Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 28. marts 2012 – Marsili mod Kommissionen

(Sag F-19/10) 1

(Personalesag – almindelig udvælgelsesprøve – ikke opført på reservelisten – bedømmelse af den mundtlige prøve – udvælgelseskomitéens sammensætning)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Letizia Marsili (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne K. Van Maldegem, C. Mereu og M. Velardo)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved B. Eggers og M.J. Baquero Cruz, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om ikke at opføre sagsøgeren på reservelisten for udvælgelsesprøve EPSO/AST/51/08 og en påstand om erstatning

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Letizia Marsili betaler sagens omkostninger.

____________

1     EUT C 161 af 19.6.2010, s. 57.