Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 14. září 2011 - Hecq v. Komise

(Věc F-47/10)1

"Veřejná služba - Úředníci - Sociální zabezpečení - Nemoc z povolání - Články 73 a 78 služebního řádu - Platnost posudku lékařské komise - Odmítnutí uznat částečnou trvalou invaliditu"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgie) (zástupce: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Komise (zástupci: MM. J. Currall a D. Martin, zmocněnci, ve spolupráci s J.-L. Fagnartem, advokátem)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise, kterými bylo odmítnuto uznat trvalou částečnou invaliditu žalobce ve smyslu článku 73 služebního řádu a jimiž mu byla uložena povinnost částečné náhrady lékařských výdajů a odměn, které vznikly v souvislosti s činností lékařské komise.

Výrok rozsudku

Není namístě rozhodnout o návrhových žádáních znějících na zrušení rozhodnutí Evropské komise ze dne 7. září 2009 v rozsahu, v němž ukládají panu Hecqovi povinnost nahradit výdaje a odměny lékaře, kterého ustanovil za účelem svého zastupování před lékařskou komisí, jakož i polovinu výdajů a odměn třetího lékaře lékařské komise ustanoveného vzájemnou dohodou.

Návrhová žádání znějící na zrušení rozhodnutí ze dne 7. září 2009 se v rozsahu, v němž odmítají uznat míru trvalé invalidity pana Hecqa, zamítají jako neopodstatněná.

Pan Hecq ponese veškeré náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 221, 14.8.2010, s. 61.