Language of document :

Tožba, vložena 4. junija 2010 - Cerafogli proti ECB

(Zadeva F-43/10)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Maria-Concetta Cerafogli (Frankfurt na Majni, Nemčija) (zastopnika: L. Levi in M. Vandenbussche, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska centralna banka

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe ECB, s katero je ta zavrnila trditve tožeče stranke v zvezi z diskriminacijo in napadom na njeno dostojanstvo, zaradi obnašanja njenega nadrejenega ter odškodninski zahtevek.

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti odločbe Evropske centralne banke z dne 24. novembra 2009, s katero je ta zavrnila trditve tožeče stranke v zvezi z diskriminacijo in napadom na njeno dostojanstvo, zaradi obnašanja njenega nadrejenega, ter po potrebi, razglasitev ničnosti odločbe z dne 24. marca 2010, s katero je bila zavrnjena posebna pritožba;

posledično, ugodi naj se zahtevam tožeče stranke, kot so navedene v njenem predlogu za notranji upravni nadzor in zlasti:

preneha naj se vsakršna oblika diskriminacije in šikaniranje M.C. Cerafogli, bodisi preko besednega izražanja, bodisi preko delovnih nalog in dogovorov.

Tožeča stranka naj od g.G. v pisni obliki prejme preklic svojih žaljivih izjav in groženj;

v vsakem primeru povrnitev utrpljene nepremoženjske in premoženjske škode;

ECB naj se naloži plačilo stroškov;

ECB naj se naloži, da predloži popolno poročilo o notranji upravni preiskavi z vsemi njegovimi prilogami, vključno z zapisnikom o zaslišanju. Dalje, ECB naj se naloži, da predloži tudi vso korespondenco med preiskovalnim odborom in Izvršilnim odborom in/ali predsednikom ECB;

Kot pričo naj se povabi go.L, nekdanjo socialno delavko pri toženi stranki.

____________