Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 18. oktober 2012 – Verstreken mod Rådet

(Sag F-16/10) 1

Processprog: fransk

Formanden for Tredje Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 EUT C 134 af 22.5.2010, s. 55.