Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 28 martie 2012 – Marsili/Comisia

(Cauza F-19/10)1

(Funcție publică – Concurs general – Neînscriere pe lista de rezervă – Evaluarea probei orale – Componența comisiei de evaluare)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Letizia Marsili (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: K. Van Maldegem, C. Mereu și M. Velardo, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: B. Eggers și J. Baquero Cruz, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei Comisiei de a nu o înscrie pe reclamantă pe lista de rezervă a concursului EPSO/AST/51/08, precum și cerere de daune-interese

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Doamna Marsili suportă toate cheltuielile de judecată.

____________

1     JO C 161, 19.6.2010, p. 57.