Language of document :

Civildienesta tiesas pirmās palātas priekšsēdētāja 2011. gada 28. septembra rīkojums - Pereira Sequeira/Komisija

(lieta F-65/06)1

Civildienests - Ierēdņi - Iecelšana amatā - Pirms 2004. gada 1. maija publicēts iekšējais konkurss - Pirms 2006. gada 1. maija piemēroto kandidātu sarakstā iekļauts pagaidu darbinieks - Klasificēšana pakāpē - Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 5. panta 4. punkts un 12. panta 3. punkts - Sekretariāta piemaksa - Prasība, kas daļēji ir acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Rosa Maria Pereira Sequeira (Brisele, Beļģija) (pārstāvji - sākotnēji T. Bontinck un J. Feld, avocats, pēc tam T. Bontinck un S. Woog, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - J. Currall un H. Krämer)

Priekšmets

Iecēlējinstitūcijas lēmuma, kas prasītājai paziņots 2005. gada 19. septembrī un ar ko prasītāja, kura ir pagaidu darbiniece un iekšējā konkursa COM/PC/04 veiksmīgā kandidāte, ir iecelta par ierēdni, klasificējot viņu C*1 pakāpē atbilstoši Civildienesta noteikumu XIII pielikumam, atcelšana

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 165, 15.07.2006., 36. lpp.