Language of document :

NÁVRHY GENERÁLNEJ ADVOKÁTKY

ELEANOR SHARPSTON

prednesené 8. marca 2007 1(1)

Vec C‑445/05

Werner Haderer

proti

Finanzamt Wilmersdorf      

(pozri vec C‑434/05)1 – Jazyk prednesu: angličtina.