Language of document :

Acțiune introdusă la 11 iunie 2010 - Lebedef/Comisia

(Cauza F-44/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (reprezentant: F. Frabetti, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Comisiei de respingere a cererii reclamantului prin care se urmărește obţinerea autorizaţiei de ședere în afara locului de repartizare în timpul unui concediu medical

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei din 13 august 2009 de respingere a cererii introduse de reclamant pentru obţinerea autorizaţiei de ședere în afara locului de repartizare în timpul concediului său medical de la 3 august până la 3 septembrie 2009 și în special în perioada cuprinsă între 13 și 30 august 2009;

acordarea către reclamant a unei despăgubiri morale echivalente cu remuneraţia pe 5 zile, calculată pe baza a 1/20 din remuneraţia sa lunară pe zi despăgubită;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________