Language of document :

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT

ELEANOR SHARPSTON

föredraget den 8 mars 2007 (1)

Mål C-445/05      

(se mål C-434/05, REG 2007, s. I-0000, s. I-0000)1 – Originalspråk: engelska