Language of document :

Talan väckt den 10 mars 2010 - Almeida Campos m.fl. mot rådet

(Mål F-16/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Almeida Campos (Bryssel, Belgien) m.fl. (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europeiska unionens råd

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av besluten att inte befordra sökandena till lönegrad AD 12 vid befordringsförfarandet 2009 och, i den mån det är nödvändigt, besluten att i samma befordringsförfarande befordra, till denna lönegrad, de tjänstemän vars namn anges i förteckningarna över befordrade tjänstemän, vilka offentliggjordes i personalmeddelande nr 97/09 av den 27 april 2009 och i personalmeddelande nr 93/09 av den 13 maj 2009.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara besluten att inte befordra sökandena till lönegrad AD 12 vid befordringsförfarandet 2009,

i den mån det är nödvändigt ogiltigförklara besluten att i befordringsförfarandet 2009 befordra, till lönegrad AD12, de tjänstemän vars namn anges i förteckningarna över befordrade tjänstemän, vilka offentliggjordes personalmeddelande nr 97/09 av den 27 april 2009 och i personalmeddelande nr 93/09 av den 13 maj 2009, och

förplikta Europeiska unionens råd att ersätta rättegångskostnaderna.

____________