Language of document :

Žaloba podaná dne 10. března 2010 - M. Almeida Campos a další v. Rada

(Věc F-16/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: M. Almeida Campos (Brusel, Belgie) a další (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí nepovýšit žalobce do platové třídy AD12 za hodnotící období 2009 a v případě potřeby rozhodnutí povýšit do této platové třídy za totéž hodnotící období úředníky, jejichž jména jsou uvedena na seznamech povýšených osob, zveřejněných prostřednictvím sdělení zaměstnancům (CP) č. 97/09 ze dne 27. dubna 2009 a č. 93/09 ze dne 13. května 2009.

Návrhová žádání žalobců

zrušit rozhodnutí nepovýšit žalobce do platové třídy AD12 za hodnotící období 2009;

v případě potřeby zrušit rozhodnutí povýšit do této platové třídy za totéž hodnotící období úředníky, jejichž jména jsou uvedena na seznamech povýšených osob, zveřejněných prostřednictvím sdělení zaměstnancům (CP) č. 97/09 ze dne 27. dubna 2009 a č. 93/09 ze dne 13. května 2009;

uložit Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení.

____________