Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 18. martā - Capidis/Komisija

(lieta F-18/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Georges Capidis (Zellik, Beļģija) u.c. (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Lēmuma noteikt prasītājam disciplinārsodu - pakāpes pazemināšana - atcelšana

Prasītāju prasījumi:

atcelt lēmumu, ar kuru prasītājam ir noteikts disciplinārsods - pakāpes pazemināšana -, kas paredzēts Civildienesta noteikumu IX pielikuma 9. panta 1. punkta f) apakšpunktā;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________