Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Nejvyšší správní soud (Republica Cehă) la 18 februarie 2021 – HJ

(Cauza C-101/21)

Limba de procedură: ceha

Instanța de trimitere

Nejvyšší správní soud

Părțile din procedura principală

Reclamant: HJ

Pârât: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Întrebarea preliminară

Articolul 2 coroborat cu articolul 12 literele (a) și (c) din Directiva 2008/94/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 privind protecția lucrătorilor salariați în cazul insolvenței angajatorului1 se opune jurisprudenței instanțelor naționale potrivit căreia directorul unei societăți comerciale nu este considerat „lucrător salariat” în scopuri legate de plata creanțelor salariale în conformitate cu Directiva 2008/94/CE pentru simplul motiv că directorul – lucrător salariat – este, în același timp, membru al unui organ statutar al respectivei societăți comerciale?

____________

1 JO 2008, L 283, p. 36.