Language of document :

2006. május 5-én benyújtott kereset - Mascheroni kontra Bizottság

(F-63/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Mascheroni (Vergiate, Olaszország) (képviselők: A. Vianello és G. Orelli ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg a felperes felettese magatartásának jogszerűtlenségét;

a Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg az ilyen magatartás sértő jellegét és az ennek következtében a felperes által elszenvedett súlyos kár fennállását;

a Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg a felperes jogát arra, hogy a Közösségek segítséget nyújtsanak részére azokban az eljárásokban, amelyeket az elszenvedett sérelmek miatt a nemzeti bíróság előtt fog indítani;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztására a felperes előadja, hogy felettesének magatartását a kinevezésre jogosult hatóság nem bizonyított állítások alapján értékelte. A felperes véleménye szerint a kinevezésre jogosult hatóság ezen kívül több jogelvet - éspedig a hátrányos megkülönböztetés tilalma, az arányosság, a hatáskörrel való visszaélés hiánya, a pártatlanság, a tárgyilagosság, a koherencia, a méltányosság és az ésszerűség elvét - is megsértett.

____________