Language of document :

Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 22. juni 2012 – AD mod Kommissionen

(Sag F-46/10) 1

(Ufornødent at træffe afgørelse)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: AD (Bruxelles, Belgien) (ved advokat E. Boigelot)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og D. Martin, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om ikke at tildele sagsøgeren husstandstillæg med den begrundelse, at sagsøgeren og dennes partner har mulighed for at indgå civilt ægteskab i en medlemsstat

Konklusion

Det er ufornødent at træffe afgørelse i sagen.

Europa-Kommissionen betaler sagens omkostninger.

____________

1 EUT C 246 af 11.9.2010, s. 41.