Language of document :

2006 m. gegužės 23 d. pareikštas ieškinys byloje Guarnieri prieš Komisiją

(Byla F-62/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Daniela Guarnieri (St-Stevens-Woluwe, Belgija), atstovaujama advokato E. Boigelot

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

1.    Panaikinti ieškovės nenaudai priimtą 2005 m. rugpjūčio 5 d. Komisijos sprendimą, pagal kurį pritaikius Pareigūnų tarnybos nuostatų 67 straipsnio 2 dalyje numatytą ne daugiau kaip vienos pensijos taisyklę šeimos pašalpa sumažinama Belgijos našlaičio pensijos suma ir dėl to nusprendžiama, kad permokėta suma bus išskaičiuota iš išmokų ieškovei taikant Pareigūnų tarnybos nuostatų 85 straipsnį.

2.    Panaikinti 2006 m. vasario 14 d. Paskyrimų tarnybos sprendimą atmesti ieškovės dėl ginčijamo sprendimo pateiktą skundą.

3.    Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Komisijos pareigūne ir dviejų vaikų motina esanti ieškovė gavo Pareigūnų tarnybos nuostatų 67 straipsnio 2 dalyje numatytą išmoką už išlaikomus vaikus. 2005 m. balandžio 10 d. mirus jos sutuoktiniui jai buvo pranešta, kad pakeitus Pareigūnų tarnybos nuostatų 80 straipsnį Komisija jai nemokės jokios našlaičio pensijos. Kita vertus, ji gavo šeimos pašalpas ir našlaičio pensiją iš Belgijos institucijų. Kadangi bendra šių institucijų sumokėtų išmokų suma buvo didesnė už Bendrijos mokamų šeimos pašalpų sumą, Komisija nusprendė, kad ieškovė nebeturėjo teisės gauti šių pašalpų.

Grįsdama savo ieškinį ieškovė pirmiausia nurodo Pareigūnų tarnybos nuostatų 67 straipsnio 2 dalies pažeidimą. Ieškovės iš Belgijos institucijos gautų pašalpų pobūdis iš tikrųjų nėra tapatus Bendrijos mokamų pašalpų pobūdžiui, todėl jos neturėtų būti pagrindu taikyti šia nuostata numatytą išskaičiavimą.

Vėliau ieškovė nurodo Pareigūnų tarnybos nuostatų 25 straipsnyje numatytos pareigos motyvuoti bet kurį individualų sprendimą, teisėtų lūkesčių ir teisinio saugumo principų, vienodo vertinimo, gero administravimo bei pareigos atsižvelgti į pareigūno interesus pažeidimus.

Ji taip pat nurodo 2004 m. kovo 22 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 723/2004, iš dalies keičiančio Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas1, dalies, kuria Pareigūnų tarnybos nuostatų 80 straipsnio 4 dalis pakeičiama nenumatant pereinamojo laikotarpio priemonių, negaliojimo pagrindą. Iš tikrųjų ieškovė mano, kad panaikinant našlaičio pensiją vaikams, kurio miręs vienas iš tėvų nebuvo pareigūnas arba laikinasis darbuotojas, reikėjo numatyti pereinamojo laikotarpio priemones, leidžiančias pareigūnams apsiskaičiuoti su jų situacija susijusias galimybes.

____________

1 - ES OL L 124, 2004 4 27, p. 1.