Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 28. března 2012 – Marsili v. Komise

(Věc F-19/10)1

„Veřejná služba – Otevřené výběrové řízení – Nezapsání na seznam úspěšných uchazečů – Vyhodnocení ústní zkoušky – Složení výběrové komise“

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Letizia Marsili (Brusel, Belgie) (zástupci: K. Van Maldegem, C. Mereu a M. Velardo, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: B. Eggers a M. J. Baquero Cruz, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise o nezapsání žalobkyně na seznam úspěšných uchazečů výběrového řízení EPSO/AST/51/88, jakož i návrh na náhradu škody a úroků z prodlení.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Letizia Marsili ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 Úř. věst. C 161, 19.6.2010, s. 57.