Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 22 iunie 2011 – AD/Comisia

(Cauza F-46/10)1

(Nepronunțare asupra fondului)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: AD (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: E. Boigelot, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall şi D. Martin, agenţi)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei de a nu acorda reclamantului alocația pentru locuință pentru motivul că reclamantul și partenerul său ar avea acces la căsătoria civilă într-un stat membru

Dispozitivul

Constată că nu mai este necesar să se pronunţe asupra fondului cauzei.

Comisia Europeană suportă ansamblul cheltuielilor de judecată.

____________

1 JO C 246, 11.9.2010, p. 41.