Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 15. února 2011 – Capidis v. Komise

(Věc F-18/10)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda druhého senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

1    Úř. věst. C 134, 22.5.2010, s. 56.