Language of document :

2010 m. vasario 26 d. pareikštas ieškinys byloje Carlos Andres ir kt. prieš ECB

(Byla F-15/10)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai Carlos Andres ir kt. (Frankfurtas prie Maino, Vokietija), atstovaujami advokatų M. Vandenbussche ir L. Levi

Atsakovas: Europos centrinis bankas

Ginčo dalykas bei aprašymas

Pirma, 2009 m. birželio mėn. ieškovų atlyginimo lapelių ir visų vėlesnių ar būsimų atlyginimo lapelių panaikinimas, kiek šiais lapeliais įgyvendinama pensijų sistemos reforma, dėl kurios buvo nuspręsta 2009 m. gegužės 4 dieną. Antra, ieškovų patirtos žalos atlyginimas.

Ieškovų reikalavimai

Panaikinti 2009 m. birželio mėn. atlyginimo lapelius, kiek šiais lapeliais ieškovų atžvilgiu vykdomas pirminis pensijų sistemos reformos, dėl kurios Valdančioji taryba nusprendė 2009 m. gegužės 4 d., įgyvendinimas, ir tokia pat apimtimi panaikinti visus vėlesnius atlyginimų lapelius bei būsimus pensijų lapelius.

Esant reikalui, panaikinti sprendimus, kuriais buvo atmesti prašymai dėl pakartotinio nagrinėjimo (administrative review) ir vidiniai skundai (grievance procedure), priimtus atitinkamai 2009 m. rugpjūčio 28 d. ir gruodžio 17 dieną.

Atitinkamai, nurodyti atsakovui sumokėti skirtumą tarp darbo užmokesčio ir pensijos, mokamų pagal minėtą 2009 m. gegužės 4 d. Valdančiosios tarybos sprendimą, ir mokamų pagal ankstesnę pensijų sistemą; prie šio darbo užmokesčio ir pensijos skirtumo turi būti pridėtos ECB nustatyto dydžio palūkanos, padidintos trimis punktais, dėl pavėluoto mokėjimo, jas skaičiuojant nuo 2009 m. birželio 15 d. ir vėliau nuo kiekvieno mėnesio 15 d. iki galutinio atsiskaitymo.

Priteisti iš atsakovo nuostolius, susijusius su žala, kuri buvo patirta netekus pirkimo galios, preliminariai laikant, kad ex aequo et bono ši žala yra 1 % nuo kiekvieno ieškovo mėnesinio darbo užmokesčio.

Priteisti iš Europos centrinio banko bylinėjimosi išlaidas.

____________