Language of document :

Žaloba podaná dne 15. března 2010 - Daake v. OHIM

(Věc F-17/10)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Simone Daake (Alicante, Španělsko) (zástupce: H. Tettenborn, advokát)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí OHIM, ze dne 4. prosince 2009, kterým se zamítá požadavek žalobkyně na náhradu škody

Návrhová žádání žalobkyně

uložit OHIM náhradu majetkové újmy:

jednak ve výši rozdílu mezi skutečným platem podle jejího formálního zařazení jako smluvní zaměstnankyně podle článku 3a Podmínek zaměstnávání ostatních zaměstnanců (dále jen "PZOZ") od 1. listopadu 2005 do 31. října 2008 a podporou v nezaměstnanosti, která jí je vyplácena od 1. listopadu 2008 dosud, a

krom toho ve výši rozdílu mezi platem, na který měla nárok jako dočasný zaměstnanec podle čl. 2 písm. a) PZOZ od 1. listopadu 2005 do 31. října 2008, a podporou v nezaměstnanosti, na kterou má nárok od 1. listopadu 2008 dosud, vypočtenou podle jejího platu v říjnu 2008 podle čl. 2 písm. a) PZOZ -

spolu se ztrátami na starobním důchodu, dalších dávkách, platu a příspěvcích zohledňujících příslušné povyšování na základě její výkonnosti do 1. dubna 2008,

a - v rozsahu nezbytném pro poskytnutí požadované náhrady - zrušit rozhodnutí OHIM ze dne 6. května 2009 a 4. prosince 2009;

uložit OHIM, aby žalobkyni nahradila nemajetkovou újmu způsobenou diskriminací ve srovnání s ostatními zaměstnanci OHIM ve výši, kterou stanoví Soudní dvůr;

uložit OHIM náhradu nákladů řízení.

____________