Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Supremo (Španija) 7. maja 2021 – Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) in drugi/Asociación para la Defensa de los Intereses Comunes de las Autoescuelas (AUDICA) in drugi

(Zadeva C-292/21)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Supremo

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožniki: Administración General del Estado, Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), UTE CNAE-ITT-FORMASTER-ECT

Nasprotni stranki: Asociación para la Defensa de los Intereses Comunes de las Autoescuelas (AUDICA), Ministerio Fiscal

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je nacionalna določba, v skladu s katero je treba naročila za izvajanje tečajev ozaveščanja in prevzgoje v cestnem prometu za ponovno pridobitev točk za vozniška dovoljenja oddati na podlagi koncesije za javne storitve, skladna z Direktivo 2006/123/ES1 ali, odvisno od primera, z drugimi predpisi ali načeli prava Evropske unije?

____________

1     Direktiva 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu (UL L 376, str. 36).