoni tal-Parti 9 A tat-TIOPA għall-finijiet tal-intaxxar tas-CFC, b’mod parallel mal-applikazzjoni tas-sistema ġenerali tat-taxxa fuq il-kumpanniji fir-Renju Unit. Huwa minnu li r-regoli applikabbli għas-CFC jistrieħu fuq is-sistema ġenerali tat-taxxa fuq il-kumpanniji li għaliha huma jagħmlu riferiment. Madankollu, dan ma jipprekludix li huma jkunu jistgħu jitqiesu bħala corpus awtonomu ta’ regoli speċifiċi li jirregolaw l-intaxxar fir-Renju Unit tal-profitti magħmula mis-CFC.

90      Barra minn hekk, għandu jiġi osservat li, fil-kuntest tal-kalkolu tal-ammont tat-taxxa tal-kumpannija residenti taxxabbli abbażi tal-profitti magħmula mis-CFC tagħha, huwa previst tnaqqis, bħala tnaqqis tat-taxxa, abbażi tal-eventwali taxxi li setgħu tħallsu fil-pajjiż ospitanti tas-CFC. Dan il-mekkaniżmu, li ma huwiex rilevanti fil-kuntest tal-kalkolu tat-taxxa, abbażi tas-sistema ġenerali tat-taxxa fuq il-kumpanniji fir-Renju Unit, huwa kruċjali fil-kuntest tal-intaxxar tal-profitti tas-CFC, sabiex jiġi evitat l-intaxxar doppju. L-eżistenza nnifisha ta’ dan il-mekkaniżmu hija xhieda tal-ispeċifiċità tar-regoli applikabbli għas-CFC.

91      F’dawn iċ-ċirkustanzi, għandu jiġi deċiż li l-Kummissjoni ma wettqitx żball ta’ evalwazzjoni meta kkunsidrat li r-regoli applikabbli għas-CFC jikkostitwixxu corpus ta’ regoli tat-taxxa separat fi ħdan is-sistema ġenerali tat-taxxa fuq il-kumpanniji fir-Renju Unit u meta għażlet dawn ir-regoli bħala sistema ta’ referenza għall-finijiet tal-analiżi tagħha.

92      Għaldaqstant, il-motiv preżenti, ibbażat fuq żball ta’ evalwazzjoni li jivvizzja l-identifikazzjoni tas-sistema ta’ referenza, għandu jiġi miċħud.

2.      Fuq il-motivi bbażati fuq żball ta’ evalwazzjoni li jivvizzja l-konstatazzjonijiet mill-Kummissjoni tal-eżistenza ta’ vantaġġ u tas-selettività a priori tal-iskema kkontestata minħabba deroga mis-sistema ta’ referenza (it-tieni motiv fil-Kawża T363/19 u t-tieni u t-tielet motiv fil-Kawża T456/19)

93      Ir-Renju Unit u ITV jsostnu, essenzjalment, li, anki jekk jitqies li s-skema applikabbli għas-CFC hija s-sistema ta’ referenza xierqa, l-applikazzjoni tal-Kapitolu Nru 9 tal-Parti 9 A tat-TIOPA ma twassalx għall-għoti ta’ vantaġġ u ma tikkostitwixxix deroga mill-imsemmija sistema.

94      Il-Kummissjoni tikkontesta l-argumenti tar-Renju Unit u ta’ ITV.

95      F’dan il-każ, għandu jiġi eżaminat wieħed wara l-ieħor l-argumenti tar-Renju Unit u ta’ ITV, li minn naħa tagħha hija sostnuta mir-Renju Unit u minn LSEGH, li jikkontestaw, l-ewwel, id-deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar l-eżistenza ta’ vantaġġ, it-tieni, l-għan tas-sistema ta’ referenza magħżula mill-Kummissjoni għall-finijiet tal-paragun inerenti għall-analiżi tas-selettività u, it-tielet, id-deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar is-selettività a priori tal-iskema kkontestata minħabba deroga mis-sistema ta’ referenza.

a)      Fuq leżistenza ta’ vantaġġ

96      Skont ir-Renju Unit u ITV, id-dispożizzjonijiet tal-Kapitolu Nru 9 tal-Parti 9 A tat-TIOPA ma setgħux jiġu interpretati b’mod separat mid-dispożizzjonijiet tal-Kapitoli Nri 3 u 5 tagħha, sa fejn dawn jifformaw assjem koerenti li jiddefinixxi l-perimetru tal-intaxxar fir-Renju Unit tal-profitti magħmula mis-CFC. Għalhekk, l-awtoritajiet tat-taxxa tar-Renju Unit ma jistgħu jagħtu ebda vantaġġ minħabba l-applikazzjoni tal-Kapitolu Nru 9 tal-Parti 9 A tat-TIOPA.

97      F’dan ir-rigward, għandu jitfakkar li, skont ġurisprudenza stabbilita, għandhom jitqiesu bħala għajnuna mill-Istat l-interventi li, irrispettivament mill-forma tagħhom, jistgħu jiffavorixxu direttament jew indirettament lil impriżi, jew li għandhom jitqiesu bħala vantaġġ ekonomiku li l-impriża benefiċjarja ma kinitx tikseb taħt kundizzjonijiet normali tas-suq (ara s-sentenza tat‑2 ta’ Settembru 2010, Il-Kummissjoni vs Deutsche Post, C‑399/08 P, EU:C:2010:481, punt 40 u l-ġurisprudenza ċċitata; is-sentenza tad‑9 ta’ Ottubru 2014, Ministerio de Defensa u Navantia, C‑522/13, EU:C:2014:2262, punt 21).

98      Għalhekk, miżura Statali tagħti vantaġġ ekonomiku lill-benefiċjarju tagħha meta din ittaffi l-piżijiet li normalment itaqqlu l-baġit ta’ impriża u li, għal din ir-raġuni, mingħajr ma jkunu sussidji fis-sens strett tal-kelma, huma tal-istess natura u għandhom effetti identiċi (sentenza tad‑9 ta’ Ottubru 2014, Ministerio de Defensa u Navantia, C‑522/13, EU:C:2014:2262, punt 22). Miżura li permezz tagħha l-awtoritajiet pubbliċi jagħtu lil ċerti impriżi trattament fiskali vantaġġuż li, għalkemm ma jinvolvix trasferiment ta’ riżorsi tal-Istat, iqiegħed lill-benefiċjarji tagħha f’sitwazzjoni finanzjarja iktar favorevoli minn dik ta’ persuni taxxabbli oħra, tikkostitwixxi għajnuna mill-Istat fis-sens tal-Artikolu 107(1) TFUE (sentenza tal‑15 ta’ Marzu 1994, Banco Exterior de España, C‑387/92, EU:C:1994:100, punt 14; ara, ukoll, is-sentenza tat‑8 ta’ Settembru 2011, Paint Graphos et, C‑78/08 sa C‑80/08, EU:C:2011:550, punt 46 u l-ġurisprudenza ċċitata).

99      Konsegwentement, sabiex jiġi ddeterminat jekk jeżistix vantaġġ fiskali, is-sitwazzjoni tal-benefiċjarju li tirriżulta mill-applikazzjoni tal-miżura inkwistjoni għandha titqabbel mas-sitwazzjoni tiegħu fl-assenza tal-miżura inkwistjoni u b’applikazzjoni tar-regoli normali tat-taxxa (ara s-sentenza tal‑24 ta’ Settembru 2019, Il-Pajjiżi l-Baxxi et vs Il-Kummissjoni, T‑760/15 u T‑636/16, EU:T:2019:669, punt 147 u l-ġurisprudenza ċċitata).

100    F’dan il-każ, fil-premessi 96 sa 101 tad-deċiżjoni kkontestata, il-Kummissjoni kkunsidrat li l-eżenzjonijiet inkwistjoni kienet tippermetti li kumpannija stabbilita fir-Renju Unit li kienet is-suġġett ta’ imposta ta’ CFC abbażi tal-Kapitolu Nru 5 tal-Parti 9 A tat-TIOPA titlob li din l-imposta ta’ CFC tkun tammonta għal 25 % tal-profitti finanzjarji mhux kummerċjali ta’ CFC li jirriżultaw minn self kwalifikanti, jekk mhux saħansitra għal perċentwali iżgħar li tinżel saż-0 % meta dawn il-profitti kienu ffinanzjati minn “riżorsi kwalifikanti” jew meta kienet applikabbli r-regola tal-“interessi mqabbla”. Għalhekk, l-eżenzjonijiet inkwistjoni kienu jagħtu vantaġġ lill-kumpanniji benefiċjarji peress li kieku ma kienx hekk, il-profitti eżentati kienu jkunu s-suġġett ta’ imposta ta’ CFC abbażi tal-Kapitolu Nru 5 tal-Parti 9 A tat-TIOPA.

101    F’dan ir-rigward, mill-Parti 9 A tat-TIOPA, hekk kif hija ppreżentata fil-punti 3 sa 9 iktar ’il fuq, jirriżulta li r-regoli ddefiniti fiha jipprevedu serje ta’ sitwazzjonijiet li huma meqjusa bħala li jikkostitwixxu ddevjar artifiċjali ta’ profitti, bħal, b’mod partikolari, dawk koperti mill-Kapitolu Nru 5, li jirrigwarda l-eżerċizzju ta’ attivitajiet permezz ta’ funzjonijiet tal-persuni sinjifikattivi fir-Renju Unit, li jwasslu sabiex is-CFC tagħmel profitti finanzjarji mhux kummerċjali barra mir-Renju Unit.

102    Għalhekk, meta wieħed mill-kriterji previsti mir-regoli msemmija iktar ’il fuq sabiex tiġi identifikata l-eżistenza ta’ ddevjar artifiċjali ta’ profitti jkun issodisfatt, dawn jipprevedu t-tassazzjoni fir-Renju Unit, permezz ta’ imposta ta’ CFC, tal-profitti magħmula mis-CFC inkwistjoni.

103    Għaldaqstant, l-istruttura tas-sistema tinsab fit-taxxa applikabbli għal dawn is-sitwazzjonijiet li jirrappreżentaw iddevjar artifiċjali ta’ profitti lil hinn mir-Renju Unit, kemm jekk biex dawn il-prodotti jerġgħu jiġu integrati fil-valur taxxabbli fir-Renju Unit li kien ġie mnaqqar jew jekk biex jiġi skoraġġit l-istabbiliment ta’ arranġamenti li jwasslu għal tali ddevjar.

104    F’dawn iċ-ċirkustanzi, il-fatt li tiġi prevista eżenzjoni għal 75 %, jekk mhux saħansitra għal 100 %, ta’ dawn il-profitti tas-CFC, li jitqiesu bħala li ġew iddevjati b’mod artifiċjali lil hinn mir-Renju Unit u, għaldaqstant, li kellhom jiġu ntaxxati abbażi ta’ dan, ittaffi l-piżijiet li normalment itaqqlu l-baġit tal-kumpannija taxxabbli fir-Renju Unit minħabba l-imsemmija profitti.

105    Fil-fatt, bil-kontra ta’ dak li tallega ITV, l-eżenzjonijiet inkwistjoni ma jistgħux jitqiesu bħala modulazzjoni tat-taxxa fuq il-profitti tas-CFC. Fil-fatt, sa fejn dawn l-eżenzjonijiet jiksru n-natura nnifisha tar-regoli applikabbli għas-CFC, jiġifieri l-intaxxar tal-profitti iddevjati b’mod artifiċjali lil hinn mir-Renju Unit, dawn ma jistgħux jitqiesu bħala li huma modulazzjoni fl-applikazzjoni tal-imsemmija regoli.

106    Bl-istess mod, l-argument li jgħid li l-Kapitoli Nri 3 u 5 tal-Parti 9 A tat-TIOPA jikkostitwixxu elementi tal-istess test leġiżlattiv li jiddefinixxu l-perimetru tat-taxxa fir-Renju Unit tal-profitti magħmula mis-CFC ma jistax jiġi milqugħ. Fil-fatt, il-fatt li ż-żewġ kapitoli jifformaw parti mill-istess test leġiżlattiv u li huma, neċessarjament, it-tnejn li huma, applikabbli abbażi tal-imsemmi test fis-seħħ ma jbiddilx il-fatt li l-miżuri previsti fil-Kapitolu Nru 9 tal-Parti 9 A tat-TIOPA, sa fejn dawn jeżentaw l-intaxxar tal-profitti li tqiesu bħala li ġew iddevjati b’mod artifiċjali lil hinn mir-Renju Unit, ma jikkorrispondux man-natura u mal-ekonomija tas-sistema li minnha jifformaw parti. Għalhekk, iktar milli jiddelimitaw il-perimetru tal-intaxxar tal-profitti tas-CFC, l-eżenzjonijiet previsti fil-Kapitolu Nru 9 tal-Parti 9 A tat-TIOPA jeħilsu mill-intaxxar il-profitti li kellhom jiġu ntaxxati inkwantu profitti ddevjati b’mod artifiċjali lil hinn mir-Renju Unit.

107    Jekk jiġi aċċettat li, minħabba s-sempliċi fatt li hija mniżżla fl-istess test leġiżlattiv, deroga minn sistema fiskali ma tikkostitwixxix tali deroga, iżda pjuttost modulazzjoni li tiddelimita l-perimetru tal-imsemmija sistema fiskali, ikun faċli ħafna li Stati Membri jaħbi derogi mit-taxxa normali permezz ta’ tali teknika leġiżlattiva u, minħabba f’dan il-fatt, li jevita l-applikazzjoni tar-regoli dwar il-kontroll tal-għajnuna mill-Istat.

108    F’dawn iċ-ċirkustanzi, hemm lok li l-argumenti tar-Renju Unit u ta’ ITV li jikkontestaw il-konstatazzjoni mill-Kummissjoni tal-eżistenza ta’ vantaġġ minħabba l-eżenzjonijiet inkwistjoni, jiġu miċħuda.

b)      Fuq lgħan tarregoli applikabbli għasCFC

109    Ir-Renju Unit u ITV essenzjalment isostnu li l-Kummissjoni kienet żbaljata meta qieset li l-għan tar-regoli applikabbli għas-CFC kien limitat għall-intaxxar tal-profitti ddevjati b’mod artifiċjali filwaqt li l-imsemmija regoli huma intiżi li jipproteġu l-bażi tat-taxxa fuq il-kumpanniji fir-Renju Unit, li tista’ titnaqqar permezz ta’ ddevjar artifiċjali ta’ profitti, iżda wkoll permezz ta’ tnaqqis fir-Renju Unit insegwitu għal arranġamenti ċirkolari.

110    Il-Kummissjoni ssostni li l-għan tar-regoli applikabbli għas-CFC huwa dak li jiġu intaxxati l-profitti ġġenerati mill-attivitajiet u mill-assi tar-Renju Unit iddevjati b’mod artifiċjali lejn CFC.

111    Għall-finijiet tal-analiżi ta’ paragunabbiltà inerenti għall-eżami tas-selettività fil-kuntest tat-tieni stadju tal-analiżi previst mill-ġurisprudenza deskritta fil-punt 61 iktar ’il fuq, id-determinazzjoni tal-għan tas-sistema fiskali kkonċernata hija ta’ importanza determinanti, peress li huwa fid-dawl tal-imsemmi għan li għandha tiġi pparagunata s-sitwazzjoni ġuridika u fattwali tal-operaturi ekonomiċi kkonċernati.

112    Fil-fatt, mill-ġurisprudenza jirriżulta li r-rekwiżit dwar is-selettività tal-vantaġġ, inerenti għall-klassifikazzjoni ta’ miżura bħala “għajnuna mill-Istat”, fis-sens tal-Artikolu 107(1) TFUE, jimponi li jiġi ddeterminat jekk, fil-kuntest ta’ sistema legali partikolari, il-miżura nazzjonali inkwistjoni hijiex ta’ natura li tiffavorixxi “ċerti impriżi jew ċerti produtturi” meta mqabbla ma’ oħrajn, li jinsabu, fid-dawl tal-għan imfittex mill-imsemmija sistema, f’sitwazzjoni fattwali u ġuridika paragunabbli u li għalhekk huma suġġetti għal trattament iddifferenzjat li jista’ essenzjalment jiġi kklassifikat bħala diskriminatorju (ara s-sentenza tas‑16 ta’ Marzu 2021, Il-Kummissjoni vs Il-Polonja, C‑562/19 P, EU:C:2021:201, punt 28 u l-ġurisprudenza ċċitata).

113    Fil-premessa 105 tad-deċiżjoni kkontestata, hemm indikat li l-“objettiv tar-regoli tar-Renju Unit dwar is-CFC huwa li jipproteġu l-bażi għat-taxxa korporattiva [fuq il-kumpanniji] tar-Renju Unit biex b’hekk jiġi żgurat li s-sistema ta’ taxxa korporattiva tar-Renju Unit tilħaq l-objettiv tagħha” u li din is-sistema tilħaq “dan l-objettiv billi jiġu ntaxxati l-profitti mill-attivitajiet u mill-assi tar-Renju Unit li jitqiesu bħala li jkunu ġew iddevjati b’mod artifiċjali mir-Renju Unit lejn entitajiet assoċjati mhux residenti”. Dan l-għan huwa mfakkar f’termini ftit differenti fil-premessa 114 tad-deċiżjoni kkontestata.

114    F’dan il-każ, il-partijiet ma jaqblux, essenzjalment, dwar il-kwistjoni ta’ jekk l-għan tar-regoli applikabbli għas-CFC huwiex il-protezzjoni tal-bażi taxxabbli tat-taxxa fuq il-kumpanniji tar-Renju Unit, hekk kif isostnu r-Renju Unit u ITV, jew l-intaxxar tal-profitti ddevjati b’mod artifiċjali lil hinn mir-Renju Unit, hekk kif issostni l-Kummissjoni.

115    F’dan ir-rigward, qabel kollox, għandu jiġi osservat li ż-żewġ pożizzjonijiet miġbura fil-qosor fil-punt 114 iktar ’il fuq fil-verità ma jikkostitwixxux pożizzjonijiet opposti, sa fejn il-protezzjoni tal-bażi taxxabbli tat-taxxa fuq il-kumpanniji tar-Renju Unit tikkostitwixxi għan wiesa’, li fi ħdanu huwa integrat l-għan iktar speċifiku li jikkonsisti fl-intaxxar tal-profitti ddevjati b’mod artifiċjali lil hinn mir-Renju Unit.

116    Fil-fatt, hekk kif ġie indikat fil-punt 3 iktar ’il fuq, is-sistema tat-taxxa fuq il-kumpanniji fir-Renju Unit hija msejsa fuq il-prinċipju ta’ territorjalità li skontu jiġu intaxxati biss il-profitti ġġenerati permezz tal-attivitajiet u tal-assi fir-Renju Unit kemm jekk minn kumpanniji residenti hemmhekk, kemm jekk minn stabbilimenti permanenti ta’ kumpanniji barranin. B’konsegwenza ta’ dan, abbażi tal-prinċipju ta’ territorjalità, id-dividendi ddistribwiti minn kumpanniji kkontrollati minn barra l-pajjiż, bħal ma huma s-CFC, ma humiex intaxxati fir-Renju Unit. Hekk kif sostna r-Renju Unit fil-kuntest tal-proċedura amministrattiva, b’mod partikolari b’risposta għad-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċedura ta’ investigazzjoni formali, sabiex jiġi evitat, fil-kuntest tas-sistema fiskali territorjali, li l-bażi taxxabbli tat-taxxa fuq il-kumpanniji tar-Renju Unit ma titnaqqarx, b’mod partikolari, għall-benefiċċju ta’ CFC suġġetti għal rati tat-taxxa baxxi barra mir-Renju Unit, ġew stabbiliti diversi miżuri, bħal dawk intiżi li jillimitaw it-tnaqqis ta’ interessi fir-Renju Unit, ir-restrizzjonijiet relatati mar-rati tal-interessi applikati f’relazzjonijiet intragrupp jew ir-regoli applikabbli għas-CFC.

117    Huwa minnu li dawn il-miżuri jevitaw l-għanijiet ġenerali ta’ protezzjoni tal-bażi taxxabbli tat-taxxa fuq il-kumpanniji tar-Renju Unit.

118    Madankollu, għall-finijiet tal-analiżi tas-selettività tal-miżuri fiskali inkwistjoni, għandu jiġi ddeterminat l-għan speċifiku tar-regoli applikabbli għas-CFC, li jikkostitwixxu s-sistema ta’ referenza rilevanti f’dan il-każ.

119    Issa, mid-diversi dokumenti li jirriżultaw mill-konsultazzjoni li kien hemm qabel l-adozzjoni fir-Renju Unit tar-regoli applikabbli għas-CFC jirriżulta li dawn kienu intiżi li jipproteġu l-bażi taxxabbli tat-taxxa fuq il-kumpanniji tar-Renju Unit mit-tnaqqir iġġenerat mill-iddevjar artifiċjali ta’ profitti lil hinn mir-Renju Unit. Bl-istess mod, kemm mit-tweġibiet ippreżentati mir-Renju Unit fil-kuntest tal-proċedura amministrattiva kif ukoll mill-osservazzjonijiet bil-miktub tagħha fil-kuntest ta’ dan ir-rikors jirriżulta li r-regoli applikabbli għas-CFC huma speċifikament intiżi għall-intaxxar tal-profitti tas-CFC iddevjati b’mod artifiċjali lil hinn mir-Renju Unit.

120    F’dawn iċ-ċirkustanzi, hemm lok li jiġu miċħuda l-argumenti tar-Renju Unit u ta’ ITV li jikkontestaw l-għan tar-regoli applikabbli għas-CFC magħżul mill-Kummissjoni għall-finijiet tal-analiżi tagħha tal-paragunabbiltà f’dan il-każ, jiġifieri l-protezzjoni tal-bażi taxxabbli tat-taxxa fuq il-kumpanniji tar-Renju Unit, billi jiġu ntaxxati l-profitti ġġenerati permezz ta’ attivitajiet u ta’ assi fir-Renju Unit li jiġu ddevjati b’mod artifiċjali lil hinn minn dan tal-aħħar lejn is-CFC.

c)      Fuq isselettività a priori taliskema kkontestata minħabba deroga missistema ta’ referenza

121    Skont ir-Renju Unit u ITV, sostnuti f’dan ir-rigward minn LSEGH, il-Kummissjoni wettqet żball ta’ evalwazzjoni meta kkonstatat, fid-deċiżjoni kkontestata, li l-iskema kkontestata kienet a priori selettiva, sa fejn din ma ħaditx suffiċjentement inkunsiderazzjoni l-fatt li r-regoli applikabbli għas-CFC kienu intiżi li jimponu obbligu fiskali biss fil-każijiet li kienu jippreżentaw riskju għoli ta’ abbuż jew ta’ ddevjar artifiċjali tal-profitti lil hinn mir-Renju Unit. Min-naħa l-oħra, l-eżenzjoni prevista fil-Kapitolu Nru 9 tal-Parti 9 A tat-TIOPA tapplika biss f’każijiet li jippreżentaw riskju dgħajjef ta’ tnaqqir tal-bażi taxxabbli tat-taxxa fuq il-kumpanniji tar-Renju Unit.

122    Għalhekk, ir-Renju Unit, ITV u LSEGH isostnu li s-sitwazzjoni fattwali u ġuridika tas-CFC li jkunu għamlu profitti minn self mhux kwalifikanti, jiġifieri dak mogħti lil kumpanniji relatati tar-Renju Unit jew lil kumpanniji terzi, hija differenti minn dik tas-CFC li għamlu profitti minn self kwalifikanti. Għalhekk, is-self mogħti minn CFC lil kumpanniji relatati tar-Renju Unit jikkostitwixxi arranġamenti ċirkulari intiżi li jnaqqsu l-bażi taxxabbli tat-taxxa fuq il-kumpanniji tar-Renju Unit u s-self mogħti minn CFC lil terzi normalment jikkostitwixxi arranġamenti li ma għandhomx għan ekonomiku u, għaldaqstant, li jista’ jiġi assimilata għal “self fittizju”, li ma huwiex il-każ tas-sitwazzjonijiet koperti mis-self kwalifikanti, minħabba l-fatt b’mod partikolari tal-kundizzjoni relatata mal-eżerċizzju ta’ attività ekonomika fl-Istat ta’ residenza tas-CFC.

123    Il-Kummissjoni tikkontesta dawn l-argumenti u ssostni, essenzjalment, li s-sitwazzjonijiet koperti mis-self upstream u mis-self fittizju, minn naħa, u dawk koperti mis-self kwalifikanti, min-naħa l-oħra, huma paragunabbli, sa fejn iż-żewġ tipi ta’ self setgħu jiġġeneraw profitti finanzjarji mhux kummerċjali minħabba funzjonijiet tal-persuni sinjifikattivi eżerċitati fir-Renju Unit. Fil-fatt, il- kriterju marbut ma dawn il-funzjonijiet huwa wieħed mill-kriterji previsti fil-Kapitolu Nru 5 tal-Parti 9 A tat-TIOPA għall-finijiet tal-identifikazzjoni ta’ sitwazzjonijiet ta’ ddevjar artifiċjali ta’ profitti, li kellhom ikunu s-suġġett ta’ imposta ta’ CFC. Barra minn hekk, kemm is-self kwalifikanti kif ukoll dak mhux kwalifikanti jistgħu jkunu ġġustifikati minn raġunijiet kummerċjali validi.

124    F’dan ir-rigward, għandu jitfakkar li, fil-kuntest tat-tieni stadju tal-analiżi dwar is-selettività ta’ miżuri fiskali, hekk kif previst fil-ġurisprudenza mfakkra fil-punt 61 iktar ’il fuq, il-Kummissjoni għandha turi li l-miżura fiskali inkwistjoni tidderoga mis-sistema ta’ referenza identifikata fil-kuntest tal-ewwel stadju, sa fejn din tintroduċi divrenzjar bejn operaturi li jinsabu f’sitwazzjoni fattwali u ġuridika paragunabbli fid-dawl tal-għan tal-imsemmija sistema ta’ referenza.

125    Fil-premessi 124 sa 151 tad-deċiżjoni kkontestata, għall-finijiet tal-istabbiliment tal-eżistenza ta’ vantaġġ selettiv, il-Kummissjoni qabblet is-sitwazzjoni tal-kumpanniji li jistgħu jagħmlu użu mill-eżenzjonijiet inkwistjoni, jiġifieri ta’ dawk li s-CFC tagħhom għamlu profitti finanzjarji mhux kummerċjali ġġenerati permezz ta’ self kwalifikanti, mas-sitwazzjoni tal-kumpanniji li għalihom ma tapplikax tali eżenzjoni, jiġifieri ta’ dawk li s-CFC tagħhom għamlu profitti ġġenerati permezz ta’ self mhux kwalifikanti.

126    F’dan ir-rigward, għandhom jiġu eżaminati, qabel kollox, ir-rekwiżiti għall-għoti tal-eżenzjonijiet inkwistjoni, b’mod partikolari dawk marbutin mal-karattru kwalifikanti tas-self, sabiex wara dan ikun hemm iffukar fuq il-karatteristiċi inerenti għas-self mhux kwalifikanti, u sabiex jiġi eżaminat, fl-aħħar nett, jekk il-Kummissjoni minn dan ikkonkludietx b’mod konkret li l-miżuri kkontestati kienu introduċew divrenzjar bejn operaturi li jinsabu f’sitwazzjoni paragunabbli.

1)      Fuq il-kundizzjonijiet għall-għoti tal-eżenzjonijiet inkwistjoni

127    Fid-deċiżjoni kkontestata, il-Kummissjoni għażlet tliet eżenzjonijiet, previsti fil-Kapitolu Nru 9 tal-Parti 9 A tat-TIOPA u li jaffettwaw profitti tas-CFC li jistgħu jiġu suġġetti għal imposta ta’ CFC abbażi tal-Kapitolu Nru 5, bħala li jagħtu vantaġġ selettiv lill-benefiċjarji tagħhom.

128    Dawn huma, l-ewwel, l-eżenzjoni prevista fl-Artikolu 371IB tal-Parti 9 A tat-TIOPA, li tista’ taffettwa sa 100 % tal-profitti finanzjarji mhux kummerċjali ta’ CFC, li jirriżultaw minn self kwalifikanti, sakemm dan ikun ġie ffinanzjat permezz ta’ riżorsi kwalifikanti, jiġifieri, essenzjalment, dawk idderivati mill-profitti jew minn riżorsi rispettivi oħra tas-CFC.

129    It-tieni inkwistjoni hemm l-eżenzjoni sa 75 % tal-profitti finanzjarji mhux kummerċjali ta’ CFC prevista fl-Artikolu 371ID tal-Parti 9 A tat-TIOPA. Bis-saħħa ta’ din l-eżenzjoni, 75 % tal-profitti li jirriżultaw minn self kwalifikanti jistgħu jkunu s-suġġett ta’ eżenzjoni, mingħajr ma jkun neċessarju li jintwera li r-riżorsi ġew marbutin mas-CFC u indipendentement mill-funzjonijiet tal-persuni sinjifikattivi li ġew eżerċitati b’rabta mas-self inkwistjoni. Għal din ir-raġuni, huwa meqjus li din l-eżenzjoni tingħata awtomatikament fil-każ tas-self kwalifikanti.

130    It-tielet inkwistjoni hemm l-eżenzjoni prevista fl-Artikolu 371IE tal-Parti 9 A tat-TIOPA, imsejjħa tal-“interessi mqabbla”. Din tal-aħħar tista’ tiġi invokata, għall-bilanċ tal-profitti finanzjarji mhux kummerċjali li jirriżultaw minn self kwalifikanti li ma kienx is-suġġett taż-żewġ eżenzjonijiet l-oħra, sakemm, għall-grupp ta’ impriżi kkonċernat fit-totalità tiegħu, l-ammont tad-dħul taxxabbli minħabba l-interessi rċevuti jkun ikbar mill-ammont tal-interessi mħallsa u għalhekk imnaqqsa, minn dan il-grupp, mill-bażi taxxabbli tiegħu fir-Renju Unit. Sa fejn din l-eżenzjoni tista’ tiġi invokata għall-profitti finanzjarji kollha mhux kummerċjali tas-CFC ikkonċernata, li jirriżultaw minn self kwalifikanti, il-Kummissjoni kkwalifikata bħala eżenzjoni totali fuq l-istess livell bħal dik prevista fl-Artikolu 371IB.

131    Fl-ewwel lok, għandu jitfakkar li l-eżenzjonijiet inkwistjoni jaffettwaw profitti finanzjarji mhux kummerċjali, jiġifieri, essenzjalment, profitti li jirriżultaw minn self mogħti minn CFC li ma hijiex attiva fis-settur bankarju, profitti li ġew meqjusa bħala li huma taxxabbli fir-Renju Unit, u li għalhekk jistgħu jkunu s-suġġett ta’ imposta ta’ CFC abbażi tal-imsemmi Kapitolu Nru 5 tal-Parti 9 A tat-TIOPA. Għalhekk, dawn il-profitti ġew meqjusa bħala taxxabbli fir-Renju Unit, sa fejn l-iktar attivitajiet li huma importanti għall-ħolqien u għall-ġestjoni tas-self inkwistjoni, jiġifieri l-funzjonijiet tal-persuni sinjifikattivi, twettqu fir-Renju Unit (din is-sitwazzjoni taqbel ma dik li hija indikata bħala l-“kriterju tal-attivitajiet fir-Renju Unit”, previst mill-Artikolu 371EB tal-Parti 9 A tat-TIOPA) jew sa fejn is-self ġie ffinanzjat permezz ta’ fondi jew ta’ assi li jirriżultaw minn kontribuzzjonijiet ta’ kapital li ġej mir-Renju Unit (din is-sitwazzjoni taqbel ma dik li hija indikata bħala l-“kriterju tal-kapital konness mar-Renju Unit”, previst fl-Artikolu 371EC tal-Parti 9 A tat-TIOPA).

132    Fit-tieni lok, sabiex jinkiseb il-benefiċċju tat-tliet eżenzjonijiet inkwistjoni, għandu jkun issodisfatt ir-rekwiżit marbut mal-post ta’ stabbiliment tas-CFC. Dan ir-rekwiżit, previst fl-Artikolu 371IA tal-Parti 9 A tat-TIOPA, moqri flimkien mal-Artikolu 371DG tal-istess test leġiżlattiv, jeżiġi li s-CFC inkwistjoni teżerċita l-attivitajiet tagħha fil-pajjiż fejn hija stabbilita, minn tal-inqas prinċipalment, f’bini okkupat u użat b’mod permanenti. Dan huwa ppreżentat mir-Renju Unit, fin-noti bil-miktub tiegħu, bħala rekwiżit ta’ eżistenza effettiva tas-CFC, bl-esklużjoni tal-kumpanniji msejjħa “faċċata” jew “fantażma”. Għandu, madankollu, neċessarjament jiġi kkonstatat li l-portata ta’ dan ir-rekwiżit, hekk kif jiġi interpretat mill-awtoritajiet tat-taxxa tar-Renju Unit, tibqa’ relattiva. Fil-fatt, mill-punt INTM200810 tal-Manwal tal-Awtoritajiet tat-Taxxa tar-Renju Unit dwar id-Dritt Fiskali Internazzjonali fir-rigward tas-CFC (HMRC International Manual/INTM 190000 Controlled Foreign Companies), jirriżulta li sabiex dan ir-rekwiżit ikun issodisfatt huwa suffiċjenti li l-bini jkun okkupat bi “grad raġonevoli” ta’ permanenza – għal perijodu ta’ mill-inqas tnax-il xahar jew li jkun hemm “intenzjoni” f’dan is-sens. Min-naħa l-oħra ma humiex assoċjati ma dan ir-rekwiżit ta’ residenza rekwiżiti addizzjonali li jistgħu juru r-realtà tal-attività fil-pajjiż ta’ stabbiliment, bil-kontra ta’ dak li huwa previst fl-Artikolu 371DF(1) tal-Parti 9 A tat-TIOPA fir-rigward tal-profitti kummerċjali.

133    Barra minn hekk, hekk kif ammetta r-Renju Unit b’risposta għall-mistoqsijiet tal-Qorti Ġenerali matul is-seduta, il-fatt li CFC tissodisfa r-rekwiżit marbut mal-post ta’ stabbiliment ma jimplikax li l-funzjonijiet tal-persuni sinjifikattivi rilevanti għall-attività tal-imsemmija CFC, b’mod partikolari dawk relatati mas-self li din tagħti (u li x’aktarx jiġġeneraw profitti finanzjarji mhux kummerċjali) jiġu eżerċitati fil-pajjiż ta’ residenza tas-CFC. F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni osservat, fil-premessi 165 u 166 tad-deċiżjoni kkontestata, li l-awtoritajiet tat-taxxa tar-Renju Unit iqisu li, għas-self ta’ daqs kbir, fuq żmien medju jew twil, iffinanzjat minn fondi rispettivi, kien mistenni li, fil-parti l-kbira tal-każijiet, il-ġestjoni tas-self taqa’ taħt il-funzjoni ta’ finanzjament ta’ grupp u mhux tas-CFC innifishom.

134    Għaldaqstant, huwa possibbli li CFC li tissodisfa r-rekwiżit marbut mal-post ta’ stabbiliment tista’ tagħmel profitti finanzjarji mhux kummerċjali ġġenerati permezz ta’ attivitajiet ta’ self li fir-rigward tiegħu l-funzjonijiet tal-persuni sinjifikattivi ġew eżerċitati fir-Renju Unit.

135    Min-naħa l-oħra, il-fatt li tali rekwiżit ikun issodisfatt lanqas ma jimplika li r-rekwiżiti l-oħra neċessarji sabiex jinkiseb il-benefiċċju tal-eżenzjonijiet inkwistjoni jkunu ssodisfatti. Għaldaqstant, ma jistax jiġi eskluż li CFC li tissodisfa r-rekwiżit marbut mal-post ta’ stabbiliment tagħmel profitti finanzjarji mhux kummerċjali ġġenerati permezz ta’ self mhux kwalifikanti, profitti li ma jistgħux, għaldaqstant, jibbenefikaw mill-eżenzjonijiet inkwistjoni.

136    F’dawn iċ-ċirkustanzi, hekk kif osservat, ġustament, il-Kummissjoni, b’mod partikolari fil-premessa 149 tad-deċiżjoni kkontestata, ir-rekwiżit marbut mal-post ta’ stabbiliment ma huwiex determinanti għall-finijiet tal-evalwazzjoni tal-paragunabbiltà li għandha titwettaq fil-kuntest tal-analiżi tas-selettività, sa fejn dan jista’ jiġi ssodisfatt kemm minn kumpanniji li jistgħu jibbenefikaw mill-eżenzjonijiet inkwistjoni kif ukoll minn kumpanniji li jkunu esklużi milli jibbenefikaw minnha.

137    Fit-tielet lok, sabiex jinkiseb il-benefiċċju tal-eżenzjonijiet inkwistjoni, il-profitti finanzjarji mhux kummerċjali inkwistjoni għandhom ikunu ġew iġġenerati permezz ta’ self kwalifikanti. Abbażi tal-Artikolu 371IG tal-Parti 9 A tat-TIOPA, is-self kwalifikanti huwa self mogħti minn CFC lil-kumpanniji oħra mhux residenti fir-Renju Unit u kkontrollati mill-istess kumpannija jew kumpanniji bħal dik jew dawk li jikkontrollaw is-CFC. Għaldaqstant, hekk kif jirriżulta mill-punt INTM216450 tal-Manwal tal-Awtoritajiet Tat-taxxa tar-Renju Unit, dwar id-Dritt Fiskali Internazzjonali fir-rigward tas-CFC (HMRC International Manual/INTM 190000 Controlled Foreign Companies), essenzjalment, is-self kwalifikanti huwa self mogħti mis-CFC lil kumpanniji tal-istess grupp mhux residenti fir-Renju Unit.

138    Ir-rekwiżit marbut mal-fatt li s-self ikun kwalifikanti huwa rilevanti għat-tliet eżenzjonijiet kkonċernati. Madankollu, f’dak li jirrigwarda l-eżenzjoni prevista mill-Artikolu 371ID tal-Parti 9 A tat-TIOPA, dan huwa, essenzjalment, l-uniku rekwiżit, minbarra dak marbut mal-post ta’ stabbiliment, applikabbli sabiex il-kumpanniji taxxabbli jkunu jistgħu jinvokaw eżenzjoni ta’ 75 % tal-profitti finanzjarji mhux kummerċjali, magħmula mis-CFC tagħhom insegwitu għas-self kwalifikanti, u dan indipendentement mill-fatt li, b’mod partikolari, funzjonijiet tal-persuni sinjifikattivi marbutin mas-self inkwistjoni jkunu ġew eżerċitati fir-Renju Unit.

139    Fir-raba’ lok, sabiex ikun jista’ jinkiseb il-benefiċċju tal-eżenzjoni prevista mill-Artikolu 371IB tal-Parti 9 A tat-TIOPA, li tista’ taffettwa sa 100 % tal-profitti finanzjarji mhux kummerċjali ta’ CFC, huwa wkoll neċessarju li jiġi pprovat li r-riżorsi li minnhom oriġina s-self kwalifikanti kkonċernat jikkostitwixxu riżorsi “kwalifikanti ”. Fil-fatt, l-Artikolu 371IB tal-Parti 9 A tat-TIOPA jipprevedi li l-kumpanniji taxxabbli jistgħu jitolbu l-eżenzjoni mill-imposta ta’ CFC fuq il-profitti finanzjarji mhux kummerċjali li jirriżultaw minn self kwalifikanti jekk u sa fejn dawn jirnexxielhom juru li dawn il-profitti huma dderivati minn riżorsi kwalifikanti. Abbażi tal-Artikolu 371IB tal-Parti 9 A tat-TIOPA, ir-riżorsi kwalifikanti huma, essenzjalment, dawk idderivati mill-profitti tas-CFC jew minn fondi u assi oħra rċevuti mis-CFC marbutin mal-azzjonijiet li hija għandha f’membri tal-grupp li minnu hija tifforma parti u li hija ħarġet favur l-imsemmija membri. Din l-eżenzjoni tista’ għalhekk tkopri sa 100 % tal-profitti finanzjarji mhux kummerċjali taxxabbli jekk it-totalità tas-self kwalifikanti kkonċernat ġie ffinanzjat permezz ta’ riżorsi kwalifikanti.

140    F’dan ir-rigward, hekk kif indikaw ir-Renju Unit u ITV fir-risposti tagħhom għall-mistoqsijiet tal-Qorti Ġenerali, ma huwiex eskluż li self ikun ġie ffinanzjat permezz ta’ riżorsi kwalifikanti, u għalhekk riżorsi rispettivi tas-CFC, filwaqt li l-funzjonijiet tal-persuni sinjifikattivi marbuta mal-imsemmi self ikunu ġew eżerċitati b’mod iċċentralizzat fir-Renju Unit. Għaldaqstant, l-eżenzjoni prevista fl-Artikolu 371IB tal-Parti 9 A tat-TIOPA, l-istess bħal dik prevista fl-Artikolu 371ID tal-Parti 9 A tat-TIOPA, tingħata indipendentement mill-fatt li funzjonijiet tal-persuni sinjifikattivi marbutin mas-self inkwistjoni jkunu ġew eżerċitati fir-Renju Unit.

141    Fil-ħames lok, l-eżenzjoni prevista fl-Artikolu 371IE tal-Parti 9 A tat-TIOPA, imsejjħa tal-“interessi mqabbla”, tista’ tiġi invokata, għall-bilanċ tal-profitti finanzjarji mhux kummerċjali, li jirriżultaw minn self kwalifikanti, li ma kienx is-suġġett taż-żewġ eżenzjonijiet l-oħra, sakemm, għall-grupp ta’ impriżi kkonċernat fit-totalità tiegħu, l-ammont tad-dħul taxxabbli minħabba l-interessi rċevuti jkun ikbar mill-ammont tal-interessi mħallsa u għalhekk imnaqqsa, minn dan il-grupp, mill-bażi taxxabbli tiegħu fir-Renju Unit.

142    Din hija, għalhekk, eżenzjoni addizzjonali meta mqabbla maż-żewġ eżenzjonijiet l-oħra, iżda li wkoll tingħata indipendentement mill-fatt li funzjonijiet tal-persuni sinjifikattivi marbutin mas-self li minnu oriġinaw il-profitti finanzjarji mhux kummerċjali inkwistjoni jkunu ġew eżerċitati fir-Renju Unit.

143    Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet esposti iktar ’il fuq, għandu jiġi osservat li, minbarra d-diversi rekwiżiti li huma rilevanti għal kull waħda mill-eżenzjonijiet inkwistjoni, dawn tal-aħħar jingħataw indipendentement mill-fatt li funzjonijiet tal-persuni sinjifikattivi jkunu ġew eżerċitati fir-Renju Unit f’dak li jirrigwarda s-self li jiġġenera l-profitti finanzjarji mhux kummerċjali inkwistjoni.

2)      Fuq l-esklużjonijiet mill-għoti tal-eżenzjonijiet inkwistjoni

144    Hekk kif ġie osservat fil-punti 127 sa 143 iktar ’il fuq, ir-rekwiżit komuni għat-tliet eżenzjonijiet inkwistjoni huwa dak relatat man-natura kwalifikanti tas-self. Għaldaqstant huma esklużi mill-imsemmija eżenzjonijiet il-profitti finanzjarji mhux kummerċjali li jirriżultaw minn self mhux kwalifikanti.

145    Abbażi tal-Artikolu 371IH tal-Parti 9 A tat-TIOPA huwa eskluż mid-definizzjoni ta’ self kwalifikanti s-self mogħti lil kumpannija stabbilita fir-Renju Unit jew lil stabbiliment permanenti f’dan l-Istat ta’ kumpannija mhux residenti. Huwa wkoll eskluż is-self mogħti lil CFC oħra li tippermetti li kumpannija fir-Renju Unit tnaqqas l-interessi mħallsa fil-kuntest ta’ dan is-self waqt il-kalkolu ta’ imposta ta’ CFC. Huwa wkoll eskluż is-self mogħti lil benefiċjarju li juża dawn il-fondi sabiex jagħti self ieħor.

146    Sa fejn is-self kwalifikanti għandu jingħata lil kumpanniji kwalifikanti, abbażi tal-Artikolu 371IG(8) tal-Parti 9 A tat-TIOPA, jiġifieri dawk marbutin mas-CFC u kkontrollati mill-istess kumpannija jew kumpanniji bħal dawk li jikkontrollaw lis-CFC, is-self lil kumpanniji barra mill-grupp huwa eskluż mid-definizzjoni self kwalifikanti.

147    Għalhekk, essenzjalment, huwa kkunsidrat bħala mhux kwalifikanti s-self mogħti mis-CFC lil kumpanniji tal-grupp residenti fir-Renju Unit, imsejjħa “self upstream”, is-self mogħti mis-CFC lil kumpanniji terzi, imsejjaħ “self fittizju”, u s-self li l-interessi tiegħu jintużaw bħala tnaqqis minn imposta ta’ CFC oħra jew li jservi sabiex jiffinanzja self ieħor.

148    Qabel kollox, f’dak li jirrigwarda s-self upstream, il-karatteristika partikolari li ġiet enfasizzata mir-Renju Unit sabiex jispjega l-esklużjoni tiegħu mill-eżenzjonijiet inkwistjoni hija r-riskju addizzjonali li dan it-tip ta’ self jirrappreżenta għall-bażi taxxabbli minħabba l-possibbiltà ta’ tnaqqis, mill-kumpannija tar-Renju Unit li bbenefikat mis-self, tal-interessi mħallsa abbażi tas-self inkwistjoni.

149    F’dan ir-rigward, għandu jiġi osservat li, għalkemm il-possibbiltà li l-interessi mħallsa fil-kuntest tas-self inkwistjoni jitnaqqsu fir-Renju Unit tikkaratterizza s-self upstream, il-fatt li l-profitti finanzjarji mhux kummerċjali li jirriżultaw mis-self inkwistjoni jkunu s-suġġett ta’ imposta ta’ CFC, abbażi tal-Artikolu 371EB, fi ħdan il-Kapitolu Nru 5 tal-Parti 9 A tat-TIOPA, jimplika li funzjonijiet tal-persuni sinjifikattivi marbutin ma dan l-istess self ikun ġew eżerċitati fir-Renju Unit.

150    Wara dan, f’dak li jirrigwarda s-self lil terzi, għandu jitfakkar li dan ma jistax jibbenefika mill-eżenzjonijiet inkwistjoni, sa fejn dan ma huwiex kwalifikanti. Fil-fatt, sabiex ikun kwalifikanti, il-benefiċjarju tas-self inkwistjoni għandu wkoll ikun kumpannija kwalifikanti, jiġifieri, essenzjalment, kumpannija li tifforma parti mill-istess grupp bħas-CFC inkwistjoni.

151    Ċertament, matul il-proċedura kollha, ir-Renju Unit ikklassifika s-self mogħti mis-CFC lil kumpanniji terzi bħala “self fittizju” jew kopert minn kumpanniji “karus”. Fil-fatt, skont ir-Renju Unit u ITV, meta CFC tagħti self lil terz, dan is-self huwa kompost minn eċċedenti ta’ assi monetarji ddepożitati ma’ terzi, fil-forma ta’ depożitu f’bank jew investiment ieħor mingħajr riskji.

152    Madankollu, għandu jiġi enfasizzat li dawn il-kunsiderazzjonijiet ma humiex, fihom innifishom, dawk li jrendu s-self mhux kwalifikanti. Fil-fatt, abbażi tal-Artikolu 371IG(8) tal-Parti 9 A tat-TIOPA, self ma huwiex kwalifikanti meta l-benefiċjarju tas-self inkwistjoni ma jifformax parti mill-grupp li minnu tifforma parti s-CFC li tagħtih.

153    F’kull każ, għandu jiġi osservat li l-esklużjoni inkwistjoni ma tikkonċernax sitwazzjoni ta’ ddevjar artifiċjali ta’ profitti li hija marbuta mal-fatt li l-benefiċjarju tas-self li minnu oriġinaw il-profitti inkwistjoni ma jiffurmax parti mill-istess grupp bħas-CFC, filwaqt li ma huwiex probabbli wisq li tinħoloq tali sitwazzjoni ta’ ddevjar artifiċjali fil-każijiet fejn il-benefiċjarju tas-self inkwistjoni jkun jifforma parti mill-istess grupp bħas-CFC.

154    Fil-fatt, irrispettivament minn jekk il-benefiċjarju tas-self jiffurmax jew le parti mill-grupp tas-CFC li tagħtih, jista’ jkun li funzjonijiet tal-persuni sinjifikattivi jkunu ġew eżerċitati fir-Renju Unit f’dak li jirrigwarda dan is-self filwaqt li l-profitti finanzjarji mhux kummerċjali ġġenerati mill-imsemmi self ikunu saru mis-CFC. Għalhekk, il-fatt jekk il-benefiċjarju tas-self inkwistjoni jkunx jew le jifforma parti mill-istess grupp bħas-CFC ma jinfluwenzax tali twettiq tal-profitti mis-CFC.

155    Fl-aħħar, ir-Renju Unit u ITV josservaw li hemm esklużjonijiet oħra li jirriżultaw mid-definizzjoni tas-self kwalifikanti, li huma previsti fl-Artikolu 371IH tal-Parti 9 A tat-TIOPA.

156    Għalhekk, abbażi tal-Artikolu 371IH(3) tal-Parti 9 A tat-TIOPA, huma esklużi mid-definizzjoni ta’ self kwalifikanti, b’mod partikolari, is-sitwazzjonijiet li fihom l-interessi mħallsa fil-kuntest tas-self inkwistjoni jservu sabiex jitnaqqsu l-profitti li jagħtu lok għal imposta ta’ CFC. Din l-esklużjoni hija komplimentari għal dik relatata mas-self upstream, sa fejn, essenzjalment, din hija intiża sabiex l-eżenzjonijiet inkwistjoni ma jiġux aggregati ma tnaqqis jew ma eżenzjonijiet oħra applikati fir-Renju Unit.

157    Barra minn hekk, abbażi tal-Artikolu 371IH(5) tal-Parti 9 A tat-TIOPA, huma esklużi wkoll is-sitwazzjonijiet li fihom self mogħti mis-CFC jippermetti, sussegwentement, li l-kumpannija benefiċjarja tas-self tagħti self ieħor. Hekk kif osservaw ir-Renju Unit u ITV, din l-esklużjoni, essenzjalment, hija intiża sabiex is-self mogħti mis-CFC jintuża għal finanzjament tal-attivitajiet kummerċjali tal-grupp barra mir-Renju Unit.

158    F’dan ir-rigward, hekk kif issostni, ġustament, il-Kummissjoni, għandu jiġi osservat li, irrispettivament minn kemm huwa leġittimu li tingħata eżenzjoni fuq il-profitti finanzjarji mhux kummerċjali ġġenerati permezz ta’ self li serva biex jiffinanzja attivitajiet tal-grupp barra mill-pajjiż, il-fatt huwa li r-rendiment miksub minn riżorsi li ġejjin mir-Renju Unit jew minn funzjonijiet tal-persuni sinjifikattivi eżerċitati fir-Renju Unit ikun sar mis-CFC u jista’għalhekk jitqies bħala li ġie ddevjat b’mod artifiċjali lil hinn mir-Renju Unit, abbażi tal-Kapitolu Nru 5 tat-TIOPA.

159    Fir-rigward tad-diversi esklużjonijiet deskritti fil-punti 147 sa 157 iktar ’il fuq, għandu jiġi osservat li dawn jirrigwardaw sitwazzjonijiet li fihom jista’ jitwettaq tnaqqis addizzjonali fi ħdan ir-Renju Unit jew sitwazzjonijiet li fihom il-finanzjament offrut mis-CFC kien ta’ benefiċċju għal kumpanniji li ma tiffurmax parti mill-grupp li r-riżorsi jew il-funzjonijiet tal-persuni sinjifikattivi, li ġejjin mir-Renju Unit, intużaw għall-finijiet tal-ħolqien jew tal-ġestjoni tas-self inkwistjoni. Madankollu, f’dawn il-każijiet kollha, l-esklużjonijiet mill-eżenzjonijiet ma kinux marbuta mal-eżistenza ta’ ddevjar artifiċjali ta’ profitti minħabba l-funzjonijiet tal-persuni sinjifikattivi eżerċitati fir-Renju Unit.

160    F’dawn iċ-ċirkustanzi, hemm lok li l-argumenti tar-Renju Unit, ta’ ITV u ta’ LSEGH li jgħidu li dawn l-esklużjonijiet kienu intiżi sabiex jipprekludu li l-eżenzjonijiet inkwistjoni jingħataw f’sitwazzjonijiet partikolari ta’ ddevjar artifiċjali ta’ profitti jiġu miċħuda.

3)      Fuq l-eżistenza ta’ deroga mis-sistema ta’ referenza u fuq il-paragunabbiltà tal-operaturi kkonċernati, fid-dawl tal-għan tal-imsemmija sistema

161    Preliminarjament, għandu jitfakkar li, f’dan il-każ, is-sistema ta’ referenza li fil-konfront tagħha għandhom jiġu analizzati l-eżenzjonijiet inkwistjoni hija komposta mir-regoli applikabbli għas-CFC, li huma intiżi għall-protezzjoni tal-bażi taxxabbli tat-taxxa fuq il-kumpanniji tar-Renju Unit, billi jiġu ntaxxati l-profitti ġġenerati permezz ta’ attivitajiet u ta’ assi tar-Renju Unit li jiġu ddevjati b’mod artifiċjali lil hinn mir-Renju Unit lejn CFC.

162    Barra minn hekk, għandu jitfakkar li, fi ħdan ir-regoli applikabbli għas-CFC, il-profitti finanzjarji mhux kummerċjali magħmula minn dawn tal-aħħar, relatati ma funzjonijiet tal-persuni sinjifikattivi eżerċitati fir-Renju Unit, ġew meqjusa bħala li huma profitti ddevjati b’mod artifiċjali lil hinn mir-Renju Unit u, għaldaqstant, taxxabbli abbażi tal-Kapitolu Nru 5 tal-Parti 9 A tat-TIOPA.

163    Fil-fatt, l-eżistenza ta’ funzjonijiet tal-persuni sinjifikattivi eżerċitati fir-Renju Unit hija waħda mill-erba’ sitwazzjonijiet, previsti fi ħdan il-Kapitolu Nru 5 tal-Parti 9 A tat-TIOPA u miġbura fil-qosor fil-punt 6 iktar ’il fuq, ikkunsidrati bħala li jikkwalifikaw bħala ddevjar artifiċjali ta’ profitti u, għaldaqstant, bħala li għandhom jiġu ntaxxati fir-Renju Unit.

164    Fi kliem ieħor, il-leġiżlatur tar-Renju Unit qies li l-profitti tas-CFC, sakemm dawn ikunu ġġenerati permezz ta’ funzjonijiet tal-persuni sinjifikattivi eżerċitati fir-Renju Unit, għandhom jiġu ntaxxati hemmhekk. Għal din ir-raġuni, il-profitti finanzjarji mhux kummerċjali ġġenerati kemm fil-kuntest self mhux kwalifikanti kif ukoll f’dak ta’ self kwalifikanti jistgħu jkunu s-suġġett ta’ imposta ta’ CFC, abbażi tal-Artikolu 371EB tal-Parti 9 A tat-TIOPA, fi ħdan il-Kapitolu Nru 5 ta’ din tal-aħħar.

165    Issa, hekk kif għadu kif ġie deċiż fil-punt 143 iktar ’il fuq, għandu neċessarjament jiġi kkonstatat li, permezz tal-applikazzjoni tal-eżenzjonijiet ikkonċernati, ma huwiex eskluż li sitwazzjonijiet li fihom funzjonijiet tal-persuni sinjifikattivi ġew eżerċitati fir-Renju Unit u għalhekk meqjusa bħala li jammontaw għal iddevjar artifiċjali ta’ profitti jiġu parzjalment jew totalment eżentati mit-taxxa fir-Renju Unit.

166    F’dawn iċ-ċirkustanzi, il-fatt li jiġu eżentati biss il-profitti finanzjarji mhux kummerċjali tas-CFC li jirriżultaw minn self kwalifikanti jista’ jwassal għal trattament iddifferenzjat meta mqabbla mal-profitti finanzjarji mhux kummerċjali tas-CFC fil-kuntest ta’ self mhux kwalifikanti, li, peress li ma jibbenefikax mill-eżenzjonijiet inkwistjoni, jiġi ntaxxat abbażi tar-regoli applikabbli għas-CFC, fil-każ fejn dawn iż-żewġ sitwazzjonijiet ikunu paragunabbli, fid-dawl tal-għan tar-regoli applikabbli għas-CFC.

167    Għalhekk, għandu jiġi eżaminat jekk il-kumpanniji taxxabbli fir-Renju Unit li jistgħu jibbenefikaw mill-eżenzjonijiet inkwistjoni fir-rigward tal-profitti finanzjarji mhux kummerċjali tas-CFC tagħhom li jirriżultaw minn self kwalifikanti jinstabux fl-istess sitwazzjoni bħal kumpanniji li s-CFC tagħhom għamlu profitti finanzjarji mhux kummerċjali ġġenerati permezz ta’ self mhux kwalifikanti, fid-dawl tal-għan tas-sistema ta’ referenza, jiġifieri l-protezzjoni tal-bażi taxxabbli tat-taxxa fuq il-kumpanniji tar-Renju Unit permezz tal-intaxxar tal-profitti ddevjati b’mod artifiċjali.

168    L-ewwel, kemm is-self upstream kif ukoll is-self kwalifikanti jista’ jkun is-suġġett ta’ imposta ta’ CFC, abbażi tal-Artikolu 371EB tal-Parti 9 A tat-TIOPA, minħabba l-funzjonijiet tal-persuni sinjifikattivi eżerċitati fir-Renju Unit fil-kuntest tal-imsemmi self. Fil-fatt, iddevjar artifiċjali ta’ profitti minħabba l-attivitajiet fir-Renju Unit jitqies bħala li seħħ fil-kuntest ta’ dawn iż-żewġ sitwazzjonijiet, filwaqt li huma eżentati biss dawk il-profitti li jirriżultaw minn self kwalifikanti.

169    Fil-fatt, hekk kif jiddikjara r-Renju Unit, ir-regoli applikabbli għas-CFC jikkostitwixxu r-risposta għal iddevjar artifiċjali li jirriżulta mit-trasferiment ta’ fondi lejn is-CFC, li għall-ewwel jitwettaq mill-kumpannija taxxabbli fir-Renju Unit, li l-fondi tagħha jerġgħu lura fir-Renju Unit, jekk ikun il-każ, biss fil-forma ta’ dividendi, mhux intaxxati. Dan ir-raġunament japplika wkoll, b’mod partikolari, għas-sitwazzjonijiet li fihom funzjonijiet tal-persuni sinjifikattivi jiġu eżerċitati fir-Renju Unit għal self mogħti mis-CFC, lii, sussegwentement, tagħmel profitti finanzjarji mhux kummerċjali minħabba dan is-self. Il-profitti ġġenerati minn dan is-self abbażi ta’ attivitajiet eżerċitati fir-Renju Unit ser jiġu lura lejn ir-Renju Unit biss fil-forma ta’ dividendi mhux taxxabbli, u dan indipendentement mill-fatt jekk il-benefiċjarji tas-self inkwistjoni jkunux stabbiliti fir-Renju Unit jew fi Stat Membru ieħor.

170    Għalhekk, f’dak li jirrigwarda l-profitti ddevjati b’mod artifiċjali minħabba attivitajiet eżerċitati fir-Renju Unit, li l-intaxxar tagħhom huwa previst fir-regoli applikabbli għas-CFC, is-self kwalifikanti u s-self upstream jinsabu f’sitwazzjonijiet ekwivalenti, indipendentement mill-fatt li fil-każ tas-self upstream, il-possibbiltà ta’ tnaqqis fir-Renju Unit tal-interessi mħallsa fil-kuntest ta’ dan is-self taggrava l-erożjoni tal-bażi taxxabbli tat-taxxa fuq il-kumpanniji tar-Renju Unit.

171    F’dan ir-rigward, għandu jiġi osservat li l-erożjoni tal-bażi taxxabbli tal-kumpannija benefiċjarja tas-self fir-Renju Unit, minħabba t-tnaqqis minn din tal-aħħar tal-interessi mħallsa lis-CFC, hija problema differenti mill-erożjoni marbuta mal-iddevjar artifiċjali tal-profitti tal-kumpannija tar-Renju Unit li hija s-sors tal-fondi mħallsa u tal-funzjonijiet tal-persuni sinjifikattivi eżerċitati f’dak li jirrigwarda s-self inkwistjoni.

172    Barra minn hekk, hekk kif osservat ġustament il-Kummissjoni, ir-riskju ta’ erożjoni tal-bażi taxxabbli tat-taxxa fuq il-kumpanniji tar-Renju Unit marbut mat-tnaqqis tal-interessi minn self jista’ jiġi ġestit fuq livell tal-kumpannija li tagħmel użu minnu b’mod abbużiv, per eżempju permezz ta’ limitazzjoni tat-tnaqqis possibbli. Tali limitazzjoni tista’ tkun prevista, jekk ikun il-każ, fuq livell tal-grupp. Fil-fatt, hekk kif ir-Renju Unit innifsu jammetti, id-dritt fiskali ta’ dan l-Istat jinkludi serje sħiħa ta’ miżuri li jikkompletaw lil xulxin, intiżi li jipproteġu l-bażi taxxabbli tat-taxxa fuq il-kumpanniji tar-Renju Unit. Fost dawn il-miżuri, msemmija mir-Renju Unit, hemm dawk li jillimitaw it-tnaqqis tal-interessi minn self, u dan jipprekludi lil ċertu tnaqqis, immotivat minn raġunijiet purament fiskali, milli jkun jista’ jitwettaq. Għaldaqstant, dan it-tip ta’ miżuri jista’ jiġi applikat fil-konfront ta’ tnaqqis fil-kuntest ta’ self upstream, sa fejn l-awtoritajiet tat-taxxa tar-Renju Unit iqisu li dan jammonta għal arranġamenti ċirkolari implimentat biss bil-għan li jkunu jista’ jitwettaq tnaqqis fiskali.

173    It-tieni, f’dak li jirrigwarda s-self lil terzi, għandu jiġi osservat li, fid-dawl tal-Artikolu 371IG(8) tal-Parti 9 A tat-TIOPA, l-element prinċipali li jrendi dan it-tip ta’ self mhux kwalifikanti huwa l-fatt li l-benefiċjarji tas-self mogħti mis-CFC li minnu oriġinaw il-profitti finanzjarji mhux kummerċjali inkwistjoni jkunu terzi li ma humiex marbuta mas-CFC.

174    Ir-Renju Unit u ITV enfasizzaw il-fatt li, filwaqt li l-fondi li ppermettew li jiġi ffinanzjat is-self inkwistjoni setgħu nżammew fir-Renju Unit u jiġu investiti minn kumpanniji li jifformaw parti mill-istess grupp stabbiliti fir-Renju Unit, sabiex jiġi żgurat li r-rendiment tal-fondi eċċedentarji jmur lura lejn il-kumpanniji stabbiliti fir-Renju Unit, is-self lil terzi jikkostitwixxi arranġamenti fittizji u li ma għandhomx għan ekonomiku, sabiex jiġu ġġenerati profitti finanzjarji mhux kummerċjali fuq il-livell tas-CFC inkwistjoni u, għaldaqstant, barra mir-Renju Unit.

175    Madankollu, hekk kif ġie osservat fil-punt 152 iktar ’il fuq, in-natura allegatament fittizja tas-self lil terzi u l-allegat nuqqas ta’ għan ekonomiku tagħhom ma jirriżultawx, inkwantu esklużjonijiet, mid-dispożizzjonijiet relatati mal-eżenzjonijiet inkwistjoni. Barra minn hekk, hekk kif ġustament osservat il-Kummissjoni, ir-Renju Unit u ITV ma pproduċewx provi li juru li s-self mogħti mis-CFC lil kumpanniji terzi huwa neċessarjament arranġamenti fittizji li ma jistgħux ikunu bbażati fuq raġunijiet ekonomiċi leġittimi.

176    Min-naħa l-oħra, il-fatt li l-benefiċjarju jkun kumpannija li ma tifformax parti mill-grupp jew inkella kumpannija fi ħdan il-grupp li minnu tifforma parti s-CFC ma jbiddilx il-fatt li t-trasferiment ta’ fondi mill-kumpannija stabbilita fir-Renju Unit lejn l-imsemmija CFC mhux ser jiġġenera profitti taxxabbli fir-Renju Unit, peress li r-rendiment ta’ dawn il-fondi, fiż-żewġ każijiet, ser jerġa’ lura lejn ir-Renju Unit biss fil-forma ta’ dividendi mhux intaxxati. Din iċ-ċirkustanza msemmija l-aħħar hija l-istess fiż-żewġ sitwazzjonijiet. Għalhekk, l-imposta ta’ CFC għandha tiġi applikata bħala risposta għal dan l-iddevjar.

177    L-istess raġunament japplika meta l-profitti finanzjarji mhux kummerċjali, li jirriżultaw minn self, jkunu saru minn CFC bl-użu ta’ funzjonijiet tal-persuni sinjifikattivi eżerċitati fir-Renju Unit. Fil-fatt, il-profitti finanzjarji mhux kummerċjali li jirriżultaw minn self mogħti mis-CFC, kemm jekk lil terz jew lil kumpannija tal-istess grupp, li fir-rigward tiegħu ġew eżerċitati funzjonijiet tal-persuni sinjifikattivi fir-Renju Unit, huma meqjusa bħala li ġew iddevjati b’mod artifiċjali u, għal din ir-raġuni, jistgħu jkunu s-suġġett ta’ imposta ta’ CFC, abbażi tal-Artikolu 371EB, fi ħdan il-Kapitolu Nru 5 tal-Parti 9 A tat-TIOPA.

178    Għaldaqstant, f’dak li jirrigwarda l-profitti ddevjati b’mod artifiċjali minħabba funzjonijiet tal-persuni sinjifikattivi li ġew eżerċitati fir-Renju Unit, li l-intaxxar tagħhom huwa previst fir-regoli applikabbli għas-CFC, is-self kwalifikanti u s-self lil terzi jinsabu f’sitwazzjonijiet ekwivalenti, indipendentement mill-fatt li fil-każ tas-self lil terzi, il-profitti magħmula mis-CFC ikunu ġew iġġenerati permezz ta’ interessi mħallsa minn terz u mhux minn kumpannija li tifforma parti mill-istess grupp.

179    It-tielet, f’dak li jirrigwarda esklużjonijiet mid-definizzjoni tas-self kwalifikanti li huma intiżi, skont ir-Renju Unit, sabiex iħeġġu li s-self kwalifikanti jintuża għall-finanzjament ta’ attivitajiet ta’ grupp tas-CFC barra mir-Renju Unit, għandu jitfakkar, hekk kif ġie kkonstatat fil-punt 158 iktar ’il fuq, li tali esklużjoni ma għandha l-ebda relazzjoni mal-fatt li funzjonijiet tal-persuni sinjifikattivi jkunu ġew eżerċitati fir-Renju Unit f’dak li jirrigwarda s-self inkwistjoni.

180    Għalhekk, irrispettivament minn jekk self mogħti minn CFC serviex jew le sabiex jiġu ffinanzjati attivitajiet tal-grupp barra mir-Renju Unit dan ma jibdilx il-fatt li, hekk kif funzjonijiet tal-persuni sinjifikattivi relatati ma dan is-self ikunu ġew eżerċitati fir-Renju Unit, il-profitti li jirriżultaw minn dan jitqiesu, abbażi tar-regoli applikabbli għas-CFC, bħala li ġew iddevjati b’mod artifiċjali lil hinn mir-Renju Unit. Għalhekk, fid-dawl tal-għan tal-imsemmija regoli, jiġifieri l-protezzjoni tal-bażi taxxabbli tat-taxxa fuq il-kumpanniji tar-Renju Unit permezz tal-intaxxar tal-profitti ddevjati b’mod artifiċjali, iż-żewġ sitwazzjonijiet huma paragunabbli.

181    Minn dak li ġie espost iktar ’il fuq jirriżulta li l-eżenzjonijiet inkwistjoni, sa fejn dawn jeżentaw biss il-profitti finanzjarji mhux kummerċjali tas-CFC li jirriżultaw minn self kwalifikanti, bl-esklużjoni ta’ dawk li jirriżultaw minn self mhux kwalifikanti, jwasslu għal trattament iddifferenzjat taż-żewġ sitwazzjonijiet filwaqt li dawn huma paragunabbli, fid-dawl tal-għan tal-imsemmija regoli, li huwa dak li tiġi protetta l-bażi taxxabbli tat-taxxa fuq il-kumpanniji fir-Renju Unit permezz tal-intaxxar tal-profitti ddevjati b’mod artifiċjali.

d)      Deċiżjoni dwar leżistenza ta’ vantaġġ u jew ta’ deroga għassistema ta’ referenza

182    Meqjusa l-kunsiderazzjonijiet magħmula fil-punti 108, 120, 143, 160 u 181 iktar ’il fuq, għandu jiġi kkonstatat li l-Kummissjoni ma wettqitx żballji ta’ evalwazzjoni meta ddeċidiet li jeżisti vantaġġ f’dan il-każ u li dan kien a priori selettiv, sa fejn l-eżenzjonijiet inkwistjoni jidderogaw mir-regoli tar-Renju Unit applikabbli għas-CFC, sa fejn dawn jintroduċu trattament iddifferenzjat bejn kumpanniji taxxabbli li jinsabu f’sitwazzjoni paragunabbli, fid-dawl tal-għan tal-imsemmija regoli. Għaldaqstant, il-motivi preżenti, ibbażati fuq tali żbalji, għandhom jiġu miċħuda.

3.      Fuq ilmotivi bbażati fuq żbalji ta’ evalwazzjoni dwar leżistenza ta’ ġustifikazzjonijiet għalleżenzjonijiet inkwistjoni (ittielet motiv fil-Kawża T363/19 u rraba’ u ssitt motiv filKawża T456/19)

183    Fil-kuntest tal-motivi preżenti, imsejsa fuq argumenti li jistgħu jinġabru f’żewġ fergħat, ir-Renju Unit u ITV jsostnu li l-Kummissjoni vvizzjat id-deċiżjoni kkontestata bi żbalji ta’ evalwazzjoni meta ċaħdet il-ġustifikazzjonijiet li kienu ġew proposti għall-eżenzjonijiet inkwistjoni mir-Renju Unit, jiġifieri, minn naħa, dawk ibbażati fuq raġunijiet ta’ prattiċità amministrattiva (l-ewwel fergħa) u, min-naħa l-oħra, dawk relatati mal-osservanza tal-libertà ta’ stabbiliment (it-tieni fergħa).

a)      Fuq lewwel fergħa, ibbażata fuq żball ta’ evalwazzjoni talġustifikazzjoni talmiżuri inkwistjoni għal raġunijiet ta’ prattiċità amministrattiva

184    Ir-Renju Unit u ITV, essenzjalment, isostnu li, jekk jitqies li l-eżenzjonijiet inkwistjoni jistgħu jitqiesu bħala li taw vantaġġ a priori selettiv lill-kumpanniji li għamlu użu minnhom, Fid-deċiżjoni kkontestata, il-Kummissjoni wettqet żball ta’ evalwazzjoni meta rrifjutat li tqis li dawn l-eżenzjonijiet kienu ġew iġġustifikati minn raġunijiet relatati mal-ħtieġa li s-sistema ta’ intaxxar tal-profitti tas-CFC tkun amministrabbli, meqjusa l-kumplessità tal-eżerċizzju li jikkonsisti f’li jiġu ddeterminati l-funzjonijiet tal-persuni sinjifikattivi mwettqa fil-kuntest tas-self intragrupp u l-post fejn dawn twettqu.

185    Il-Kummissjoni tikkontesta dawn l-argumenti, b’mod partikolari, billi ssostni li l-ġustifikazzjoni relatata mad-diffikultà li jiġu identifikati funzjonijiet tal-persuni sinjifikattivi mwettqa fil-kuntest tas-self intragrupp ma ġietx invokata matul il-proċedura amministrattiva u li, f’kull każ, permezz tal-argumenti tiegħu, ir-Renju Unit ma pprovdiex raġunijiet konvinċenti sabiex jistabbilixxi li teżisti tali diffikultà sabiex jiġu identifikati l-funzjonijiet tal-persuni sinjifikattivi fil-kuntest tas-self kwalifikanti, filwaqt li tali identifikazzjoni hija normalment possibbli u titwettaq fil-każ tas-self mhux kwalifikanti. Min-naħa l-oħra, fil-Linji Gwida tal-Awtoritajiet tat-Taxxa tar-Renju Unit huwa saħansitra rikonoxxut li l-funzjonijiet tal-persuni sinjifikattivi fil-kuntest ta’ self intragrupp jiġu ġeneralment eżerċitati fil-livell tal-istrutturi ċentrali tal-grupp.

186    F’dan ir-rigward, għandu jitfakkar li mill-ġurisprudenza jirriżulta li miżura li toħloq eċċezzjoni għall-applikazzjoni tas-sistema fiskali ġenerali tista’ tkun iġġustifikata min-natura u mill-istruttura ġenerali tal-imsemmija sistema fiskali jekk l-Istat Membru kkonċernat jista’ juri li din il-miżura tirriżulta direttament mill-prinċipji bażiċi jew gwida tas-sistema fiskali tiegħu, u b’mod partikolari mill-mekkaniżmi inerenti għas-sistema fiskali nnifisha, li huma neċessarji għat-twettiq ta’ tali għanijiet (sentenzi tas‑6 ta’ Settembru 2006, Il-Portugall vs Il-Kummissjoni, C‑88/03, EU:C:2006:511, punt 81; tat‑8 ta’ Settembru 2011, Paint Graphos et, C‑78/08 sa C‑80/08, EU:C:2011:550, punt 69, u tad‑19 ta’ Diċembru 2018, A-Brauerei, C‑374/17, EU:C:2018:1024, punt 48).

187    Għalhekk, ġie aċċettat li għanijiet inerenti għas-sistema fiskali ġenerali inkwistjoni setgħu jiġġustifikaw sistema fiskali a priori selettiva (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi tad‑29 ta’ April 2004, GIL Insurance et, C‑308/01, EU:C:2004:252, punti 74 sa 76, u tat‑8 ta’ Settembru 2011, Paint Graphos et, C‑78/08 sa C‑80/08, EU:C:2011:550, punti 64 sa 76), b’mod partikolari għanijiet marbuta mal-funzjonament innifsu tas-sistema fiskali inkwistjoni (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tad‑19 ta’ Diċembru 2018, A-Brauerei, C‑374/17, EU:C:2018:1024, punti 50 sa 53).

188    L-ewwel, għandu jiġi osservat li, fl-osservazzjonijiet ippreżentati fil‑15 ta’ Jannar 2018 wara d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tiftaħ il-proċedura ta’ investigazzjoni formali, ir-Renju Unit sostna li, anki jekk jitqies li r-regoli applikabbli għas-CFC jitqiesu bħala li jinkludu dispożizzjonijiet li jidderogaw mis-sistema ta’ referenza, dawn id-dispożizzjonijiet kienu ġġustifikati b’mod partikolari mill-ħtieġa li jiġu stabbiliti regoli li jistgħu jiġu applikati faċilment, billi jiġi evitat li jkollu jitwettaq eżerċizzju kumpless li jikkonsisti fl-identifikazzjoni tal-funzjonijiet tal-persuni sinjifikattivi eżerċitati fil-kuntest tas-self inkwistjoni.

189    It-tieni, għalkemm mit-tweġibiet għall-konsultazzjoni mwettqa mill-awtoritajiet tar-Renju Unit qabel l-adozzjoni tar-regoli applikabbli għas-CFC ċertament jirriżulta li, b’mod partikolari, il-proposta dwar l-eżenzjoni parzjali ta’ 75 % kienet l-iktar waħda li kellha sostenn minħabba s-sempliċità tagħha u l-faċilità biex din tiġi applikata, ir-Renju Unit ma pproduċiex provi li jippermettuli jiġu kkwantifikati l-ispejjeż amministrattivi involuti fl-identifikazzjoni u fil-lokalizzazzjoni tal-funzjonijiet tal-persuni sinjifikattivi fil-kuntest ta’ self intragrupp.

190    Fil-fatt, fil-kuntest tal-proċedura amministrattiva, ir-Renju Unit ikkuntenta ruħu li jiddikjara li l-fatt li jiġu previsti mekkaniżmi awtomatiċi, bħal ma hija l-perċentwali ta’ eżenzjoni ta’ 75 %, jissimplifika l-applikazzjoni tar-regoli dwar is-CFC. Issa, f’dak li jirrigwarda speċifikament l-identifikazzjoni u l-lokalizzazzjoni tal-funzjonijiet tal-persuni sinjifikattivi eżerċitati fil-kuntest tas-self intragrupp, ir-Renju Unit ikkuntenta ruħu li jindika li dan kien eżerċizzju diffiċli, mingħajr ma pproduċa provi konkreti oħra insostenn tad-dikjarazzjoni tiegħu.

191    Barra minn hekk, għalkemm id-dokumenti tal-konsultazzjoni li seħħet qabel l-adozzjoni tar-regoli applikabbli għas-CFC, li ġew annessi mal-proċess ta’ dawn il-kawżi, jinkludu tweġibiet favur l-eżenzjoni awtomatika proposta, l-imsemmija risposti huma msejsa fuq dikjarazzjonijiet ġenerali. Min-naħa l-oħra, il-portata tagħhom hija limitata, sa fejn huwa evidenti li l-ġestjoni ta’ eżenzjoni awtomatika hija iktar sempliċi kemm għall-amministrazzjoni fiskali kif ukoll għall-persuni responsabbli għall-ħlas tat-taxxa milli sitwazzjoni fejn ir-rekwiżiti sabiex jinkiseb il-benefiċċju ta’ tali eżenzjoni għandhom jiġu pprovati u vverifikati. Tali dikjarazzjonijiet ma humiex suffiċjenti sabiex jiġi ppruvat li l-eżami każ b’każ sabiex jiġi stabbilit jekk profitti tas-CFC ġewx iddevjati b’mod artifiċjali lil hinn mir-Renju Unit minħabba funzjonijiet tal-persuni sinjifikattivi eżerċitati f’dan l-Istat ikun jimplika formalitajiet kumplessi, li jiswew ħafna flus u li huma vinkolanti, sal-punt li s-sistema ma tkunx iktar ġestibbli mill-perspettiva amministrattiva.

192    Issa, hekk kif ġie indikat fil-punt 186 iktar ’il fuq, huwa l-Istat Membru li jsostni li miżuri a priori selettivi huma ġġustifikati li għandu juri li dawn il-miżuri jirriżultaw direttament mill-prinċipji bażiċi jew gwida tas-sistema fiskali tiegħu.

193    Barra minn hekk, hekk kif ġie osservat fil-punt 133 iktar ’il fuq, l-awtoritajiet tat-taxxa tar-Renju Unit innifishom ammettew li, għas-self ta’ daqs kbir, fuq żmien medju jew twil, iffinanzjat minn fondi rispettivi, kien ġeneralment mistenni li, fil-parti l-kbira tal-każijiet, il-ġestjoni tal-imsemmi self taqa’ taħt il-funzjoni ta’ finanzjament ta’ grupp u li l-esperjenza kienet uriet li dan it-tip ta’ self kien jiġi pjanifikat u ġestit fuq il-livell tal-istrutturi ċentrali tal-grupp. Fil-fatt, tali indikazzjoni hija indikattiva tal-fatt li, għal parti kbira tas-self intragrupp, il-kwistjoni tal-identifikazzjoni u tal-lokalizzazzjoni tal-funzjonijiet tal-persuni sinjifikattivi lanqas biss ma tqum, sa fejn jista’ jiġi preżunt li dawn ġew eżerċitati b’mod iċ-ċentralizzat fir-Renju Unit.

194    It-tielet, f’dak li jirrigwarda b’mod iktar partikolari l-eżenzjoni parzjali ta’ 75 % tal-profitti finanzjarji mhux kummerċjali, hekk kif tiddikjara, ġustament, il-Kummissjoni, ma ntweriex permezz ta’ provi sa fejn il-perċentwali ta’ 75 % ta’ eżenzjoni kienet neċessarja u xierqa fil-każijiet fejn imposta ta’ CFC kienet tkun eżiġibbli abbażi tal-kriterju ġenerali tal-funzjonijiet tal-persuni sinjifikattivi eżerċitati fir-Renju Unit. Iktar minn hekk, ma ġiet prodotta ebda prova sabiex tiġi stabbilita r-rilevanza tal-proporzjon dejn-fondi rispettivi, li kien serva ta’ bażi għal tali perċentwali, sabiex tinstab soluzzjoni għall-kwistjoni relatata mad-diffikultà li jiġu identifikati u lokalizzati l-funzjonijiet tal-persuni sinjifikattivi eżerċitati fil-kuntest tas-self intragrupp li jiġġenera l-profitti finanzjarji mhux kummerċjali.

195    Għalkemm għandu jiġi aċċettat li jeżisti r-riskju ta’ kapitalizzazzjoni eċċessiva fil-kuntest tas-CFC u li l-intaxxar fir-Renju Unit ta’ 25 % tal-profitti finanzjarji mhux kummerċjali tagħhom ikun effikaċi sabiex jiġi affaċjat tali riskju, ir-Renju Unit u ITV innifishom ammettew, fit-tweġibiet tagħhom għall-mistoqsijiet tal-Qorti Ġenerali li dan ir-riskju ta’ kapitalizzazzjoni eċċessiva kien jeżisti indipendentement mill-eżistenza tas-self intragrupp li minnu oriġinaw il-profitti finanzjarji mhux kummerċjali magħmula mis-CFC.

196    F’dawn iċ-ċirkustanzi hemm lok li l-ewwel fergħa ta’ dawn il-motivi, ibbażata fuq żballji ta’ evalwazzjoni dwar il-ġustifikazzjoni tal-eżenzjonijiet inkwistjoni għal raġunijiet ta’ prattiċità amministrattiva, tiġi miċħuda.

b)      Fuq ittieni fergħa, ibbażata fuq żball ta’ evalwazzjoni dwar ilġustifikazzjoni relatata manneċessità li tiġi osservata llibertà ta’ stabbiliment

197    Ir-Renju Unit u ITV isostnu li, fid-deċiżjoni kkontestata, il-Kummissjoni wettqet żball ta’ evalwazzjoni meta rrifjutat li tikkonstata li l-eżenzjonijiet inkwistjoni kienu ġġustifikati anki sa fejn dawn kienu intiżi għall-osservanza tal-libertà ta’ stabbiliment. Ir-Renju Unit iqis li adotta approċċ raġonevoli sabiex jikkonforma ruħu mas-sentenza tat‑12 ta’ Settembru 2006, Cadbury Schweppes u Cadbury Schweppes Overseas (C‑196/04, EU:C:2006:544), sa fejn id-distinzjoni bejn is-self kwalifikanti u s-self mhux kwalifikanti hija speċifikament ibbażata fuq in-natura artifiċjali ta’ dan tal-aħħar, b’mod partikolari f’dak li jirrigwarda l-arranġamenti msejjħa “tranżazzjonijiet karus” u s-self upstream.

198    Il-Kummissjoni tikkontesta l-argumenti tar-Renju Unit u ta’ ITV.

199    Għandu jitfakkar li s-sistema fiskali tar-Renju Unit hija bbażata fuq il-prinċipju ta’ territorjalità u li, skont dan il-prinċipju, il-profitti magħmula mis-CFC ma humiex intaxxati f’dan l-Istat. Madankollu, fil-każijiet fejn dawn il-profitti jikkostitwixxu fil-verità profitti attribwibbli lil entità residenti fir-Renju Unit li minnha oriġinaw il-fondi jew il-funzjonijiet tal-persuni sinjifikattivi eżerċitati fil-kuntest tas-self li ġġenera dawn il-profitti, dawn jitqiesu bħala l i ġew iddevjati b’mod artifiċjali u, għaldaqstant, bħala li huma taxxabbli fir-Renju Unit, permezz ta’ imposta ta’ CFC. Hekk deskritta, din is-sistema ma tistax titqies bħala li tikkostitwixxi ostakolu għal-libertà ta’ stabbiliment.

200    Fil-fatt, fil-punti 72 u 73 tas-sentenza tat‑12 ta’ Settembru 2006, Cadbury Schweppes u Cadbury Schweppes Overseas (C‑196/04, EU:C:2006:544), il-Qorti tal-Ġustizzja qatgħet u ddeċidiet li, sa fejn il-leġiżlazzjoni dwar is-CFC kienet tillimita l-applikazzjoni tat-taxxa għall-arranġamenti purament artifiċjali, din kienet kompatibbli mal-Artikoli 49 u 54 TFUE li jiggarantixxu l-libertà ta’ stabbiliment.

201    F’dawn iċ-ċirkustanzi, għalkemm, abbażi tal-Artikolu 371EB tal-Parti 9 A tat-TIOPA, imposta ta’ CFC hija prevista fir-rigward ta’ profitti li jirriżultaw minn self, li fil-kuntest tiegħu ġie ddeterminat li funzjonijiet tal-persuni sinjifikattivi kienu ġew eżerċitati fir-Renju Unit u li, għal din ir-raġuni, dawn il-profitti kellhom jitqiesu bħala li ġew iddevjati b’mod artifiċjali, l-impożizzjoni ta’ tali imposta ma tistax titqies bħala li tikkostitwixxi ostakolu għal-libertà ta’ stabbiliment, bis-saħħa tal-ġurisprudenza mfakkra fil-punt 200 iktar ’il fuq. Għaldaqstant, eżenzjoni mill-imsemmija imposta ma tistax tiġi ġġustifikata biex tiġi żgurata l-libertà ta’ stabbiliment.

202    F’dawn iċ-ċirkustanzi, hemm lok li t-tieni fergħa tal-motivi preżenti dwar żball ta’ evalwazzjoni fir-rigward tal-ġustifikazzjoni bbażata fuq in-neċessità li tiġi osservata l-libertà ta’ stabbiliment u, għaldaqstant, l-imsemmija motivi fit-totalità tagħhom, jiġu miċħuda.

203    Għaldaqstant, għandu jiġi deċiż li huwa mingħajr ma wettqet żballji ta’ evalwazzjoni li l-Kummissjoni qieset li l-eżenzjonijiet inkwistjoni kienu jagħtu vantaġġ selettiv lill-benefiċjarji tagħhom u, b’konsegwenza ta’ dan, il-motivi relatati ma dan għandhom jiġu miċħuda.

4.      Fuq ilmotiv ibbażat fuq żball ta’ evalwazzjoni firrigward taleffett ħażin fuq ilkummerċ bejn lIstati Membri (ir-raba’ motiv filKawża T363/19)

204    Ir-Renju Unit isostni, essenzjalment, li l-Kummissjoni wettqet żball ta’ evalwazzjoni meta ma wrietx li, f’dan il-każ, il-gruppi multinazzjonali kienu ġew imħeġġa jirrilokaw funzjonijiet ta’ finanzjament tal-grupp minħabba l-eżenzjonijiet inkwistjoni u għalhekk li l-kummerċ bejn l-Istati Membri kien ġie affettwat mill-miżuri inkwistjoni.

205    F’dan ir-rigward, għandu jitfakkar li, skont ġurisprudenza stabbilita, f’dak li jirrigwarda r-rekwiżit tal-effett ħażin fuq il-kummerċ bejn l-Istati Membri, previst fl-Artikolu 107(1) TFUE, il-Kummissjoni ma hijiex obbligata li turi li miżura tal-Istat għandha effett reali fuq dan il-kummerċ, u lanqas li din toħloq distorsjoni effettiva tal-kompetizzjoni. Hija marbuta biss li tistabbilixxi li l-imsemmija miżura tista’ tipproduċi tali effett (ara s-sentenza tal‑5 ta’ Marzu 2015, Banco Privado Português u Massa Insolvente do Banco Privado Português, C‑667/13, EU:C:2015:151, punt 46 u l-ġurisprudenza ċċitata).

206    Għalhekk, ġie deċiż li, meta għajnuna mogħtija minn Stat Membru ssaħħaħ il-pożizzjoni ta’ ċerti impriżi meta mqabbla ma dik ta’ impriżi kompetituri oħra fil-kummerċ bejn l-Istati Membri, dan il-kummerċ għandu jitqies bħala li ġie influwenzat minn din l-għajnuna (sentenza tal‑14 ta’ Jannar 2015, Eventech, C‑518/13, EU:C:2015:9, punt 66).

207    F’dan ir-rigward, mill-punt 182 iktar ’il fuq jirriżulta li l-Kummissjoni kienet korretta meta ddeċidiet li l-eżenzjonijiet inkwistjoni jikkostitwixxu vantaġġ selettiv li kien ta’ benefiċċju għall-kumpanniji li kienu użawhom. F’dawn iċ-ċirkustanzi, hemm lok li tiġi wkoll ikkonfermata l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni li tgħid li dan il-vantaġġ x’aktarx li jkollu effett fuq il-kummerċ bejn l-Istati Membri, minħabba l-fatt li dan isaħħaħ il-pożizzjoni tal-kumpanniji benefiċjarji. Barra minn hekk, dan il-vantaġġ selettiv x’aktarx li jaffettwa deċiżjonijiet ta’ rilokazzjoni ta’ kapital u ta’ attivitajiet fi ħdan gruppi multinazzjonali stabbiliti fi ħdan l-Unjoni, u b’mod iktar partikolari l-funzjonijiet ta’ likwidità.

208    Min-naħa l-oħra, bil-kontra ta’ dak li jallega r-Renju Unit, il-Kummissjoni la hija obbligata li tipprova flussi konkreti ta’ movimenti minn gruppi internazzjonali, u lanqas li tipparaguna d-diversi sistemi fiskali fi ħdan l-Unjoni, kemm il-darba hija jirnexxiela turi l-eżistenza ta’ vantaġġ li x’aktarx isaħħaħ il-pożizzjoni kompetittiva tal-benefiċjarji tagħha, fis-sens tal-ġurisprudenza ċċitata fil-punt 205 iktar ’il fuq.

209    F’dawn iċ-ċirkustanzi, il-motiv preżenti, ibbażat fuq żball ta’ evalwazzjoni fir-rigward tal-effett ħażin fuq il-kummerċ bejn l-Istati Membri, għandu jiġi miċħud.

5.      Fuq ilmotiv ibbażat fuq ilksur talprinċipju ta’ nondiskriminazzjoni (isseba’ motiv filKawża T456/19)

210    ITV tilmenta li l-Kummissjoni kisret il-prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni sa fejn hija applikat, fir-rigward ta’ operazzjonijiet oħra ta’ finanzjament intragrupp, b’mod partikolari fil-kuntest ta’ żewġ deċiżjonijiet preċedenti, trattament li mill-perspettiva tal-għajnuna mill-Istat kien iktar favorevoli minn dak li jirriżulta mill-pożizzjoni tagħha f’dan il-każ.

211    Il-Kummissjoni tikkontesta dawn l-argumenti billi ssostni li, f’dan il-każ, hija wriet b’mod xieraq l-eżistenza ta’ ksur tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat u li, f’kull każ, id-deċiżjonijiet invokati minn ITV kienu jirrigwardaw sitwazzjonijiet differenti minn dawk inkwistjoni f’din il-kawża.

212    Skont ġurisprudenza stabbilita, il-prinċipju ta’ ugwaljanza fit-trattament u ta’ nondiskriminazzjoni jeżiġi li sitwazzjonijiet paragunabbli ma jiġux trattati b’mod differenti u li sitwazzjonijiet differenti ma jiġux trattati bl-istess mod, sakemm tali trattament ma jkunx oġġettivament iġġustifikat (ara s-sentenza tal‑14 ta’ April 2005, Il-Belġju vs Il-Kummissjoni, C‑110/03, EU:C:2005:223, punt 71 u l-ġurisprudenza ċċitata).

213    Għandu jiġi osservat ukoll li l-legalità ta’ deċiżjoni tal-Kummissjoni li tikkonstata li miżura tal-Istat tikkostitwixxi għajnuna mill-Istat għandha tiġi evalwata biss fil-kuntest tal-Artikolu 107 TFUE u mhux fid-dawl tal-prassi deċiżjonali preċedenti tagħha. Fil-fatt, il-kunċett ta’ għajnuna mill-Istat jirrispondi għal sitwazzjoni oġġettiva li tiġi evalwata fid-data li fiha l-Kummissjoni tadotta d-deċiżjoni tagħha. Għalhekk, ir-raġunijiet li għalihom il-Kummissjoni kienet wettqet evalwazzjoni differenti tas-sitwazzjoni f’deċiżjoni preċedenti għandhom jibqgħu mingħajr effett fuq l-evalwazzjoni tal-legalità tad-deċiżjoni kkontestata (sentenzi tas-17 ta’ Lulju 2014, Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband vs Il-Kummissjoni, T‑457/09, EU:T:2014:683, punt 368, u tal‑11 ta’ Diċembru 2014, L-Awstrija vs Il-Kummissjoni, T‑251/11, EU:T:2014:1060, punt 125).

214    Għalhekk, il-fatt li l-Kummissjoni rrikonoxxiet, fil-kuntest ta’ deċiżjonijiet oħra, l-eżistenza ta’ differenzi bejn is-self intragrupp u s-self bejn kumpanniji terzi ma jimplikax fih innifsu li, f’dan il-każ, l-eżistenza ta’ vantaġġ selettiv ma tistax tiġi kkonstatata.

215    Fil-fatt, tali konklużjoni għandha tkun ibbażata kemm fuq analiżi fid-dettall tat-taxxa meqjusa bħala dik normali fl-Istat ikkonċernat kif ukoll fuq il-kwistjoni ta’ jekk, minħabba l-miżura Statali inkwistjoni, kienx hemm deroga mill-imsemmija taxxa li introduċiet divrenzjar bejn operaturi li jinsabu, fid-dawl tal-għan tas-sistema fiskali rilevanti, f’sitwazzjoni fattwali u ġuridika paragunabbli.

216    Min-naħa l-oħra, hekk kif issostni, ġustament, il-Kummissjoni, il-paragunabbiltà bejn operaturi għandha ssir preċiżament fid-dawl tal-għan tas-sistema inkwistjoni. Għaldaqstant, meqjus, b’mod partikolari, l-fatt li l-għan tas-sistemi inkwistjoni f’kull waħda mid-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni kien differenti, ma tista’ tinsilet l-ebda konklużjoni mill-eventwali differenzi bejn l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni fil-kuntest tad-deċiżjonijiet invokati minn ITV u l-evalwazzjoni magħmula f’din il-kawża.

217    Minn dan isegwi li ITV ma tistax, b’mod utli, tibbaża ruħha fuq is-soluzzjoni li għaliha waslet il-Kummissjoni f’deċiżjonijiet oħra sabiex minn dan tiddeduċi li kien hemm, f’dan il-każ, ksur tal-prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni.

218    Għaldaqstant, hemm lok li l-motiv ibbażat fuq ksur tal-prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni jiġi miċħud.

6.      Fuq ilmotiv ibbażat fuq żball ta’ liġi li jirriżulta millapplikazzjoni, b’analoġija, taddispożizzjonijiet tadDirettiva 2016/1164 (ittmien motiv filKawża T456/19)

219    ITV issostni li l-Kummissjoni b’mod żbaljat ibbażat ruħha, anki jekk biss b’analoġija, fuq id-Direttiva 2016/1164. Fil-fatt, din id-direttiva daħlet fis-seħħ biss fl-1 ta’ Jannar 2019 u għalhekk ma hijiex applikabbli ratione temporis f’dan il-każ. Barra minn hekk, l-imsemmija direttiva ma tindirizzax speċifikament il-kwistjoni tad-determinazzjoni tal-funzjonijiet tal-persuni sinjifikattivi fil-kuntest tal-finanzjamenti intragrupp.

220    Huwa minnu li, fid-deċiżjoni kkontestata, il-Kummissjoni għamlet riferiment għad-Direttiva 2016/1164, b’mod partikolari fil-premessa 38, meta hija indikat li l-emenda tar-regoli applikabbli għas-CFC, li seħħet fl‑2019, kienet ġiet imħabbra bħala li kienet intiża għall-implimentazzjoni tad-Direttiva 2016/1164. Barra minn hekk, il-Kummissjoni ddeskriviet f’termini ġenerali l-portata tad-Direttiva 2016/1164, fil-kuntest tad-deskrizzjoni tagħha tal-kuntest leġiżlattiv internazzjonali u tal-Unjoni li tinsab fit-Taqsima 2.4 tad-deċiżjoni kkontestata, sabiex turi li diversi Stati, inkluż fi ħdan l-Unjoni, kienu mogħnew ruħhom b’regoli dwar is-CFC sabiex jipprekludu t-trasferiment tal-profitti lejn sussidjarji barranin suġġetti għal taxxa dgħajfa. Min-naħa l-oħra, il-Kummissjoni inkludiet ċitazzjoni espliċita tal-Artikolu 7 tal-imsemmija direttiva, dispożizzjoni li għaliha sar riferiment sussegwentement Fin-nota ta’ qiegħ il-paġna 86 tad-deċiżjoni kkontestata.

221    Madankollu, dawn ir-riferimenti għad-Direttiva 2016/1164 huma kuntestwali u huma intiżi biss sabiex jiddeskrivu l-kriterju ta’ għoti tad-dħul relatat mal-funzjonijiet tal-persuni sinjifikattivi, b’mod ġenerali. Min-naħa l-oħra, għall-finijiet tal-konklużjonijiet tagħha fid-deċiżjoni kkontestata, il-Kummissjoni bbażat ruħha fuq ir-regoli applikabbli għas-CFC fir-Renju Unit, li jipprevedu, min-naħa tagħhom, b’mod partikolari fl-Artikolu 371EB tal-Parti 9 A tat-TIOPA, tali kriterju bbażat fuq il-funzjonijiet tal-persuni sinjifikattivi.

222    Għaldaqstant, bil-kontra ta’ dak li ssostni ITV, sa fejn il-Kummissjoni ma bbażatx id-deċiżjoni kkontestata fuq id-Direttiva 2016/1164, il-legalità ta’ din id-deċiżjoni ma tistax tiġi kkonfutata fuq il-bażi tal-imsemmija direttiva.

223    F’dawn iċ-ċirkustanzi, hemm lok li l-motiv ibbażat fuq żball ta’ liġi li jirriżulta mill-applikazzjoni b’analoġija tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2016/1164 jiġi miċħud.

7.      Fuq ilmotiv ibbażat, essenzjalment, fuq żbalji ta’ evalwazzjoni firrigward tal-identifikazzjoni ta’ ITV, inkwantu benefiċjarja tal-iskema kkontestata, u obbligu ta’ rkupru talgħajnuna mogħtija filkuntest ta’ din liskema, ordnat millKummissjoni fiddeċiżjoni kkontestata (iddisa’ motiv filKawża T456/19).

224    Essenzjalment, ITV tikkritika lill-Kummissjoni talli b’mod żbaljat identifikat kategorija ta’ benefiċjarji, li hija kienet inkluża fosthom, biss minħabba l-fatt li dawn kienu għamlu użu mill-eżenzjonijiet inkwistjoni u talli ordnat l-irkupru tal-għajnuna mingħand tali kategorija ta’ benefiċjarji mingħajr ma pprevediet deroga għal dan l-irkupru, għall-każijiet li fihom ma kien ġie rċevut l-ebda vantaġġ selettiv, bħal fil-każ tagħha. Fil-fatt, il-grupp li minnu tifforma parti ITV adatta l-istruttura tiegħu ta’ finanzjament, sabiex ikun jista’ juża l-eżenzjonijiet inkwistjoni, u dan kien biss għal raġunijiet ta’ simplifikazzjoni amministrattiva. Issa, l-ammont tat-taxxa dovuta minn ITV ma kienx inqas minn dak li kien jiġi impost fil-konfront tagħha li kieku hija ma kinitx għamlet tali adattament tal-istruttura tagħha u li kieku ma użatx l-eżenzjonijiet inkwistjoni.

225    F’dan ir-rigward, għandu jitfakkar li, skont ġurisprudenza tabilħaqq stabbilita, fil-każ ta’ skema ta’ għajnuna, il-Kummissjoni tista’ tillimita ruħha li tistudja l-karatteristiċi tal-iskema inkwistjoni sabiex tevalwa, fil-motivi tad-deċiżjoni, jekk, minħabba l-metodi previsti minn din l-iskema, din tiżgurax vantaġġ sinjifikattiv lill-benefiċjarji meta mqabbla mal-kompetituri tagħhom u jekk huwiex ta’ natura li essenzjalment ikun ta’ profitt għal impriżi li jipparteċipaw fil-kummerċ bejn l-Istati Membri. Għalhekk, il‑Kummissjoni, f’deċiżjoni li tirrigwarda tali skema, ma hijiex marbuta li twettaq analiżi tal-għajnuna mogħtija f’kull każ individwali abbażi ta’ tali skema. Huwa biss fl-istadju tal-irkupru tal-għajnuna li jkun neċessarju li tiġi vverifikata s-sitwazzjoni individwali ta’ kull impriża kkonċernata (ara s-sentenza tad‑9 ta’ Ġunju 2011, Comitato “Venezia vuole vivere” et vs Il-Kummissjoni, C‑71/09 P, C‑73/09 P u C‑76/09 P, EU:C:2011:368, punt 63 u l-ġurisprudenza ċċitata).

226    F’dan il-każ, sa fejn il-Kummissjoni identifikat skema ta’ għajnuna, hija ma kinitx obbligata li tidentifika, għal kull benefiċjarju, il-portata tal-vantaġġ irċevut.

227    Għaldaqstant, billi tinvoka l-aspetti speċifiċi tas-sitwazzjoni rispettiva tagħha, ITV ma tistax tikkontesta l-legalità tad-deċiżjoni kkontestata sa fejn din ordnat l-irkupru mingħand benefiċjarji tal-iskema ta’ għajnuna inkwistjoni. Fil-fatt, huwa biss fil-kuntest tal-proċedura ta’ rkupru, wara d-deċiżjoni kkontestata, li r-Renju Unit kellu jibda l-analiżi ta’ kull sitwazzjoni individwali u, jekk ikun il-każ, il-kalkolu tal-vantaġġ li minnu setgħet effettivament ibbenefikat kull kumpannija, u dan fuq il-bażi tal-indikazzjonijiet mogħtija mill-Kummissjoni fid-deċiżjoni kkontestata.

228    F’kull każ, ITV ma tistax tinvoka l-fatt li hija għamlet it-talbiet għal eżenzjoni biss għal raġunijiet ta’ sempliċità amministrattiva. Fil-fatt, għandu jitfakkar li l-kunċett ta’ għajnuna mill-Istat huwa kunċett oġġettiv u li, sa fejn il-Kummissjoni jirnexxiela turi li ngħata vantaġġ selettiv lil benefiċjarji li jinsabu f’sitwazzjoni paragunabbli għal dik ta’ kumpanniji oħra li jinsabu f’ċirkustanzi fattwali u legali paragunabbli, l-għajnuna inkwistjoni għandha tiġi rkuprata. Għaldaqstant ir-raġunijiet li wasslu sabiex kumpannija tuża l-għajnuna inkwistjoni, l-istess bħall-fatt li din il-kumpannija setgħet tuża dispożizzjonijiet oħra fi ħdan is-sistema fiskali applikabbli, huma irrilevanti għall-finijiet tal-eżami tal-legalità tad-deċiżjoni li tordna l-irkupru tal-għajnuna inkwistjoni.

229    F’dawn iċ-ċirkustanzi, hemm lok li l-motiv invokat minn ITV, ibbażat fuq żball ta’ evalwazzjoni fir-rigward tal-identifikazzjoni tagħha inkwantu benefiċjarju tal-iskema ta’ għajnuna kkontestata u l-obbligu ta’ rkupru ordnat mill-Kummissjoni fid-deċiżjoni kkontestata, jiġi miċħud.

8.      Konklużjoni ġenerali

230    Peress li l-motivi kollha invokati mill-partijiet ġew miċħuda, hemm lok li r-rikorsi jiġu miċħuda fit-totalità tagħhom.

 Fuq lispejjeż

231    Skont kliem l-Artikolu 134(1) tar-Regoli tal-Proċedura, kull parti li titlef għandha tiġi kkundannata għall-ispejjeż, jekk dawn ikunu ġew mitluba. Peress li r-Renju Unit u ITV tilfu, rispettivament, fil-Kawża T‑363/19 u fil-Kawża T‑456/19, hemm lok li huma jiġu kkundannati, minbarra għall-ispejjeż rispettivi tagħhom relatati ma dawn il-kawżi, għall-ispejjeż sostnuti mill-Kummissjoni, kif mitlub minn din tal-aħħar.

232    Barra minn hekk, skont kliem l-Artikolu 138(3) tar-Regoli tal-Proċedura, il-Qorti Ġenerali tista’ tordna li intervenjent, għajr dawk imsemmija fl-Artikolu 138(1) u (2) tal-istess regoli, ibati l-ispejjeż rispettivi tiegħu. F’dan il-każ, hemm lok li jiġi deċiż li LSEGH tiġi kkundannata tbati l-ispejjeż rispettivi tagħha.

233    Konformement mal-Artikolu 138(1) tar-Regoli tal-Proċedura, ir-Renju Unit għandu jbati l-ispejjeż rispettivi tiegħu relatati mal-Kawża T‑456/19.

Għal dawn ir-raġunijiet,

IL-QORTI ĠENERALI (it-Tieni Awla Estiża)

taqta’ u tiddeċiedi:

1)      Il-Kawżi T363/19 u T456/19 huma magħqudin għall-finijiet ta’ din is-sentenza.

2)      Ir-rikorsi huma miċħuda.

3)      Ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq għandu jbati, minbarra l-ispejjeż rispettivi tiegħu, dawk sostnuti mill-Kummissjoni Ewropea, fil-Kawża T363/19.

4)      ITV plc għandha tbati, minbarra l-ispejjeż rispettivi tagħha, dawk sostnuti mill-Kummissjoni, fil-Kawża T456/19.

5)      LSEGH (Luxembourg) Ltd u London Stock Exchange Group Holdings (Italy) Ltd għandhom ibatu l-ispejjeż rispettivi tagħhom.

6)      Ir-Renju Unit għandu jbati l-ispejjeż rispettivi tiegħu fil-Kawża T456/19.

Papasavvas

Tomljenović

Schalin

Škvařilová-Pelzl

 

      Nõmm

Mogħtija f’qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, it-8 ta’ Ġunju 2022.

Firem


Werrej


I. Ilfatti li wasslu għallkawża

A. Fuq ilgrupp ITV

B. Fuq liskema applikabbli għasCFC

C. Fuq ilproċedura amministrattiva u ddeċiżjoni kkontestata

II. Ilproċedura u ttalbiet talpartijiet

A. Fuq ilfażi bilmiktub talproċedura filKawża T363/19

B. Fuq ilfażi bilmiktub talproċedura filKawża T456/19

1. Fuq ittalbiet għal intervent

2. Fuq ittalbiet talpartijiet

C. Fuq ilfażi orali talproċedura

III. Iddritt

A. Fuq ittgħaqqid talKawżi T363/19 u T456/19 għallfinijiet taddeċiżjoni li tagħlaq listanza

B. Fuq ilmertu

1. Fuq ilmotiv ibbażat fuq żball ta’ evalwazzjoni li jivvizzja d-definizzjoni tassistema ta’ referenza (lewwel motiv filKawża T363/19 u lewwel motiv filKawża T456/19)

2. Fuq il-motivi bbażati fuq żball ta’ evalwazzjoni li jivvizzja l-konstatazzjonijiet mill-Kummissjoni tal-eżistenza ta’ vantaġġ u tas-selettività a priori tal-iskema kkontestata minħabba deroga mis-sistema ta’ referenza (it-tieni motiv fil-Kawża T363/19 u t-tieni u t-tielet motiv fil-Kawża T456/19)

a) Fuq leżistenza ta’ vantaġġ

b) Fuq lgħan tarregoli applikabbli għasCFC

c) Fuq isselettività a priori taliskema kkontestata minħabba deroga missistema ta’ referenza

1) Fuq il-kundizzjonijiet għall-għoti tal-eżenzjonijiet inkwistjoni

2) Fuq l-esklużjonijiet mill-għoti tal-eżenzjonijiet inkwistjoni

3) Fuq l-eżistenza ta’ deroga mis-sistema ta’ referenza u fuq il-paragunabbiltà tal-operaturi kkonċernati, fid-dawl tal-għan tal-imsemmija sistema

d) Deċiżjoni dwar leżistenza ta’ vantaġġ u jew ta’ deroga għassistema ta’ referenza

3. Fuq ilmotivi bbażati fuq żbalji ta’ evalwazzjoni dwar leżistenza ta’ ġustifikazzjonijiet għalleżenzjonijiet inkwistjoni (ittielet motiv fil-Kawża T363/19 u rraba’ u ssitt motiv filKawża T456/19)

a) Fuq lewwel fergħa, ibbażata fuq żball ta’ evalwazzjoni talġustifikazzjoni talmiżuri inkwistjoni għal raġunijiet ta’ prattiċità amministrattiva

b) Fuq ittieni fergħa, ibbażata fuq żball ta’ evalwazzjoni dwar ilġustifikazzjoni relatata manneċessità li tiġi osservata llibertà ta’ stabbiliment

4. Fuq ilmotiv ibbażat fuq żball ta’ evalwazzjoni firrigward taleffett ħażin fuq ilkummerċ bejn lIstati Membri (ir-raba’ motiv filKawża T363/19)

5. Fuq ilmotiv ibbażat fuq ilksur talprinċipju ta’ nondiskriminazzjoni (isseba’ motiv filKawża T456/19)

6. Fuq ilmotiv ibbażat fuq żball ta’ liġi li jirriżulta millapplikazzjoni, b’analoġija, taddispożizzjonijiet tadDirettiva 2016/1164 (ittmien motiv filKawża T456/19)

7. Fuq ilmotiv ibbażat, essenzjalment, fuq żbalji ta’ evalwazzjoni firrigward tal-identifikazzjoni ta’ ITV, inkwantu benefiċjarja tal-iskema kkontestata, u obbligu ta’ rkupru talgħajnuna mogħtija filkuntest ta’ din liskema, ordnat millKummissjoni fiddeċiżjoni kkontestata (iddisa’ motiv filKawża T456/19).

8. Konklużjoni ġenerali

Fuq l ispejjeż


*      Lingwa tal-kawża: l-Ingliż.