Language of document :

Vispārējās tiesas 2020. gada 8. jūlija spriedums – Welmax +/EUIPO – Valmex Medical Imaging (“welmax”)

(Lieta T-305/19) 1

(Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Savienību – Vārdiska preču zīme “welmax” – Agrāka Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “valmex” – Termiņš apelācijas sūdzības iesniegšanai apelācijas padomē – Nokavējums – Termiņa sākums – Paziņošana – Pierādījums par nosūtīšanu ar ierakstīto vēstuli – Paziņošana pa e-pastu – Pienākuma samaksāt apelācijas nodevu noteiktajā termiņā neievērošana – Apelācijas sūdzība, kas uzskatāma par neiesniegtu – Lūgumu novērst trūkumus tvērums – Regulas (ES) 2017/1001 68. panta 1. punkts – Deleģētās regulas (ES) 2018/625 23. un 56. līdz 58. pants)

Tiesvedības valoda – poļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Welmax + sp. z o.o. sp.k. (Poznaņa, Polija) (pārstāvis: M. Machyński, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (pārstāve: D. Walicka)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Valmex Medical Imaging GmbH (Augsburga, Vācija)

Priekšmets

Prasība par EUIPO Apelācijas piektās padomes 2019. gada 22. marta lēmumu lietā R 2245/2018-5 attiecībā uz iebildumu procesu starp Valmex Medical Imaging un Welmax +.

Rezolutīvā daļa

Prasību noraidīt.

Welmax + sp. z o.o. sp.k. atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1     OV C 230, 8.7.2019.