Language of document :

Kanne 15.3.2010 - Daake v. SMHV

(Asia F-17/10)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Simone Daake (Alicante, Espanja) (edustaja: Rechtsanwalt H. Tettenborn)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus SMHV:n 4.12.2009 tekemän sen päätöksen kumoamisesta, jolla hylättiin kantajan esittämät vahingonkorvausvaatimukset

Vaatimukset

SMHV on tuomittava korvaamaan kantajalle aineellinen vahinko, jonka suuruus on

yhtäältä kantajalle muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 3 a artiklan mukaisesti luokiteltuna sopimussuhteisena toimihenkilönä tosiasiallisesti 1.11.2005-31.10.2008 maksetun palkan sekä hänelle päivämäärästä 1.11.2008 alkaen tähän päivään asti maksetun työttömyyskorvauksen ja

toisaalta kantajalle muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2 a artiklan mukaisesti 1.11.2005-31.10.2008 määräaikaisena sopimussuhteisena toimihenkilönä kuuluvan palkan sekä hänelle päivämäärästä 1.11.2008 alkaen tähän päivään asti kuuluvan työttömyyskorvauksen, joka lasketaan hänelle lokakuussa 2008 kuuluvan palkan mukaan muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2 a artiklan mukaisesti, välinen erotus

sekä tästä aiheutunut eläkkeen menetys ja muu vahinko sekä menetetyt palkkaedut ja etuudet, kun otetaan huomioon asianmukainen ja hänen suorituksensa huomioon ottava ylennys 1.4.2008

sekä - siltä osin kuin se on tarpeen esitetyn vahingonkorvausvaatimuksen hyväksymisen johdosta - SMHV:n 6.5.2009 ja 4.12.2009 tekemät päätökset on kumottava

SMHV on velvoitettava korvaamaan aineeton vahinko, joka kantajalle on aiheutunut, kun häntä kohdeltiin syrjivästi verrattuna muihin SMHV:n työntekijöihin, siten, että unionin tuomioistuin arvioi kyseisen korvauksen määrän

SMHV on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut

____________