Language of document :

Talan väckt den 11 juni 2010 - Lebedef mot kommissionen

(Mål F-44/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (ombud: advokaten F. Frabetti)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att avslå sökandens begäran om godkännande av en vistelse utanför tjänstgöringsorten under en sjukskrivning.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 13 augusti 2009 att avslå sökandens begäran om godkännande av en vistelse utanför tjänstgöringsorten under sin sjukskrivning mellan den 3 augusti och den 3 september 2009, och särskilt under perioden den 13-30 augusti 2009,

tillerkänna sökanden ideellt skadestånd som motsvarar lön för 5 dagar, beräknat utifrån en tjugondel av månadslönen för varje dag som ersättning utges, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________