Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 28.9.2011 - Kyriazi v. komissio

(Asia F-66/06)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Nimittäminen - Ennen 1.5.2004 julkaistu sisäinen kilpailu - Soveltuvien hakijoiden luetteloon ennen 1.5.2006 kirjattu väliaikainen toimihenkilö - Palkkaluokan määrittäminen - Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevat 5 artiklan 4 kohta ja 12 artiklan 3 kohta - Sihteerilisä - Kanne, joka osaksi on selvästi jätettävä tutkimatta ja osaksi selvästi perusteeton)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Kalliopi Kyriazi (Clabecq, Belgia) (edustaja: asianajaja É. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi C. Berardis-Kayser ja K. Herrmann, sitten K. Herrmann ja H. Krämer)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: aluksi M. Arpio Santacruz ja I. Šulce, sitten M. Bauer, J. Monteiro ja K. Zieleśkiewicz)

Oikeudenkäynnin kohde

Päätöksen, joka tehtiin 12.9.2005 ja jolla kantaja nimitettiin koeajalla olevaksi virkamieheksi palkkaluokan C*1 palkkatasolle 2, ja kaikkien sitä seuranneiden ja/tai siihen liittyvien päätösten, kuten päätöksen lakata maksamasta kantajalle sihteerilisää ja olla aloittamatta sen uudelleen maksaminen hänen vakinaistamisensa jälkeen, kumoaminen

Määräysosa

Kanne hylätään.

Kalliopi Kyriazi ja Euroopan komissio vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Asiassa väliintulijana ollut Euroopan unionin neuvosto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 178, 29.7.2006, s. 43.