Language of document :

A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2021. május 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) és társai kontra Asociación para la Defensa de los Intereses Comunes de las Autoescuelas (AUDICA) és társa

(C-292/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Supremo

Az alapeljárás felei

Felperesek: Administración General del Estado, Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), UTE CNAE-ITT-FORMASTER-ECT

Alperesek: Asociación para la Defensa de los Intereses Comunes de las Autoescuelas (AUDICA), Ministerio Fiscal

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Összeegyeztethető-e a 2006/123/EK irányelvvel1 – illetve adott esetben más uniós jogi szabályokkal vagy elvekkel – az a nemzeti jogszabály, amelynek előírja, hogy a vezetői engedély pontjainak visszaszerzésére irányuló közlekedési érzékenyítő és újraképző tanfolyamok szervezésére való jogosultságot közszolgáltatási koncesszió formájában ítéljék oda?

____________

1 A belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2006. L 376., 36. o.)