Language of document :

Acțiune introdusă la 14 mai 2019 – Welmax +/EUIPO - Valmex Medical Imaging (welmax)

(Cauza T-305/19)

Limba în care a fost formulată acțiunea: polona

Părțile

Reclamantă: Welmax + sp.z o. o. sp.k. (Poznań, Polonia) (reprezentant: M. Machyński, avocat)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Valmex Medical Imaging GmbH (Augsburg, Germania)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Titularul mărcii în litigiu: reclamanta

Marca în litigiu: înregistrarea internațională care desemnează Uniunea Europeană a mărcii „welmax” – Înregistrarea internațională nr. 1 342 786 care desemnează Uniunea Europeană

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de opoziție

Decizia atacată: Decizia Camerei a cincea de recurs a EUIPO din 22 martie 2019 în cauza R 2245/2018-5

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea în tot a deciziei atacate și pronunțarea unei decizii pe fond;

pronunțarea de către Tribunal a unei hotărâri într-o cauză judecată în lipsă, în cazurile prevăzute de lege;

obligarea Oficiului la plata cheltuielilor de judecată efectuate de reclamantă în fața Tribunalului, inclusiv a cheltuielilor de reprezentare, potrivit dispozițiilor legale.

Motivele invocate

Constatarea eronată a faptelor pe care a fost întemeiată adoptarea deciziei, întrucât s-a considerat că decizia împotriva căreia se poate introduce o cale de atac i-a fost notificată reclamantei în mod efectiv la 20 iulie 2018 (printr-un pretins serviciu de curierat), în timp ce conținutul acestei decizii i-a fost adus la cunoștință la 21 septembrie 2018, în urma unui schimb de corespondență prealabil prin e-mail și a unei solicitări corespunzătoare care a fost adresată de reclamantă unui agent al Oficiului;

încălcarea articolului 68 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului;

încălcarea articolului 68 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului coroborat cu articolul 23 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2018/625 al Comisiei.

____________