Language of document :

Kanne 22.5.2006 - Bergström v. komissio

(Asia F-64/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Ragnar Bergström (Linkebeek, Belgia) (edustajat: asianajajat T. Bontinck ja J. Feld)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Yksittäistapausta koskeva päätös siirtymisestä väliaikaisen toimihenkilön asemasta virkamiehen asemaan 16.9.2005 lähtien vaikuttavalla ja 28.9.2005 tiedoksi annetulla nimityksellä on kumottava.

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajalle ilmoitettiin 26.4.2004, että hän oli läpäissyt avoimen kilpailun KOM/A/3/02, joka julkaistiin 25.7.2002 ja jolla pyrittiin perustamaan varallaololuettelo palkkaluokan A7/A6 hallintovirkamiesten palvelukseen ottamiseksi. Uusien henkilöstösääntöjen voimaantulon jälkeen hänet nimitettiin samaan virkaan, jossa hän oli toiminut väliaikaisena toimihenkilönä, ja hänet luokiteltiin henkilöstösääntöjen liitettä XIII noudattaen palkkaluokkaan A*6, palkkatasolle 2.

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa henkilöstösääntöjen 31 ja 62 artiklan sekä henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 5 ja 2 artiklan rikkomiseen.

Lisäksi kantaja vetoaa luottamuksensuojan periaatteen, saavutettujen oikeuksien turvaamisen periaatteen sekä samaan ura-alueeseen ja virkaryhmään kuuluvien virkamiesten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaamiseen.

____________