Language of document :

Tožba, vložena 15. marca 2010 - Daake proti UUNT

(Zadeva F-17/10)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Simone Daake (Alicante, Španija) (zastopnik: H. Tettenborn, odvetnik)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe UUNT z dne 4. decembra 2009, s katero je bila zavrnjena zahteva tožeče stranke za povračilo škode.

Predlogi tožeče stranke

UUNT naj se naloži, da ji povrne premoženjsko škodo, ki je razlika med:

dejanskimi prejemki v skladu z uradno razvrstitvijo kot pogodbeni uslužbenec v skladu s členom 3a Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, ki jo je prejemala od 1. novembra 2005 do 31. oktobra 2008, in nadomestilom za brezposelnost, ki ji je bilo izplačano od 1. novembra 2008 do danes, na eni strani in

prejemki, do katerih je bila od 1. novembra 2005 do 31. oktobra 2008 upravičena kot pogodbeni uslužbenec v skladu s členom 2(a) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, in nadomestilom za brezposelnost, do katerega je bila upravičena od 1. novembra 2008 do danes, ki pa je izračunano na podlagi plače za oktober 2008 v skladu s členom 2(a) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, na drugi strani,

skupaj z izgubo, ki je nastala v zvezi s pokojnino in drugimi nadomestili, prejemki in dodatki, pri čemer se upošteva ustrezno napredovanje na podlagi dela do 1. aprila 2008,

ter naj se, če je to treba zaradi odobritve zahtevanega povračila škode, razglasita za nični odločbi UUNT z dne 6. maja 2004 in 4. decembra 2009;

-    UUNT naj se naloži povračilo nepremoženjske škode, ki ji je nastala zaradi diskriminacije glede na ostale zaposlene na UUNT, v višini, ki jo določi Sodišče za uslužbence;

UUNT naj se naloži plačilo stroškov postopka.

____________