Language of document :

Kanne 11.6.2010 - Kaser v. komissio

(Asia F-45/10)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Ferdinand Kaser (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja M. Schober)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Ensinnäkin Euroopan komission päätöksen CMS 07/046 kumoaminen, joka koskee kantajan viraltapanoa eläkeoikeuksia vähentämättä 15.8.2009 alkaen ja kaikkien niiden kantajaa koskevien päätösten, jotka on tehty syyskuun 2003 ja viraltapanon välisenä aikana, kumoaminen, ja toiseksi vahingonkorvausvaatimus.

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että virkamiestuomioistuin:

Kumoaa päätöksen CMS 07/046 häirinnän, huonon johtamisen ja kuulluksi tulemisen perusoikeuden väärinkäytön vuoksi

kumoaa kaikki nimittävän viranomaisen syyskuun 2003 ja viraltapanon välisenä aikana tekemät, kantaja koskevat päätökset häirinnän, huonon johtamisen ja kantajan kuulluksi tulemisen perusoikeuden väärinkäytön vuoksi

mahdollistaa sen, että kantajaa kuullaan henkilöstösääntöjen 7 artiklan 1 kohdan ja 24 artiklan mukaisesti ja viittaa helmikuussa 2008 ja maaliskuussa 2008 jätettyihin anomuksiin

myöntää kantajalle yhden (1) euron symbolisena korvauksena aineettomasta vahingosta ja tässä valituksessa esitetyllä tavalla aiheutuneesta ammatillisesta vahingosta, ottaen huomioon, että valituksen tavoite ei ole raha vaan kantajan arvon ja ammatillisen maineen tunnustaminen.

____________