Language of document :

Beroep ingesteld op 18 maart 2010 - Capidis/Commissie

(Zaak F-18/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Georges Capidis (Zellik, België) e.a. (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit om verzoeker de tuchtmaatregel van terugzetting in rang op te leggen

Conclusies van de verzoekende partijen

nietigverklaring van het besluit om verzoeker de in artikel 9, lid 1, sub f, van bijlage IX bij het Statuut voorziene tuchtmaatregel van terugzetting in rang op te leggen;

verwijzing van de Europese Commissie in de kosten van de procedure.

____________