Language of document :

Acțiune introdusă la 15 martie 2010 - Daake/OAPI

(Cauza F-17/10)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Simone Daake (Alicante, Spania) (reprezentant: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene și modele industriale)

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea Deciziei OAPI din 4 decembrie 2009 de respingere a cererii de acordare de daune-interese formulată de reclamantă

Concluziile reclamantei

Obligarea OAPI la despăgubirea reclamantei pentru prejudiciu material în cuantum corespunzător diferenţei dintre,

pe de o parte, remuneraţia efectiv primită de aceasta în temeiul încadrării formale ca agent contractual, în sensul articolului 3a din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților, între 1 noiembrie 2005 și 31 octombrie 2008, și indemnizaţia de șomaj plătită acesteia începând cu 1 noiembrie 2008 și până în prezent și,

pe de altă parte, remuneraţia care i-ar fi revenit ca agent temporar în sensul articolului 2 litera (a) din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților, între 1 noiembrie 2005 și 31 octombrie 2008, și indemnizaţia de șomaj, începând cu 1 noiembrie 2008 și până în prezent, calculată pe baza remuneraţiei care i-ar fi revenit în luna octombrie 2008, în conformitate cu articolul 2 litera (a) din Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților,

precum și a pierderilor care decurg cu privire la pensia pentru limită de vârstă și alte despăgubiri, remuneraţii și alte beneficii, luând în considerare o promovare care ar fi intervenit în mod corespunzător, având în vedere rezultatele sale, la 1 aprilie 2008,

precum și la anularea - în măsura necesară acordării daunelor-interese solicitate - a deciziilor OAPI din 6 mai 2009 și din 4 decembrie 2009;

obligarea OAPI la despăgubirea reclamantei pentru prejudiciul moral rezultat din discriminarea suferită în raport cu alţi angajaţi ai OAPI, în cuantumul pe care îl va considera adecvat Tribunalul;

obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.

____________