Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 28. září 2011 - Pereira Sequeira v. Komise

(Věc F-65/06)1

"Veřejná služba - Úředníci - Jmenování - Vnitřní výběrové řízení zveřejněné před 1. květnem 2004 - Dočasný zaměstnanec zařazený na seznam vhodných kandidátů před 1. květnem 2006 - Zařazení do platové třídy - Článek 5 odst. 4 a čl. 12 odst. 3 přílohy XIII ke služebnímu řádu - Příspěvek pro členy sekretariátu - Zčásti zjevně nepřípustná a zčásti zjevně neopodstatněná žaloba"

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Rosa Maria Pereira Sequeira (Brusel, Belgie) (zástupci: původně T. Bontinck a J. Feld, advokáti, poté T. Bontinck a S. Woog, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a H. Krämer, zmocněnci)

Předmět

Zrušení rozhodnutí OOJ oznámeného žalobkyni dne 19. září 2005, kterým byla žalobkyně, jež je dočasnou zaměstnankyní a úspěšnou účastníci vnitřního výběrového řízení COM/PC//04, jmenovaná úřednicí a zařazena do platové třídy C*1 v souladu s ustanoveními přílohy XIII ke služebnímu řádu

Výrok usnesení

Žaloba se zamítá.

Každá z účastníc řízení ponese vlastní náklady.

____________

1 - Úř. věst. C 165, 15.7.2006, s. 36.