Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 4.4.2011 - AO v. komissio

(Asia F-45/10)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Kurinpitoseuraamus - Viraltapano - Työjärjestyksen 35 artiklan 1 kohdan d alakohta ja 2 kohdan a alakohta - Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi perusteeton)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: AO (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja M. Schober)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja J. Baquero Cruz)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä komission päätöksen CMS 07/046, jolla kantaja määrättiin viralta pantavaksi eläkeoikeuksia vähentämättä 15.8.2009 alkaen ja muiden kantajaa koskevien päätösten, jotka on tehty syyskuun 2003 ja viraltapanon välisenä aikana, kumoaminen, ja toisaalta vahingonkorvausvaatimus.

Määräysosa

Kanne hylätään, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja koska se on osittain selvästi perusteeton.

Kantaja vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 221, 14.8.2010, s. 60.