Language of document :

Presuda Općeg suda od 8. srpnja 2020. – Welmax + protiv EUIPO-a– Valmex Medical Imaging (welmax)

(predmet T-305/19)1

(„Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Međunarodna registracija u kojoj je naznačena Europska unija – Verbalni žig welmax – Raniji verbalni žig Europske unije valmex – Rok za podnošenje žalbe žalbenom vijeću – Nepravodobnost – Dan od kojeg rok počinje teći – Dostava – Dokaz slanja preporučenom poštom – Obavijest elektroničkom poštom – Nepoštovanje obveze plaćanja pristojbe za podnošenje žalbe u roku – Žalba za koju se smatra da nije podnesena – Doseg zahtjevâ za otklanjanje nedostataka – Članak 68. stavak 1. Uredbe (EU) 2017/1001 – Članci 23. i 56. do 58. Delegirane uredbe (EU) 2018/625”)

Jezik postupka: poljski

Stranke

Tužitelj: Welmax + sp. z o. o. sp.k. (Poznań, Poljska) (zastupnik: M. Machyński, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (zastupnik: D. Walicka, agent

Druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a: Valmex Medical Imaging GmbH (Augsburg, Njemačka)

Predmet

Tužba podnesena protiv odluke petog žalbenog vijeća EUIPO-a od 22. ožujka 2019. (predmet R 2245/2018-5), koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društava Valmex Medical Imaging i Welmax +,

Izreka

Tužba se odbija.

Društvu Welmax + sp. z o. o. sp.k. nalaže se snošenje troškova.

____________

1     SL C 230, 8. 7. 2019.