Language of document :

Acțiune introdusă la 3 iunie 2010 - Skareby/Comisia

(Cauza F-42/10)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Carina Skareby (Leuven, Belgia) (reprezentanți: S. Rodrigues și C. Bernard-Glanz, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Comisiei de respingere a susținerilor reclamantei conform cărora a fost supusă și a fost victima unor forme de hărțuire morală pe parcursul anilor petrecuți în cadrul delegației regionalizate a Comisiei în Kârgâzstan

Concluziile reclamantei

Reclamanta solicită Tribunalului:

obligarea Comisiei să prezinte raportul Oficiului de investigație și de disciplină al Comisiei (IDOC), precum și dovezile pe care se bazează acesta;

anularea deciziei Comisiei din 23 iulie 2009 și, în măsura în care este necesar, a deciziei de respingere a reclamației;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

____________