Language of document :

A Törvényszék 2020. július 8-i ítélete – Welmax + kontra EUIPO – Valmex Medical Imaging (welmax)

(T-305/19. sz. ügy)1

(„Európai uniós védjegy – Felszólalási eljárás – Az Európai Uniót megjelölő nemzetközi lajstromozás – welmax szóvédjegy – valmex korábbi európai uniós szóvédjegy – A fellebbezési tanács előtti jogorvoslatra vonatkozó határidő – Elkésettség – Kezdet – Kézbesítés – Ajánlott levélként való megküldés bizonyítása – Elektronikus levél útján történő értesítés – A fellebbezési díj határidőn belüli megfizetésére vonatkozó kötelezettség be nem tartása – Be nem nyújtottnak tekintett fellebbezés – A hiánypótlási felhívások hatálya – Az (EU) 2017/1001 rendelet 68. cikkének (1) bekezdése – Az (EU) 2018/625 felhatalmazáson alapuló rendelet 23. és 56–58. cikke”)

Az eljárás nyelve: lengyel

Felek

Felperes: Welmax + sp. z o. o. sp.k. (Poznań, Lengyelország) (képviselő: M. Machyński ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (képviselő: D. Walicka meghatalmazott)

A másik fél az eljárásban: Valmex Medical Imaging GmbH (Augsburg, Németország)

Az ügy tárgya

Az EUIPO ötödik fellebbezési tanácsának a Valmex Medical Imaging és a Welmax + közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2019. március 22-én hozott határozata (R 2245/2018-5. sz. ügy) ellen benyújtott keresete.

Az ítélet rendelkező része

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

A Törvényszék a Welmax + sp. z o. o. sp.k.-t kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 HL C 230., 2019.7.8.