Language of document : ECLI:EU:F:2011:14

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU TEISE KOJA ESIMEHE MÄÄRUS

15. veebruar 2011

Kohtuasi F‑18/10

Georges Capidis

versus

Euroopa Komisjon

Vaidluse lahendamine kompromissiga Avaliku Teenistuse Kohtu algatusel – Registrist kustutamine

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles G. Capidis palub tühistada ametisse nimetava asutuse 30. aprilli 2009. aasta otsus, millega määrati talle distsiplinaarkaristusena madalamale palgaastmele viimine.

Otsus: Kustutada kohtuasi F‑18/10: Capidis vs. komisjon Avaliku Teenistuse Kohtu registrist. Pooled kannavad kohtukulud vastavalt nende vahel sõlmitud kokkuleppele.

Kokkuvõte

Ametnikud – Hagi – Vaidluse lahendamine kompromissiga Avaliku Teenistuse Kohtus – Registrist kustutamine

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikkel 69)