Language of document :

2010. március 15-én benyújtott kereset - Daake kontra OHIM

(F-17/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Simone Daake (Alicante, Spanyolország) (képviselő: H. Tettenborn ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A jogvita tárgya és leírása

Az OHIM 2009. december 4-i határozatának a hatályon kívül helyezése, amely a felperes által előterjesztett kártérítési igényt elutasította

Kereseti kérelmek

A felperes kéri, hogy:

A Közszolgálati Törvényszék kötelezze az OHIM-ot arra, hogy térítse meg:

az egyrészről az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 3a. cikke szerint szerződéses alkalmazottként való formális besorolása után 2005. november 1-jétől 2008. október 31-ig általa ténylegesen kapott díjazások, valamint a 2008. november 11-től máig neki kifizetett munkanélküli-ellátás,

másrészről pedig az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 2a. cikke szerint ideiglenes alkalmazottként 2005. november 1-jétől 2008. október 31-ig neki járó díjazások, valamint az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 2a. cikke szerint 2008. október hónapjára neki járó díjazások alapján kiszámított, a 2008. november 1-től a mai napig tartó időszak után neki járó munkanélküli-ellátás -

valamint az ezáltal az öregségi nyugdíj és egyéb térítések, díjazások és juttatások vonatkozásában bekövetkezett károk, tekintettel a teljesítményeit figyelembe vevő és megfelelő 2008. április 1-jei előléptetésre,

közötti különbség mértékében a vagyoni kárát,

valamint - a kért kártérítés megítéléséhez szükséges mértékben - helyezze hatályon kívül az OHIM 2009. május 6-i és 2009. december 4-i határozatát;

kötelezze az OHIM-ot, hogy térítse meg az OHIM többi alkalmazottjával szembeni hátrányos megkülönböztetés révén őt ért nem vagyoni kárt a Közszolgálati Törvényszék által meghatározandó mértékben,

az OHIM-ot kötelezze a költségek viselésére..

____________