Language of document :

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 28. september 2011 - Pereira Sequeira mod Kommissionen

(Sag F-65/06) 1

(Personalesag - tjenestemænd - udnævnelse - intern udvælgelsesprøve offentliggjort før den 1. maj 2004 - midlertidigt ansat opført på listen over egnede ansøgere før den 1. maj 2006 - indplacering i lønklasse - artikel 5, stk. 4, og artikel 12, stk. 3, i bilag XIII til vedtægten - sekretariatsgodtgørelse - søgsmål, der delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Rosa Maria Pereira Sequeira (Bruxelles, Belgien) (først ved advokaterne T. Bontinck og J. Feld, derefter ved advokaterne T. Bontinck og S. Woog)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og H. Krämer, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse, som blev meddelt sagsøgeren den 19. september 2005, hvorved sagsøgeren, der var midlertidigt ansat, og som bestod den almindelige udvælgelsesprøve KOM/PC/04, blev udnævnt til tjenestemand med indplacering i lønklasse C*1 i henhold til bestemmelserne i bilag XIII til vedtægten.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 165 af 15.7.2006, s. 36.