Language of document :

CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL

E. SHARPSTON

van 8 maart 2007 (1)

Zaak C‑445/05      

(Zie zaak C‑434/05)1 – Oorspronkelijke taal: Engels.