Language of document :

Kanne 14.5.2019 – Welmax + v. EUIPO – Valmex Medical Imaging (welmax)

(asia T-305/19)

Kannekirjelmän kieli: puola

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Welmax + sp. z o. o. sp.k. (Poznan, Puola) (edustaja: asianajaja M. Machyński)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Valmex Medical Imaging GmbH (Augsburg, Saksa)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Kantaja

Riidanalainen tavaramerkki: Tavaramerkin ˮwelmaxˮ Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti – Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti nro 1 342 786

EUIPO:ssa käyty menettely: Väitemenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n viidennen valituslautakunnan 22.3.2019 asiassa R 2245/2018-5 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

–    kumoaa riidanalaisen päätöksen kokonaisuudessaan ja antaa ratkaisun asiassa

–    jos se on jonkin laissa säädetyn tapauksen mukaan mahdollista, antaa yksipuolisen tuomion

–    velvoittaa EUIPO:n korvaamaan kantajalle unionin yleisen tuomioistuimen menettelyssä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien edustajan kulut, soveltuvien oikeussäännösten mukaisesti.

Kanneperusteet

–    Päätöstä tehtäessä sen perusteeksi otettiin virheellisiä tosiseikkoja koskevia toteamuksia, koska oletettiin, että päätös, josta voidaan valittaa soveltuvien oikeussäännösten mukaan, annettiin kantajalle tehokkaasti tiedoksi 20.7.2018 (oletettavasti lähettipalvelun kautta), kun taas tämän päätöksen sisältö annettiin kantajalle tiedoksi 21.9.2018 edeltävän sähköpostikirjeenvaihdon ja kantajan EUIPO:n työntekijälle esittämän vastaavan pyynnön jälkeen

–    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 68 artiklan 1 kohdan rikkominen

–    Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 68 artiklan 1 kohdan, luettuna yhdessä komission delegoidun asetuksen (EU) 2018/625 23 artiklan 3 kohdan kanssa, rikkominen.

____________