Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék második tanácsa elnökének 2011. június 22-i végzése – AD kontra Bizottság

(F-46/10. sz. ügy)

(Okafogyottság)1

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: AD (Brüsszel, Belgium) (képviselő: E. Boigelot ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és D. Martin meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Azon határozat megsemmisítése, amelyben azzal az indokolással nem nyújtottak háztartási támogatást a felperesnek, hogy neki és élettársának lehetősége van házasságot kötni valamely tagállamban.

A végzés rendelkező része

A keresetről nem szükséges határozni.

A Bizottság köteles viselni az összes költséget.

____________

1 HL C 246., 2010.9.11., 41. o.